Čas čítanie: 3 min
09.01.2023

Eurowag otvára 2 nové LNG stanice, v Českej republike ich je už 7

Skvapalnený zemný plyn, známy ako LNG, sa v súčasnosti považuje za jedinú životaschopnú alternatívu nafty pre nákladné vozidlá, najmä v ťažkej diaľkovej doprave. Podľa Českého plynárenského zväzu je v Českej republike zaregistrovaných 135 nákladných vozidiel s pohonom na LNG.

Eurowag otvára 2 nové LNG stanice, v Českej republike ich je už 7

Praha, 9. január 2023 - Kým na začiatku roka 2022 mali vodiči možnosť natankovať na 3 staniciach, na konci minulého roka ich bolo už 7. EUROWAG v decembri otvoril 2 z nich, a to čerpacie stanice na D8 v Kozomíne a D1 v Modleticiach.

EUROWAG v roku 2022 dokončil výstavbu 2 nových plniacich staníc LNG. Ľahko dostupné stacionárne stanice na D8 v Kozomíne (D8-exit 9 (Kralupy n Vltavou), č. 506, Kozomín, Česká republika, GPS: 50.244639, 14.371444) a D1 v Modleticiach (Zděbradská 195, Modletice, Česká republika, GPS: 49. 971896, 14.612803) boli otvorené pred Štedrým dňom 23. decembra 2022, čím sa počet čerpacích staníc v krajine zvýšil zo súčasných 5 na 7. Zatiaľ čo do začiatku roka sa vozidlá na kvapalný metán tankovali len na troch miestach, na dvoch mobilných staniciach GasNet a jednej stacionárnej stanici Spolgas, budúcnosť sa zdá byť optimistickejšia. Podľa Národného akčného plánu pre čistú mobilitu by sa mal počet čerpacích staníc v Českej republike do roku 2030 zvýšiť na 30.

apostrophe
Výstavbu našich dvoch vlastných čerpacích staníc považujeme za kľúčový krok pre samotnú spoločnosť EUROWAG, ale aj pre dopravné a logistické spoločnosti. Spolu s ďalšími prevádzkovateľmi sme za posledný rok viac ako zdvojnásobili počet čerpacích staníc LNG v Českej republike. Výhodná poloha našich čerpacích staníc v Kozomíne a Modleticiach spolu s našou sieťou preberania LNG zabezpečuje, že naši zákazníci môžu bezpečne cestovať na veľké vzdialenosti do všetkých kútov Európy. V rámci našej akceptačnej siete môžu vodiči využívať už 302 čerpacích staníc v 13 európskych krajinách.
Jan Laluch, EUROWAG

Je zrejmé, že napriek nepriaznivej hospodárskej situácii a s ňou súvisiacej cene zemného plynu sa počet nákladných vozidiel s pohonom na LNG celosvetovo zvyšuje. Táto ekologickejšia alternatíva k nafte predstavuje pre prevádzkovateľov spôsob, ako účinne znížiť emisie z dopravy. V súvislosti s rastúcim významom udržateľnosti sa preto za posledné dva roky do vozových parkov jednotlivých spoločností zaradilo viac ako 100 ťahačov poháňaných LNG. Za odmenu sú napríklad vozidlá na skvapalnený zemný plyn v Nemecku oslobodené od mýtnych poplatkov. Skvapalnený zemný plyn je ideálnym palivom pre ťažkú nákladnú dopravu na dlhé vzdialenosti, pretože ide o osvedčenú a spoľahlivú technológiu s dojazdom až 1 500 km. Vozidlá na skvapalnený zemný plyn majú v Európe sieť 627 čerpacích staníc, ktorá sa neustále rozširuje. V rámci akceptačnej siete EUROWAG môžu zákazníci platiť kartou EUROWAG v 302 z nich.

LNG je už spoľahlivým spôsobom, ako splniť emisné normy EÚ v cestnej nákladnej doprave. Budúcnosť spočíva v prechode na bioLNG, ktorý pochádza zo zvyškov potravín a biologického odpadu. Z hľadiska chemického zloženia ide o úplne identické palivá, ktoré sa môžu voľne miešať. Prechod z LNG na bioLNG je teda možný okamžite, bez toho, aby bolo potrebné meniť infraštruktúru čerpacích staníc alebo technológiu vozidiel.

Projekt výstavby 2 staníc LNG v Kozomíne a Modleticiach pod názvom "Výstavba plniacich staníc LNG" s registračným číslom CZ.04.2.40/0.0/0.0/16_038/0000244 bol spolufinancovaný Európskou úniou v rámci Operačného programu Doprava pod záštitou Ministerstva dopravy Českej republiky.

O spoločnosti EUROWAG

EUROWAG už viac ako 25 rokov poskytuje medzinárodným dopravným spoločnostiam integrované služby v oblasti mobility a platieb. Je to jedna z najrýchlejšie rastúcich spoločností v Európe vo svojom odbore. Jej poslaním je zabezpečiť, aby bola prevádzka miliónov nákladných vozidiel prechádzajúcich Európou čistejšia, spravodlivejšia a efektívnejšia. Na tento účel EUROWAG ponúka svojim zákazníkom produkty a služby založené na moderných digitálnych technológiách, od platieb za konvenčné a alternatívne palivá, nabíjanie elektrických vozidiel a platenie mýta, cez vrátenie daní, telematiku a navigáciu až po celý rad finančných služieb a poradenstvo v oblasti čistej mobility.

Viac informácií nájdete nahttps://www.eurowag.com/.

Kontakt pre médiá:
EUROWAG
Zuzana O'Brien
Manažérka marketingovej komunikácie
pr@eurowag.com