Правни документи

По-долу ще намерите всички важни документи (W.A.G. documents (W.A.G. payment solutions, a.s., W.A.G. Issuing Services, и други клонове). Молим Ви да прочетете внимателно документите и ако имате въпроси, да се свържете с Вашия търговки представител или Екипът за обслужване на клиенти.

Списък на компаниите, част от групата W.A.G.

ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР ПО ЗАКОН № 370/2017, COLL., ЗА ПЛАЩАНИЯ, по отношение на платежния инструмент Eurowag MasterCard (EN)

Кодекс на поведение

Общи условия

Моля, следвайте кодекса за поведение. В случай на въпроси за съответствие или притеснения, моля, свържете се с нас на compliance@eurowag.com