Pravne dokumenty

Nižšie nájdete všetky dôležité W.A.G. dokumenty (W.A.G. Payment solutions, a.s., W.A.G. Issuing Services, Inc. a ďalšie dcérske spoločnosti). Žiadame vás, aby ste si pozorne prečítali tieto dokumenty a v prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte svojho obchodného zástupcu alebo zástupcu starostlivosti o zákazníkov.

Zoznam spoločností Skupiny W.A.G.

PRE-CONTRACT INFORMATION UNDER ACT NO. 370/2017, COLL., ON PAYMENTS regarding the payment instrument Eurowag MasterCard (EN)

Etický kódex

Všeobecné obchodné podmienky

Riaďte sa prosím kódexom správania. V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností týkajúcich sa dodržiavania predpisov nás kontaktujte na adrese compliance@eurowag.com