O společnosti Eurowag

Jsme přední celoevropská integrovaná platforma pro platby a mobilitu zaměřená na komerční silniční dopravu. Zaměřujeme se na zjednodušení života milionů řidičů a provozovatelů komerčních vozidel v celé Evropě.

Každý den pro vás pracuje více než 1000 zaměstnanců
18 provozoven v Evropě a na Blízkém východě
11 000 zákazníků, kteří důvěřují našim řešením

Naše vize

Demokratizovat odvětví silniční mobility prostřednictvím technologické revoluce.

Naše mise

Vytvářet udržitelná finanční a technologická řešení, která přinesou užitek našemu odvětví, společnosti i životnímu prostředí.

Naše ambice

Být v dopravním odvětví partnerem první volby a poskytovat ty nejdůvěryhodnější technologie a služby v oblasti financí, navigace, telematiky, správy nákladu, mýtného a pohonných hmot.

Naše historie

1995

Založení skupiny W.A.G., která se zabývá obchodem s ropnými produkty.

2000

Spuštění platebních služeb Eurowag.

2005

Otevření prvního truck parku v České republice.

2006

Představení elektronických řešení mýtného.

2007

Mezinárodní rozšíření akceptační sítě pro pohonné hmoty do Evropy.

2008

Otevření provozovny na Slovensku a poté v Polsku, Maďarsku a Rumunsku.

2013

Otevření truck parků Eurowag v Polsku a poté v Maďarsku a na Slovensku. To vše během jednoho roku.

2014

Spuštění služeb refundace daní.

2016

Vstup do oblasti správy vozových parků prostřednictvím akvizic.

2017

Získání licence pro evropského poskytovatele služeb elektronického mýtného.

2018

Získání licence pro platební instituci regulovanou ČNB.

2019

Akvizice společnosti Sygic, rozšíření kompetencí pro platformu LBS.

2020

Vytvoření platformy pro služby integrované digitální mobility.

Naše pobočky

Klíč k pochopení trhu a potřeb klientů tkví v podnikání na daném místě.

Naše vedení

Martin Vohánka
Chief Executive Officer, Chairman

Krátce po ukončení středoškolských studií Martin založil společnost W.A.G., kterou nyní řídí z pozice předsedy představenstva. V současnosti W.A.G. payment solutions, a.s., patří do šestice největších poskytovatelů platebních řešení pro mobilitu v Evropě. Martin přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze a je nositelem titulu MBA, který získal na univerzitě v Pittsburghu.

Martin se dlouhodobě věnuje otázkám rozvoje občanské společnosti a je spoluzakladatelem Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky a Nadace BLÍŽKSOBĚ.

V roce 2014 se stal finalistou soutěže EY Podnikatel roku.

Magdalena Bartoś
Chief Financial Officer, členka představenstva

Magdalena pracovala ve společnostech zabývajících se palivy a energiemi, výrobou nebo poradenstvím na pozicích Chief Financial Officer & Board Member nebo Financial Director.

Magdalena poskytovala kompletní finanční a strategické vedení, především v oblastech budování finanční kultury a týmů, navyšování financí, akvizic, due diligence, reportingu a komunikace s akcionáři.

Magdaleninou misí ve skupině Eurowag je přiblížit finanční funkci byznysu a implementovat nejlepší způsoby reportingu a analýz.

Kristi Ansberg
Chief People Officer, členka představenstva

Kristi je zkušená profesionálka v otázkách HR, lidí a kultury firem. Své více než 10leté profesní zkušenosti nasbírala v mezinárodních fintech a technologických společnostech, kde se soustředila na budování těch nejlepších HR postupů.

Do Eurowagu přišla ze softwarové společnosti Playtech plc, kde zastávala pozici Head of Global HR. Kristi se speciálně zajímá například o vedení žen, diverzitu a inkluzi a budování značky.

Jako CPO má v Eurowagu na starost podporu firmy při transformaci v předního poskytovatele technologií v odvětví mobility prostřednictvím budování vztahů se zaměstnanci, vytváření HR partnerství s přidanou hodnotou a digitálně a datově orientovaných HR postupů.

Martin Hannsmann
Chief Quality Officer, člen představenstva

Po studiích statistiky a pravděpodobnosti působil Martin jako učitel na Západočeské univerzitě v Plzni. Od roku 1996 byl manažerem kvality ve švédské společnosti PLM, která se posléze přejmenovala na firmu Rexam, respektive Petainer. V roce 2003 byl jmenován ředitelem závodu v Aši, jenž během jeho více než desetiletého působení ve funkci získal několik uznávaných ocenění.

