O spoločnosti Eurowag

Sme najrýchlejšie rastúcim poskytovateľom služieb integrovanej mobility v Európe a sústredíme sa na hľadanie riešení, ktoré zjednodušia životy komerčných cestných dopravných spoločností

Štatistika

Každý deň sa o vás postará viac ako 1000 zamestnancov
18 kancelárií po celej Európe a na Strednom východe
11 000 zákazníkov sa spolieha na naše riešenia

Naša vízia

Demokratizovať odvetvie cestnej mobility technologickou revolúciou.

Naša misia

Vytvoriť udržateľné finančné a technologické riešenia, ktoré pomôžu odvetviu, spoločnosti a životnému prostrediu.

Naše ambície

Byť najvyhľadávanejším partnerom pre odvetvie dopravy poskytovaním najdôveryhodnejších technológií a služieb v oblastiach financií, navigácie, telematiky, riadenia nákladu, mýta a paliva.

Naša história

1995

W.A.G. Skupina vznikla ako obchodník s ropnými produktami.

2000

Spustenie platobných služieb spoločnosti Eurowag.

2005

Otvorenie prvého parkoviska pre kamióny Eurowag v Českej republike.

2006

Predstavenie elektronických riešení na platbu mýta.

2007

Medzinárodné rozšírenie akceptačnej siete čerpacích staníc v Európe.

2008

Otvorenie kancelárie na Slovensku, neskôr v Poľsku, Maďarsku a Rumunsku.

2013

Otvorenie parkovísk pre kamióny v Poľsku, neskôr v Maďarsku a na Slovensku …

2014

Spustenie služieb refundácie daní.

2016

Vstup na trh v oblasti riadenia vozových parkov pomocou akvizícií.

2017

Získanie licencie poskytovateľa európskej služby elektronického mýta …

2018

Získanie licencie platobnej inštitúcie regulovanej Českou národnou bankou.

2019

Akvizícia spoločnosti Sygic, rozšírenie kompetencií platformy LBS (služby …

2020

Vytvorenie platformy integrovaných digitálnych služieb mobility.

Naše kancelárie

Pre pochopenie trhu a potrieb klientov je dôležité, aby sme spoločnosť riadili lokálne.

Naše vedenie

Martin Vohánka
generálny riaditeľ, predseda predstavenstva

Krátko po ukončení strednej školy Martin založil spoločnosť W.A.G., ktorú v súčasnosti riadi ako predseda predstavenstva. W.A.G. payment solutions, a.s. je v súčasnosti jedným zo šiestich najväčších poskytovateľov platobných riešení pre odvetvie mobility v Európe. Martin prednáša na Vysokej škole ekonomickej v Prahe a má MBA z Pittsburskej univerzity.

Martin sa dlhodobo zaoberá rozvojom občianskej spoločnosti a je spoluzakladateľom Nadačného fondu nezávislej žurnalistiky a Nadácie BLÍŽKSOBĚ.

V roku 2014 bol finalistom súťaže EY podnikateľ roka.

Kristi Ansberg
personálna riaditeľka, členka predstavenstva

Kristi je skúsenou odborníčkou v oblastiach ľudských zdrojov, riadenia ľudí a organizačnej kultúry. Má viac ako 10 rokov skúseností v odvetví globálnej technológie a finančno-technologickej oblasti s úspechmi pri budovaní prvotriednych postupov pre ľudské zdroje.

Kristi prišla do spoločnosti Eurowag zo softvérovej spoločnosti Playtech plc, kde pracovala ako riaditeľka globálnych ľudských zdrojov. Kristi sa osobitne zaujíma o témy ako ženské líderstvo, rôznorodosť a inklúzia, ako aj budovanie značky zamestnávateľa.

Jej úlohou ako CPO v spoločnosti Eurowag je podporovať spoločnosť v transformácii na vedúceho poskytovateľa technológií pre odvetvie mobility a sústredí sa na situáciu zamestnancov, partnerstvo ľudských zdrojov s pridanou hodnotou a digitálne postupy pre ľudské zdroje založené na údajoch.

Magdalena Bartoś
finančná riaditeľka, členka predstavenstva

Magdalena pracovala pre spoločnosti v oblastiach palív, energetiky, výroby a poradenstva ako Chief Financial Officer, členka predstavenstva a finančná riaditeľka.

Magdalena sa naplno venovala finančnému a strategickému vedeniu spoločností, hlavne v otázkach vytvárania finančnej kultúry a vysokoprofesionálnych tímov, financovania, akvizícií, hĺbkových previerok, výkazníctva a komunikácie s akcionármi.

Magdalenina misia v skupine EUROWAG spočíva v prepájaní finančných funkcií s obchodom a implementácii overených postupov v oblasti výkazníctva a analýz.

Klaus Burkart
technický riaditeľ, člen predstavenstva

Klaus má rozsiahle skúsenosti s medzinárodným riadením a úspechy v oblastiach komerčnej mobility, dopravy a logistiky. V spoločnosti DKV Mobility Services bol členom riadiaceho tímu a zodpovedal za vstup na nové trhy na východ od Európskej únie s centrálami v Pekingu a Moskve. V spoločnosti Transamerica Leasing zodpovedal za prevádzkové riadenie v Európe, kde mal na starosti 7 krajín s prenajímateľným vozovým parkom s 25 000 nákladnými vozidlami.

