Правни документи

По-долу ще намерите всички важни документи (W.A.G. documents (W.A.G. payment solutions, a.s., W.A.G. Issuing Services, и други клонове). Молим Ви да прочетете внимателно документите и ако имате въпроси, да се свържете с Вашия търговки представител или Екипът за обслужване на клиенти.

List of W.A.G. Group Companies

PRE-CONTRACT INFORMATION UNDER ACT NO. 370/2017, COLL., ON PAYMENTS regarding the payment instrument Eurowag MasterCard (EN)

Code of conduct

General Terms and Conditions

Моля, следвайте кодекса за поведение. В случай на въпроси за съответствие или притеснения, моля, свържете се с нас на compliance@eurowag.com