Právní dokumenty

Níže najdete a stáhnete všechny důležité dokumenty Skupiny W.A.G. (W.A.G. payment solutions, a.s., W.A.G. Issuing Services, a.s. a dalších dceřiných společností). Doporučujeme, abyste tyto dokumenty pečlivě přečetli a v případě jakýchkoli otázek se obraťte na svého obchodního zástupce nebo péči o zákazníka.

Koncernová deklarace

Koncernová deklarace ve smyslu § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákona o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“):

Společnost W.A.G. payment solutions, a. s., se sídlem, Na Vítězné pláni 1719/4, Praha 4, PSČ 14000, IČO 264 15 623, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6882 je v rámci daného koncernového uspořádání osobou řídící („Řídící Osoba“). Koncern Řídící Osoby je deklarovaným koncernem ve smyslu § 79 a násl. ZOK.

Seznam řízených společností podřízených jednotnému vlivu Řídicí Osoby je uveden na těchto webových stránkách pod odkazem "Skupina EUROWAG".

Více informací o níže uvedených společnostech naleznete pod těmito odkazy:

ISO certifikace


V případě jakýchkoli dotazů nebo obav o dodržování předpisů nás kontaktujte na adrese compliance@eurowag.com.