Do společnosti W.A.G. přišel v říjnu 2014 a to jako Chief Quality Officer (CQO).

Ivan Jakúbek
Chief Strategy Officer, člen představenstva

Ivan má více než 15 let zkušeností s vedením rychle rostoucích společností.
Před příchodem do W.A.G. působil v Enterprise Investors, kde získal bohaté zkušenosti v oblasti softwarových produktů, finančních služeb a mezinárodní kamionové přepravy. Ivan se spolupodílel na budování úspěšných strategií například pro společnosti jako AVG Technologies, Kofola nebo STD Donivo. Ivan se dlouhodobě věnuje podpoře občanské společnosti, a to zvláště v oblasti vzdělávání. Je také prezidentem Slovenské asociace rozvojového kapitálu.

Ve společnosti W.A.G. působí od dubna 2017.

Sunny Mehta
Group Chief Commercial Officer

„Sunny přináší ve své roli CCO ve společnosti Eurowag více než 12 let zkušeností v oblasti komerčního vedení, kterého nabyl vedoucím postavením v oblasti prodeje a marketingu v oblasti EMEA mnohých globálně úspěšných značek.
Před příchodem do společnosti Eurowag působil Sunny na vedoucích pozicích ve společnostech Google a Apple, kde pomáhal oběma společnostem zavádět inovativní technologie a platformy v EMEA pomocí svých dovedností při vytváření strategických partnerství, vytváření tržních plánů a otevírání nových prodejních kanálů.
Sunny ve společnosti Eurowag zodpovídá za nastavení strategického směřování a rozvoje regionálního prodeje a monetizaci produktů a služeb Eurowag. Hraje klíčovou roli při prosazování poslání společnosti Eurowag demokratizovat průmysl silniční dopravy prostřednictvím technologické revoluce. “

Dozorčí rada

Ketil Thorsen

Ketil má rozsáhlé zkušenosti s prací pro mezinárodní společnosti, které působí v oblasti ropného průmyslu, jakož i v oblasti platebních řešení a maloobchodu na pozicích poradce i CEO. Po ukončení studia ekonomie strávil 16 let na různých pozicích ve společnosti Royal Dutch Shell. Po práci pro poradenskou společnost Accenture se stal CEO v norské společnosti Bravia a později ve švédských společnostech Grensemat a KBA. V letech 2009 až 2014 pracoval pro společnost WEX, kde měl na starosti implementaci palivových karet na nových trzích.

Od srpna 2015 pracoval pro švédskou rafinérskou společnost Preem, kde vedl snahy o vstup na norský trh a v srpnu 2017 se stal CEO odpovědným za tento úkol.

Mirjana Blume

„Mirjana, ekonomka s titulem MBA, je osvědčená finanční odbornice se širokou škálou zkušeností. Během více než 20 let zkušeností z pozice finanční a generální ředitelky různých společností v různých průmyslových odvětvích pracovala v celém rozsahu obchodního cyklu, ať už jde o fázi budování a expanze, restrukturalizace a změny, akvizice, oddělení či prodej společností.
Se svými podnikatelskými zkušenostmi a finančním zázemím podporovala různé společnosti v jejich správních radách, mimo jiné jako místopředsedkyně a vedoucí finančního výboru. Před příchodem do společnosti Eurowag podporovala posledních osm let poskytovatele energetických služeb IWB (Industrielle Werke Basel), který vlastní téměř 50 podílů v různých společnostech ve Švýcarsku i v zahraničí. “

Ajit Nedungadi

Ajit v současnosti zastává pozici Managing Partner v přední světové soukromé investiční společnosti TA Associates. V rámci ní působí ve vedení následujících společností: Access Technology, CIPRÉS a W.A.G. Zájmy TA Associates zastupuje také ve firmách AVG Technologies, Dr Lal PathLabs a Micromax Informatics.

Před svým příchodem do investiční společnosti působil ve firmách Trilogy Software, Investcorp International a Credit Suisse First Boston. Ajit je absolventem Harvard Business School.Ajit is a graduate of Harvard Business School.

Pascal Guyot

V průběhu více než dvaceti let získával Pascal rozsáhlé mezinárodní zkušenosti na vedoucích pozicích v naftovém průmyslu, v oblasti palivových karet a elektronického obchodování. Pascal pracoval 13 let u společnosti TOTAL. Jako generální ředitel společnosti „PAN Europe Card“, konsorcia hlavních naftových společností, které jsou partnery společnosti TOTAL v oblasti mezinárodních palivových karet, úspěšně řídil rozvoj této skupiny. Poté jeho kariéra pokračovala u společnosti AMADEUS, světové jedničky na poli technologií pro aerolinie.