V predstavenstve spoločnosti Eurowag sa zaoberá témami budúcnosti, ako napr. autonómne vozidlá.
Klaus vo voľnom čase rád cestuje a obľubuje dobré jedlo!

Attila Dsupin
obchodný riaditeľ, člen predstavenstva

Attila pracoval 18 rokov na rôznych obchodných a finančných pozíciách v medzinárodnej spoločnosti MOL, ktorá pôsobí v oblasti ropného priemyslu a energetiky. Posledné roky bol riaditeľom spoločnosti MOL v Českej republike.

Do spoločnosti W.A.G nastúpil v auguste 2016 na pozíciu Chief Commercial Road Transport Officer (CCO).

Martin Hannsmann
hlavný manažér kvality, člen predstavenstva

Martin po štúdiu štatistiky a pravdepodobnosti niekoľko rokov učil na Západočeskej univerzite v Plzni. V roku 1996 sa stal manažérom kvality pre švédsku spoločnosť PLM, ktorá sa neskôr premenovala na Rexam Petainer a neskôr Petainer. V roku 2003 sa stal riaditeľom závodu spoločnosti v Aši, ktorý počas jeho vyše 10 ročného pôsobenia získal niekoľko uznávaných ocenení.

Do spoločnosti W.A.G. prišiel v októbri 2014 na pozíciu Chief Quality Officer (CQO).

Ivan Jakúbek
riaditeľ výskumu a vývoja, člen predstavenstva

Ivan je hrdý na viac ako 15 rokov skúseností vo vedení rýchlo rastúcich spoločností.
Pred príchodom do spoločnosti W.A.G. pracoval pre spoločnosť Enterprise Investors, kde získal rôznorodé skúsenosti v oblastiach softvérových produktov, finančných služieb a medzinárodnej nákladnej dopravy. Ivan pomohol rozvíjať úspešné stratégie pre spoločnosti ako AVG Technologies, Kofola a STD Donivo. Ivan podporuje organizácie aktívne v oblasti rozvoja občianskej spoločnosti s dôrazom na vzdelávanie. Je tiež prezidentom Slovenskej asociácie rozvojového kapitálu.

V spoločnosti W.A:G. pracuje od apríla 2017.

Radek Moc
technický riaditeľ, člen predstavenstva

Radek vyše 20 rokov pracoval v skupine Deutsche Telecom, ktorá pôsobí v oblasti telekomunikácií. Od roku 2008 bol riaditeľom produktového vývoja a neskôr riaditeľom IT v spoločnostiach T-Mobile ČR a Slovak Telecom.

V posledných rokoch sa Radek sústredil na vývoj produktov a riešení pre zákazníkov pomocou agilnej transformácie a implementáciou digitálnej architektúry. Radek prišiel do spoločnosti W.A. G. v júli 2018 ako Chief Technology Officer (CTO).

Radek miluje rock a je fanúšikom inteligentných riešení pre domácnosti, okrem toho rád cestuje a vyrába vlastný drevený nábytok.

Dozorná rada

Ketil Thorsen

Ketil má rozsiahle skúsenosti z medzinárodných spoločností, ktoré pôsobia v oblasti ropného priemyslu, ako aj v oblastiach platobných riešení a maloobchodu, kde pracoval ako poradca a CEO. Po ukončení štúdia ekonómie strávil 16 rokov na rôznych pozíciách v spoločnosti Royal Dutch Shell. Pracoval pre poradenskú spoločnosť Accenture a následne pôsobil ako CEO nórskej spoločnosti Bravia a neskôr aj vo švédskych spoločnostiach Grensemat a KBÄ. V rokoch 2009 až 2014 pracoval pre spoločnosť WEX, kde mal na starosti implementáciu palivových kariet na nových trhoch.

Od augusta 2015 pracoval pre švédsku rafinérsku spoločnosť Preem, kde viedol snahy o vstup na nórsky trh, kde od augusta 2017 spoločnosť aj riadil.

Ajit Nedungadi

Ajit je v súčasnosti riadiacim partnerom poprednej globálnej investičnej spoločnosti TA Associates. Súčasťou jeho práce sú aj riadiace úlohy v týchto spoločnostiach: Access Technology, CIPRÉS a W.A.G. Záujmy spoločnosti TA Associates zastupuje aj v spoločnostiach AVG Technologies, Dr. Lal PathLabs a Micromax Informatics.

Pred príchodom do spoločnosti pracoval pre investičné spoločnosti Trilogy Software, Investcorp International a Credit Suisse First Boston. Ajit je absolventom Harvard Business School.

