Právní dokumenty

Níže najdete a stáhnete všechny důležité dokumenty Skupiny W.A.G. (W.A.G. payment solutions, a.s., W.A.G. Issuing Services, a.s. a dalších dceřiných společností). Doporučujeme, abyste tyto dokumenty pečlivě přečetli a v případě jakýchkoli otázek se obraťte na svého obchodního zástupce nebo péči o zákazníka.

Seznam společností Skupiny W.A.G.

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE PODLE ZÁKONA Č. 370/2017, SB., O PLATEBNÍM STYKU k platebnímu prostředku Eurowag MasterCard (CZ)

Zásady ochrany soukromí a osobních údajů

Etický kodex

Všeobecné obchodní podmínky

Eula carshare

Koncernová deklarace