Zgodą marketingową

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGOWYCH KOMU UDZIELASZ ZGODY?

Zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielasz firmie W.A.G. payment solutions, a.s (nr id 264 15 623) oraz wszystkim członkom Grupy W.A.G. W szczególności firmom W.A.G. Issuing Services, a.s. (nr id 050 21 910), Princip a.s. (nr id 416 90 311), HI Software a.s. (nr id 032 26 140) oraz innym firmom wymienionym na zaktualizowanej liście firm, dostępnej pod adresem www.eurowag.com.

JAKIE DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZETWARZANE?

Informacje, które mamy zamiar przetwarzać to między innymi dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane dotyczące zaufania oraz wypłacalności, dane o użyciu usług zapewnianych przez Grupę W.A.G, dane geolokalizacji, oraz informacje uzyskane z tak zwanych ciasteczek.

W JAKIM CELU BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ TWOJE DANE?

Udzielasz nam zgody na dzielenie się twoimi danymi osobowymi wewnątrz Grupy W.A.G. oraz na wykorzystanie ich w celu kontaktu badań rynkowych oraz komunikacji komercyjnej, zwłaszcza w celach promowania ofert lub produktów Grupy W.A.G. lub jej partnerów biznesowych, zależnie od przypadku. Wiedzeni potrzebą zrozumienia twoich potrzeb, prosimy cię także o zgodę na zbieranie i analizę danych osobowych (ręcznie bądź automatycznie). Chcemy kontaktować się zwłaszcza przez e- mail, SMS, telefon, oraz sekcje klienta na stronach internetowych zapewnianych przez członków Grupy W.A.G., a także aplikacje mobilne, tradycyjną pocztę, lub/i osobiście przez naszych przedstawicieli handlowych.

NA JAK DŁUGO UDZIELASZ NAM ZGODY?

Będziemy wykorzystywać twoje dane osobowe przez 3 lata od momentu udzielenia zgody. Jeżeli jesteś (lub staniesz się) klientem któregokolwiek członka Grupy W.A.G., dane będą wykorzystywane przez cały czas trwania stosunku kontraktualnego, a także przez 5 lat od dnia zakończenia ostatniego stosunku kontraktualnego między tobą a którymkolwiek członkiem Grupy W.A.G. Twoja zgoda jest dobrowolna i może być wycofana (całkowicie lub częściowo) w dowolnym momencie, za pomocą sposobów opisanych w dokumencie nazwanym „Prywatność i Polityka Ochrony Danych Osobowych). Ta Polityka jest udostępniona na stronie www.eurowag.com, i oprócz dodatkowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych, zawiera także listę i wyjaśnienie twoich praw związanych z twoimi danymi.

EUROWAG – W.A.G. payment solutions,a.s. Na Vítězné pláni 1719/4 / 140 00 Praga 4 / Republika Czeska / IČ: 26415623 / DIČ: CZ 26415623 / wag@eurowag.com Zarejestrowana w rejestrze handlowym pod sygnaturą B 6882 w Sądzie Miejskim w Pradze, Republika Czeska (numer ewidencyjny 26415623 ).