O Eurowag

Jesteśmy wiodącą ogólnoeuropejską zintegrowaną platformą płatności i mobilności skupiającą się na branży komercyjnego transportu drogowego. Skupiamy się na ułatwianiu życia milionom kierowców i operatorów komercyjnych w całej Europie.

Codziennie pracuje dla Ciebie ponad 1000 pracowników
18 biur w Europie i na Środkowym Wschodzie
11 000 klientów korzystających z naszych rozwiązań

Nasza wizja

Wyrównać szanse w branży transportu drogowego dzięki rewolucji technologicznej.

Nasza misja

Stworzyć zrównoważone rozwiązania finansowe i technologiczne dla korzyści naszej branży, przemysłu, społeczeństwa i środowiska.

Nasza ambicja

Być partnerem z wyboru firm z branży transportowej dzięki dostarczaniu niezawodnych technologii i usług w sektorze finansowym, nawigacyjnym, telematycznym, przewozowym, paliwowym oraz poboru opłat.

Nasz historia

1995

Grupa W.A.G. początkowo zajmowała się handlem paliwem.

2000

Wprowadzenie usług płatniczych Eurowag.

2005

Otwarcie pierwszego parku ciężarówek Eurowag w Czechach.

2006

Wprowadzenie rozwiązania elektronicznej obsługi opłat drogowych.

2007

Ekspansja na rynek międzynarodowy sieci akceptacji paliw w Europie.

2008

Otwarcie biur na Słowacji, w Polsce, Rumunii i na Węgrzech.

2013

Otwarcie w jednym roku parków ciężarówek Eurowag w Polsce, Słowacji i na Węgrzech.

2014

Wprowadzenie usług odzyskiwania podatków.

2016

Wejście na rynek zarządzania flotą dzięki przejęciom.

2017

Uzyskanie licencji dostawcy European Electronic Toll Service.

2018

Uzyskanie licencji instytucji płatniczej od Czeskiego Banku Narodowego.

2019

Przejęcie Sygic, rozszerzenie kompetencji platformy LBS.

2020

Utworzenie zintegrowanej platformy cyfrowych usług dla transportu.

Nasze biura

Lokalne prowadzenie działalności ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia rynkowych potrzeb klientów.

NASZ ZARZĄD

Martin Vohánka
Chief Executive Officer, Chairman

Krótko po ukończeniu szkoły średniej Martin założył firmę W.A.G., którą obecnie kieruje jako prezes zarządu. W.A.G. Payment Solutions, a.s. jest jednym z sześciu największych dostawców rozwiązań płatniczych związanych z mobilnością w Europie. Martin wykłada na Uniwersytecie Ekonomicznym w Pradze i posiada tytuł MBA na Uniwersytecie w Pittsburghu.


Martin od dawna zajmuje się rozwijaniem społeczeństwa obywatelskiego i jest współzałożycielem Nadační fond nezávislé žurnalistiky (Fundacja Niezależnego Dziennikarstwa) i Nadace BLÍŽKSOBĚ (Fundacja Bliżej Razem).


W 2014 roku był finalistą konkursu na przedsiębiorcę roku EY.

Magdalena Bartoś
Chief Financial Officer, Board Member

Magdalena pracowała w organizacjach z sektora paliwowo-energetycznego, produkcyjnego i konsultingowego na stanowiskach dyrektora finansowego i członka zarządu.

W firmach, w których pracowała, odpowiadała za sprawy finansowe i strategiczne, głównie w obszarze tworzenia kultury finansowej i wykwalifikowanych zespołów, pozyskiwania funduszy, przejęć, zachowywania należytej staranności, raportowania oraz kontaktu z udziałowcami.

W EUROWAG Group zadaniem Magdaleny będzie pogodzenie spraw finansowania z działalnością firmy oraz wdrażanie najlepszych praktyk w zakresie raportowania i analiz.

Kristi Ansberg
Chief People Officer, Board Member

Kristi ma ponad 10 lat doświadczenia zawodowego w dziedzinie HR, zarządzania ludźmi i kultury organizacyjnej, które zdobyła pracując w globalnych firmach z sektorów technologii i rozwiązań finansowych, w których z powodzeniem organizowała najwyższej klasy praktyki w zakresie HR.


Do Eurowag przeszła z firmy programistycznej Playtech plc, w której pełniła funkcję dyrektora globalnego działu HR. Do jej zainteresowań należą przywództwo kobiet, różnorodność i otwartość oraz promowanie pracodawcy.

Jako dyrektor działu zasobów ludzkich w Eurowag będzie pomagać firmie w zdobywaniu pozycji globalnego lidera w sektorze transportu. Skupi się na doświadczeniu pracowników, partnerstwie HR oraz praktykach HR opartych na rozwiązaniach cyfrowych i danych.

