Hotline

Eurowag kabul eden istasyon ağı: Yakıt

"İstasyon ağı" terimi Eurowag kartınızı kullanabileceğiniz, bize bağlı olarak çalışan ve işbirliği içinde olduğumuz benzin istasyonları ağımızı ifade eder (örneğin Polonya'da Esso ve Lotos ile Çek Cumhuriyeti'nde EuroOil vb.). Üye işyeri ağı toplam 25 ülkeyi kapsar (Çek Cumhuriyeti, Slovakya, İspanya, Fransa, Almanya, Avusturya vb.).

Eurowag istasyon ağı, uluslararası kamyon taşımacılığının gereksinimlerini karşılayan, dikkatle seçilmiş benzin istasyonlarından oluşmaktadır. Böylece ana yol rotalarında genellikle üye benzin istasyonlarımıza ulaşabilirsiniz.

Düşük yakıt fiyatları

Yoğun miktar, her bir istasyon için fiili yakıt sunumu ve hassas hedefleme sayesinde İstasyon Ağı aşağıdaki şu benzersiz avantajları sağlar:

  • Yüksek kaliteli yakıt
  • Tüm Avrupa Birliği dahilinde çok düşük fiyatlar
  • Her işlemin on-line yetkilendirilmesi ile yüksek seviyede güvenlik ve kontrol

Telefonda sadece bu ülkeyi: