Hotline

Dema Transport CZ, s.r.o.

Petr Kocmánek – Müdür

“Eurowag, filomuzun operasyonu için ihtiyacımız olan kapsamlı hizmeti sundu. Belki bir detay ama rakiplerle karşılaştırıldığında en iyi sırada olan Eurowag'dan gelen internet tabanlı değerlendirme bani bir ay için bir iş ve yüksek personel maliyetlerinden kurtardı.”