Zrównoważony rozwój

Tworzenie zrównoważonej przyszłości dla naszej branży, klientów, społeczności i firmy.

Zrównoważony rozwój

Martin Vohánka, Founder & CEO:

„Silny, prężny, trwały wzrost firmy może mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy pozostajemy na przedzie branży komercyjnego transportu drogowego (CRT), ponieważ umożliwia to przekształcanie i tworzenie wydajniejszej, zdekarbonizowanej i wywierającej wpływ na społeczeństwo branży."

Nasza strategia

Nasza branża

Jesteśmy zaangażowani w platformę umożliwiającą stworzenie lepiej połączonej branży, poprawę dostępu do rozwiązań mobilności o niższej emisji węglowej i zmniejszenia emisji w całym łańcuchu wartości komercyjnego transportu drogowego (CRT).

Nasi klienci

Jesteśmy zdecydowani pomagać klientom ze średnich i małych przedsiębiorstw (ŚMP) wchodzić w przyszłość o niskiej emisji węglowej i dobrze prosperować jako właścicielom firm. Do naszych priorytetów należy pomoc klientom w zakresie poprawy wydajności operacyjnej i zmniejszenia emisji, wspieranie dobrobytu oraz osiągania sukcesów biznesowych.

Nasza firma, współpracownicy i społeczności

Celem naszej pracy jest osiąganie najwyższych, odpowiedzialnych standardów w biznesie w dobrze rozwijającej się kulturze integracyjnej. Do naszych priorytetów należy redukcja emisji bezpośrednich, dostarczanie ambitnych strategii w zakresie różnorodności oraz wywieranie pozytywnego wpływu na społeczności.

Nasze zobowiązania i cele

Wyznaczyliśmy ogólny zarys naszych zobowiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju i celów, opierając go na trzech filarach:
Odpowiedzialność operacyjna
Odpowiedzialność operacyjna
Wiodąca pozycja w branży
Wiodąca pozycja w branży
Przekształcanie branży
Przekształcanie branży

Nasze zobowiązania obejmują:

  • Zmniejszenie emisji węglowych w celu redukcji emisji z naszej własnej działalności operacyjnej (Zakres 1 i Zakres 2) o 50% do roku 2030 w stosunku do poziomu wyjściowego z 2019 roku.
  • Cel równości, różnorodności i integracji polegający na osiągnięciu 40% reprezentacji kobiet na stanowiskach kierowniczych do roku 2025 w stosunku do poziomu wyjściowego z 2021 roku.
  • Znalezienie się w górnym 25 percentylu przedsiębiorstw technologicznych w UE z naszym wynikiem zaangażowania pracowników.
  • Kontynuacja zobowiązania przeznaczania 1% całkowitych rocznych dochodów przed opodatkowaniem na cele charytatywne w całej Europie.

Będziemy nadal włączali zrównoważony rozwój w naszą podstawową działalność biznesową, ulepszali i skalowali rozwiązania mające na celu pomóc klientom w rozwoju i konkurowaniu, w dostępie do lepszych możliwości biznesowych w branży i wchodzeniu w przyszłość o niskiej emisji węglowej.

Rozwiązania z zakresu ekologicznej mobilności

W zgodzie z naszym zobowiązaniem do ułatwiania i wspierania przekształceń energetycznych w sektorze komercyjnego transportu drogowego naszym celem jest wykorzystać naszą mobilność i usługi platformy płatności do przyspieszenia wejścia w przyszłość o niskiej emisji węglowej w sektorze komercyjnego transportu drogowego. Więcej informacji na temat produktów, technologii i rozwiązań z naszego portfolio można znaleźć pod poniższymi linkami:

Składanie raportów dotyczących zrównoważonego rozwoju

W roku 2021 staliśmy się firmą notowaną na Londyńskiej Giełdzie i w ramach naszych sprawozdań i raportów rocznych składamy raporty dotyczące wyników z zakresu ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego.  W ramach formalizowania naszej strategii ESG (środowisko, odpowiedzialność społeczna i ład korporacyjny) ustaliśmy zarówno jakościowe, jak i ilościowe kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) do pomiaru postępów realizacji naszych celów. We wczesnej fazie opracowania są również inne kluczowe wskaźniki efektywności (KPI).

Więcej informacji na temat wyników z zakresu zrównoważonego rozwoju dostępnych jest w naszym Rocznym Sprawozdaniu za rok podatkowy 2021 i powiązanych dokumentach na naszej stronie internetowej poświęconej relacji z inwestorami – są to następujące dokumenty:

  • Sprawozdanie roczne
  • Metodologia składania raportów dotyczących zrównoważonego rozwoju
  • Wskaźniki ESG i kluczowe wskaźniki efektywności (KPI)