Pascal Guyot

Pascal za viac ako 20 rokov získal široké medzinárodné skúsenosti vo výkonných pozíciách v oblastiach ropného priemyslu, palivových kariet a elektronického obchodovania. 13 rokov pracoval v spoločnosti TOTAL. Ako generálny riaditeľ konzorcia PAN Europe Card, ktoré združuje hlavné spoločnosti ropného priemyslu, ktoré sú partnermi spoločnosti TOTAL v oblasti medzinárodných palivových kariet, úspešne riadil rozvoj tejto skupiny. Neskôr pracoval v spoločnosti AMADEUS, ktorá je svetovou jednotkou v oblasti dodávania technológií pre letecké spoločnosti.

Pascal má titul MBA z obchodnej akadémie EDHEC. Medzi rokmi 2009 až 2017 bol Pascal členom vrcholového manažmentu spoločnosti W.A.G na pozícii Chief Corporate Development Officer a bol kľúčovou osobou pre úspešný rozvoj spoločnosti v tomto období.

Robin Crewe

Robin má medzinárodné skúsenosti s transformáciou a riadením technologických spoločností. Po štúdiu počítačových vied a matematiky pracoval v spoločnosti Accenture a dvoch investičných bankách, následne založil spoločnosť so zameraním na virtualizáciu desktopov, ktorú kúpila spoločnosť VMware. Pôsobil na pozícii CTO v spoločnosti Misys, ktorá sa po fúzií so spoločnosťou D&H premenovala na Finastra a je treťou najväčšou spoločnosťou v oblasti softvéru pre finančné služby. V súčasnosti radí technologickým start-upom a softvérovým spoločnostiam s podporou od investorov, ktorým pomáha rozvíjať sa a rásť.

Jeho hlavným cieľom je úzko spolupracovať s vrcholovým vedením a pomôcť spoločnosti EUROWAG s vývojom poprednej platformy pre služby v oblasti mobility. Jeho úlohou je pomôcť zúročiť úspechy, ktoré naša spoločnosť dosiahla, a poskytovať nám podporu v kľúčových oblastiach ako používateľská skúsenosť, cloud, bezpečnosť a nastavenie štandardov odvetvia.

Joseph Morgan Seigler

Joseph je výkonným riaditeľom poprednej medzinárodnej investičnej spoločnosti TA Associates a súčasťou jeho úlohy je zastupovať záujmy spoločnosti vo vedení týchto firiem: Access Technology, Flashtalking, Think project! a W.A.G.

Než v roku 2002 prišiel do investičnej spoločnosti pracoval pre americkú investičné banky Morgan Stanley, ako aj Raymond James. Joseph je absolventom Yale University a Stanford Graduate School of Business.

Alexander Trautmann

Alexander je profesionálnym manažérom s dlhoročnými medzinárodnými skúsenosťami v oblastiach financií, riadenia rizika, IT a predaja v odvetví platobných služieb a zároveň je odborníkom na informačné služby a letecké spoločnosti, turistický a automobilový priemysel. Pracoval na pozícii CEO v spoločnosti DKV Euro Service, lídrom pre cestnú nákladnú dopravu v oblasti palivových a servisných kariet a následne sa stal výkonným riaditeľom a výkonným viceprezidentom spoločnosti Volkswagen Financial Services, kde sa venoval servisným kartám pre spoločnosti MAN a Scania.

Alexander v súčasnosti pracuje ako nezávislý poradca manažmentu. Od decembra 2016 je členom dozornej rady spoločnosti W.A.G.

Daniel Alarcon-Rubio

Daniel má viac ako 20 rokov skúseností v pozícií technického riaditeľa a výkonného manažéra pre zmenu v komplexných multikultúrnych technických oblastiach s viacerými prevádzkami. Pracoval pre veľké korporácie ako HERE, Motorola, Google a Nokia, ale aj pre start-upy ako Sensei, Sendo a Symbian Foundation. Ako poradca spoločnosti Everdone jej prináša svoje bohaté skúsenosti, know-how a overené postupy. Predtým ako minulé leto začal pracovať ako nezávislý poradca pôsobil na pozícii CTO spoločnosti AirMap, ktorá poskytuje služby v oblasti riadenia letovej premávky pre automatické zariadenia bez posádky. Daniel v súčasnosti pracuje na pozícií CTO v spoločnosti Trafi, ktorá je lídrom v sektore mobilita ako služba a je členom dozornej rady spoločnosti EW.

Chce využiť svoje skúsenosti z vrcholového riadenia v oblasti techniky a obchodu a pomôcť spoločnosti Eurowag s podrobným plánom rozvoja technológií a zastupovať technologickú oblasť na úrovni rady s pomocou svojich vedomostí a strategickej perspektívy.

Kontaktujte generálneho riaditeľa

„Spoločnosť Eurowag sa každý deň snaží zvyšovať svoju produktivitu. Spoločnosť zároveň zvažuje vplyv svojich obchodných rozhodnutí na partnerov, zamestnancov, životné prostredie a ľudskú spoločnosť ako takú.

Preto by som chcel touto cestou osloviť spoločnosti a osoby, ktoré v rámci štandardných procesov nedostali uspokojivé odpovede na svoje otázky a pripomienky alebo majú pocit, že utrpeli škody. Ďakujeme vám za váš prínos.“

Martin Vohanka

Vaše kontaktné údaje

*Meno a priezvisko nie je správne
*Váš e-mail nie je správny
Otázka