Martin Hannsmann
Chief Quality Officer, Board Member

Martin ukończył studia ze statystyki i prawdopodobieństwa, po których przez pewien czas wykładał na Uniwersytecie Zachodnioczeskim w Pilźnie. W 1996 r. otrzymał pracę na stanowisku dyrektora ds. jakości w szwedzkiej firmie PLM, która później zmieniła nazwę na Rexam i Petainer. W 2003 r. został dyrektorem fabryki Aš. Na tym stanowisku, które piastował przez dziesięć lat, otrzymał kilka wyróżnień.

Pracę w W.A.G. rozpoczął w październiku 2014 r. jako dyrektor ds. jakości (CQO).

Ivan Jakúbek
Chief Strategy Officer, Board Member

Ivan posiada ponad 15 lat doświadczenia w szybko rozwijających się firmach.
Przed dołączeniem do W.A.G. pracował dla inwestorów korporacyjnych, co pozwoliło mu zdobyć różnorodne doświadczenie w dziedzinie oprogramowania, usług finansowych i międzynarodowego transportu ciężarowego. Ivan przyczynił się do budowy udanych strategii dla takich firm, jak AVG Technologies, Kofola i STD Donivo. Wspiera organizacje społeczne, zwłaszcza w sektorze edukacji. Jest również przewodniczącym Słowackiego Stowarzyszenia Rozwoju Kapitału.

W W.A.G. pracuje od kwietnia 2017 r.

Sunny Mehta
Group Chief Commercial Officer, Board Member

Sunny wnosi ponad 12 lat doświadczenia w przywództwie komercyjnym do swojej roli CCO w Eurowag, rozwijanej przez kierowanie działaniami sprzedaży i marketingu w regionie EMEA dla wielu marek odnoszących sukcesy na całym świecie.

Przed dołączeniem do Eurowag Sunny pełnił funkcje kierownicze w Google i Apple, gdzie pomagał obu firmom wdrażać innowacyjne technologie i platformy w regionie EMEA, wykorzystując swoje umiejętności w nawiązywaniu strategicznych partnerstw, opracowywaniu planów rynkowych i otwieraniu nowych kanałów sprzedaży.

W Eurowag Sunny jest odpowiedzialny za wyznaczanie strategicznego kierunku i rozwój podejścia do rynków geograficznych w zakresie sprzedaży i monetyzacji produktów i usług Eurowag. Odgrywa kluczową rolę w realizacji misji Eurowag polegającej na demokratyzacji branży mobilności drogowej poprzez rewolucję technologiczną.

RADA NADZORCZA

Ketil Thorsen

Ketil ma bogate doświadczenie w pracy dla firm międzynarodowych z sektora naftowego oraz branży rozwiązań płatniczych i handlu detalicznego zarówno w charakterze konsultanta, jak i CEO. Po ukończeniu studiów ekonomicznych przez 16 lat pracował w firmie Royal Dutch Shell, w której wykonywał różne funkcje. Z firmy konsultacyjnej Accenture przeszedł do firmy Bravia w Norwegii na stanowisko CEO, a później do Grensemat i KBÄ w Szwecji. W latach 2009-2014 pracował w WEX, gdzie zajmował się wdrażaniem kart paliwowych na nowych rynkach.

Od sierpnia 2015 r. współpracuje ze szwedzką rafinerią Preem, którą wspomaga w wysiłkach na rzecz wejścia na rynek Norweski i w której od sierpnia 2017 r. piastuje stanowisko CEO.

Mirjana Blume

Mirjana, ekonomistka z MBA, jest sprawdzonym ekspertem finansowym z szerokim doświadczeniem. Przez ponad 20 lat jako CFO i CEO w różnych firmach w różnych branżach pracowała na wszystkich etapach cyklu biznesowego, czy to w fazie tworzenia i ekspansji, restrukturyzacji i przejęciach, wydzieleniach czy zbyciu spółek.

Dzięki swojemu doświadczeniu w zakresie przedsiębiorczości i zapleczu finansowemu wspierała różne firmy w ich zarządach, w tym jako wiceprzewodnicząca i przewodnicząca Komisji Finansowej. Przed dołączeniem do Eurowag, przez ostatnie osiem lat wspierała dostawcę usług energetycznych IWB (Industrielle Werke Basel) z jego prawie 50 udziałami w różnych firmach w Szwajcarii i za granicą.

Ajit Nedungadi

Aktualnie Ajit pracuje na stanowisku partnera zarządzającego w wiodącej globalnej firmie z branży private equity TA Associates. W ramach obowiązków służbowych pełni funkcje zarządzające w następujących firmach: Access Technology, CIPRÉS i W.A.G. Ponadto reprezentuje interesy TA Associates w AVG Technologies, Dr. Lal PathLabs i Micromax Informatics.

Wcześniej pracował w firmach inwestycyjnych Trilogy Software, Investcorp International i Credit Suisse First Boston. Ajit ukończył Harvard Business School.

