Hotline

Eurowag yardım eder

Şirketimiz sadece para kazanmayı hedeflemez. Topluluğumuzda faaliyetlerimizin daha geniş kapsamda bir önemi olduğunu biliyoruz. Bu nedenle felsefemizin ayrılmaz bir parçası ihtiyacı olanlara yardım etmektir. Günümüzün en zorlu sorunlarını göz önüne alan W.A.G. bilinçli bir şekilde ve düzenli olarak çeşitli projeler ile hayırseverlik faaliyetlerini desteklemek üzere bağışta bulunmaktadır.

Mali destek sağladığımız projeler arasında şeffaf ticari faaliyetler için çaba gösteren yolsuzluk karşıtlığı programları ve sivil toplumun gelişimini destekleyen programlar yer almaktadır. Odaklandığımız diğer alan evsiz çocuklar için eğitim faaliyetleri ya da babalarını sürücü olarak çalışırken kaybeden aileler için mali destek sağlamaktır.

Aşağıdaki proje ve derneklere maddi olarak destek sağladık:

yourchance o.p.s.

Yetimhaneden ayrılma sürecini yaşayan gençlere yardım sağlamaya odaklanmış "Začni správně" projesi. Günlük hayata uyum için bireysel yardım sağlar ve danışmanlık hizmetleri de sunar.

Cesta domů (Ev Ziyareti)

Tedavisi olmayan hastalık sahibi kişilere ve sevdiklerine uzman bakımı sağlayan bir dernektir. Tedavisi olmayan hastalar için evde bakım hizmeti sağlar ve ölümcül hastalık sahipleri ile aileleri için danışmanlık hizmeti sunar. Sosyal seviyede hayatının sonuna gelmiş insanların bakımlarını geliştirmeyi hedefler.

Lata - programy pro mládež a rodinu, z.ú. (Gençler ve aileleri için programlar)

Eğitimli gönüllü çalışmaya dayalı dernek gençlere temel olarak akran desteği sağlayarak dezavantajlı ya da hayatı tehdit eden durumları nasıl yöneteceklerine ve bağımsızlıklarını kazanmalarına yardımcı olur.

Nadace TruckHelp (TruckHelp Derneği)

Profesyonel bir sürücü olarak çalışırken babalarını kaybeden aileleri destekleyen bir dernek.

Spolek Otec vlasti Karel IV., z.s. (Ulusun Babası, IV. Charles Topluluğu)

"Živá historie do škol" projesi: Amacı IV. Charles'ın hüküm sürdüğü tarihi döneme çocuk ve gençlerin ilgi duymasını ve bu hükümdarın Avrupa üzerindeki etkileri hakkında derin bir bilgiye sahip olmalarını sağlamak.

Učená společnost České republiky (Eğitimli Çek Cumhruiyeti Topluluğu)

Amacı özgür bilim arzusunu beslemek, kamuda bilimsel bilginin öğrenilmesi, yayılması için arzu ve ilgi oluşturmak, Çek Cumhuriyeti'nde eğitim seviyesi ve yaratıcı, rasyonel ve sosyal olarak sorumluluk sahibi iklimin geliştirilmesini desteklemek olan önemli bilim insanlarının sivil örgütüdür.

Innoversity

Yeni kurulan öğrenci şirketleri arasında yarışmalar düzenleyen bir öğrenci derneği.

Kverulant

Kamu idaresinin etkinliğini geliştirmek üzere çalışan ve vatandaşların adaletsizlik kurbanı olduğu durumları ele alan bir dernektir.

 

 

Bu derneklerin yanı sıra W.A.G. kültür ve spor alanlarında diğer faaliyetler için destek sağlamaktadır. Bu nedenle sizlerden yukarıda belirtilmiş olan kar amacı gütmeyen dernekler ve destekledikleri konular hakkında yardım etmenizi istiyoruz; böylece kendilerini zorlu bir durumda bulan kişilere yardım edebilecek ve toplumumuzda pozitif bir değişiklik için katkıda bulunmuş olacaksınız.