Dokumenty prawne

Poniżej znajdziesz wszystkie ważne dokumenty grupy W.A.G. (W.A.G. payment solutions, a.s., W.A.G. Issuing Services, Inc. i inne spółki zależne). Uprzejmie prosimy o uważne przeczytanie tych dokumentów i kontakt z przedstawicielem sprzedaży lub obsługi klienta w przypadku jakichkolwiek pytań.

Wykaz spółek należących do Grupy W.A.G.

INFORMACJE PRZED UMOWNE NA PODSTAWIE UST. 370/2017, COLL., PŁATNOŚCI w zakresie rozwiązania płatniczego Eurowag MasterCard (EN)

Kodeks postępowania

Warunki Ogólne

Prosimy o przestrzeganie kodeksu postępowania. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących zgodności, prosimy o kontakt pod adresem compliance@eurowag.com