Pascal Guyot

W trakcie trwającej już ponad 20 lat kariery Pascal zgromadził bogate międzynarodowe doświadczenie w pracy na stanowiskach dyrektorskich w firmach z branży naftowej oraz w zakresie kart paliwowych i handlu elektronicznego. Pascal 13 lat pracował w firmie TOTAL. Jako dyrektor generalny „PAN Europe Card”, konsorcjum wiodących firm z branży naftowej współpracujących z TOTAL w zakresie obsługi międzynarodowych kart paliwowych, z powodzeniem wspierał rozwój tego konsorcjum. Później przeszedł do największego dostawcy technologii dla linii lotniczych AMADEUS.

Pascal ma dyplom magistra akademii biznesu EDHEC. W latach 2009-2017 piastował stanowisko dyrektora ds. rozwoju korporacyjnego W.A.G. i odegrał kluczową rolę w odniesieniu przez firmę wielkiego sukcesu w tym okresie.

Robin Crewe

Robin posiada międzynarodowe doświadczenie w dziedzinie przekształcania organizacji technologicznych oraz zarządzania nimi. Po ukończeniu studiów matematycznych i informatycznych pracował w firmie Accenture i dwóch bankach inwestycyjnych. Następnie wspólnie z innymi osobami założył firmę zajmującą się technologiami wirtualizacji komputerów, która została wykupiona przez VMware. Był CTO trzeciej na świecie pod względem wielkości firmy programistycznej z sektora usług finansowych Misys, która po fuzji z D&H zmieniła nazwę na Finastra. Obecnie udziela konsultacji start-upom technologicznym i firmom programistycznym korzystającym z kapitału private equity, którym pomaga w rozwoju.

Jego podstawowym celem jest bliska współpraca z kierownictwem wysokiego szczebla i pomoc EUROWAG w zostaniu wiodącą platformą usługi mobilnych. Bazując na tym, co już zostało zrobione, Robin ma za zadanie zapewniać wsparcie w kluczowych obszarach, takich jak wrażenia użytkownika, chmura, bezpieczeństwo oraz ustalanie standardów branżowych.

Joseph Morgan Seigler

Joseph jest dyrektorem zarządzającym wiodącej na świecie firmy inwestującej na niepublicznym rynku kapitałowym TA Associates. W zakres jego obowiązków wchodzi także dbanie o interes TA Associates w zarządzie następujących firm: Access Technology, Flashtalking, Think project! i W.A.G.

Zanim rozpoczął pracę w firmie inwestycyjnej w 2002 r. pracował w amerykańskim banku inwestycyjnym Morgan Stanley i Raymond James. Ukończył studia na Yale University i Stanford Graduate School of Business.

Alexander Trautmann

Alexander jest doświadczonym kierownikiem z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie finansów i zarządzania ryzykiem, a także IT i sprzedaży w branży usług płatniczych, jak również w zakresie usług informacyjnych, linii lotniczych, turystycznych i przemysłu motoryzacyjnego. Był dyrektorem generalnym w firmie DKV Euro Service, która jest liderem rynku CRT w branży paliwowo-serwisowej. Potem objął stanowisko dyrektora zarządzającego i SVP w Volkswagen Financial Services w celu wzmocnienia usług karty serwisowej dla firm MAN i Scania.

Obecnie Alexander pracuje jako niezależny konsultant na temat zarządzania. Od grudnia 2016 jest członkiem Rady Nadzorczej W.A.G.

Daniel Alarcon-Rubio

Daniel ma ponad 20-letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora technicznego i agenta ds. zmian w złożonych multikulturowych i rozproszonych środowiskach technologicznych. Pracował w wielu dużych firmach, takich jak HERE, Motorola, Google i Nokia, jak również w start-upach, takich jak Sensei, Sendo i Symbian Foundation. Dzięki temu ma bogatą wiedzę i umiejętności oraz zna najlepsze praktyki, co wykorzystuje w swojej pracy w Everdrone. Ostatnie, zanim zeszłego lata rozpoczął pracę jako niezależny konsultant, Daniel piastował stanowisko CTO w firmie AirMap z branży usług UTM. Aktualnie Daniel piastuje stanowisko CTO w Trafi, wiodącej firmie z sektora MaaS, i należy do zespołu nadzorczego EW.

Jego celem jest wspomóc technologiczny rozwój Eurowag przy pomocy swojego doświadczenia technicznego i biznesowego oraz reprezentować kwestie technologiczne na poziomie zarządu ze strategicznej perspektywy.

Kontakt z CEO

„Eurowag każdego dnia dąży do maksymalizacji wydajności. Jednocześnie firma ma na uwadze wpływ jej działalności wywierany na partnerach, pracownikach, środowisku i całym społeczeństwie.

Dlatego kieruję te słowa zarówno do firm, jak i indywidualnych osób, które nie uzyskały satysfakcjonującej odpowiedzi na swoje pytania i uwagi w ramach standardowych procedur lub które mają poczucie poniesienia strat. Dziękujemy za pomoc”.

Martin Vohanka

Dane kontaktowe

*Imię i nazwisko jest niepoprawne
*Adres e-mail jest niepoprawny
Pytanie

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz mają zastosowanie Polityka Prywatności i Warunki Korzystania z Usług Google.