Pravne dokumenty

Nižšie nájdete všetky dôležité W.A.G. dokumenty (W.A.G. Payment solutions, a.s., W.A.G. Issuing Services, Inc. a ďalšie dcérske spoločnosti). Žiadame vás, aby ste si pozorne prečítali tieto dokumenty a v prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte svojho obchodného zástupcu alebo zástupcu starostlivosti o zákazníkov.

Koncernová deklarácia

Koncernová deklarácia podľa § 79 ods. 3 českého zákona č. 90/2012 Zb., zákona o obchodných spoločnostiach a družstvách (zákona o obchodných korporáciách) (ďalej len „ZOK“):

Spoločnosť W.A.G. payment solutions, a. s., so sídlom Na Vítězné pláni 1719/4, Praha 4, PSČ 140 00, IČO 264 15 623, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 6882, je v rámci daného koncernového usporiadania riadiacou osobou („riadiaca osoba“). Koncern riadiacej osoby je deklarovaným koncernom podľa § 79 a nasl. ZOK.

Zoznam riadených spoločností podriadených jednotnému vplyvu riadiacej osoby je uvedený na týchto webových stránkach pod odkazom „Skupina EUROWAG“.

Viac informácií o nižšie uvedených spoločnostiach nájdete pod týmito odkazmi:

ISO certifikácia

Riaďte sa prosím kódexom správania. V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností týkajúcich sa dodržiavania predpisov nás kontaktujte na adrese compliance@eurowag.com