Pascal je držitelem titulu MBA získaného na obchodní akademii EDHEC. Od roku 2009 do roku 2017 byl Pascal členem představenstva W.A.G. jako Chief Corporate Development Officer a byl tak klíčovým článkem, který nás dovedl ke skvělému úspěchu společnosti během tohoto období.

Robin Crewe

Robin má mezinárodní zkušenosti s transformací a řízením technologických společností. Po studiu výpočetní techniky a matematiky pracoval pro společnost Accenture a dvě investiční banky a poté založil společnost pro virtualizaci desktopů, kterou koupila společnost VMware. Byl CTO ve společnosti Misys, z níž se po fúzi se společností D&H stala společnost Finastra, třetí největší softwarová společnost na světě působící v oblasti finančních služeb. Nyní je konzultantem pro technologické startupy a softwarové společnosti podporované soukromým kapitálem, kterým pomáhá s růstem a škálováním.

Jeho primárním cílem je úzká spolupráce s vrcholovým managementem a pomoc dovést EUROWAG na pozici přední platformy pro mobilitu. Jeho rolí je i pomoct stavět na skvělé, dosud vykonané práci a poskytovat podporu v klíčových oblastech jako je uživatelská zkušenost, cloud, bezpečnost a stanovení průmyslových standardů.

Joseph Morgan Seigler

Joseph je Managing Director přední světové soukromé investiční společnosti TA Associates a v rámci své pozice hájí zájmy TA Associates ve vedení následujících vybraných podniků: Access Technology, Flashtalking, Think project! a W.A.G.

Před svým příchodem do investiční společnosti v roce 2002 působil v americké investiční bance Morgan Stanley a ve společnosti Raymond James. Joseph vystudoval Yale University a Stanford Graduate School of Business.

Alexander Trautmann

Alexander je zkušený výkonný s dlouholetými mezinárodními zkušenostmi v oblasti financí > řízení rizik & IT > prodej v odvětví platebních služeb, stejně jako odborník na informační služby, letecké společnosti, turistický a automobilový průmysl. Byl generálním ředitelem DKV Euro Service, CRT lídrem na trhu palivových a servisních karet před tím, než vstoupil jako generální ředitel a SVP do společnosti Volkswagen Financial Services, aby posílil služební kartu Business for Man a Scania.

V současné době Alexander pracuje jako nezávislý manažer konzultant. Je členem dozorčí rady W.A.G. od prosince 2016. Členem dozorčí rady společnosti W.A.G. je od prosince 2016.

Daniel Alarcon-Rubio

Daniel má více než 20 let zkušeností na pozici technického ředitele a výkonného agenty změny, kdy měl na starosti technické multikulturní prostředí několika závodů. Pracoval pro velké korporace, jako jsou HERE, Motorola, Google a Nokia, a v start-upech jako Sensei, Sendo a Symbian Foundation, a do své poradenské role ve společnosti Everdrone přináší bohaté zkušenosti, know-how a osvědčené postupy.
Ještě než loni v létě začal pracovat jako nezávislý konzultant, zastával Daniel pozici CTO ve společnosti AirMap, která poskytuje služby UTM. V současné době Daniel zastává pozici CTO ve společnosti Trafi, která je lídrem v segmentu MaaS a je členem dozorčí rady Eurowagu.

Snaží se využít své zkušenosti získané v roli technického a obchodního ředitele, aby Eurowagu pomohl s technologickým plánem a na úrovni představenstva hájí technologie ze strategické a informační perspektivy.

Napište řediteli

„Společnost Eurowag se snaží každým dnem pracovat na svojí produktivitě a zároveň zohledňuje dopad svých obchodních rozhodnutí na obchodní partnery, zaměstnance, životní prostředí a lidskou společnost jako celek.

Rád bych proto tento apel věnoval firmám i osobám, které v rámci standardních postupů neobdržely uspokojivé odpovědi na své otázky a komentáře, nebo které mají dojem, že utrpěly jakoukoli újmu. Děkujeme vám za vaše příspěvky.“

Martin Vohánka

Vaše kontaktní údaje

*Jméno a příjmení není správné
*Váš e-mail není správný
Otázka

Tato stránka je chráněná službou reCAPTCHA a platí zde Google zásady ochrany osobních údajů a podmínky používání.