JAK FUNGUJE MÝTNÉ VE SLOVINSKU

Jezděte přes Slovinsko bez nutnosti manuálního dobíjení kreditu na OBU
Bezproblémová platba mýtného bankovním převodem
Jednoduchá a rychlá registrace z pohodlí vaší kanceláře

Slovinsko vybírá mýtné od všech vozidel na vybraných silnicích + v tunelu Karavanky. Vozidla do 3,5 tun platí mýtné pomocí dálniční známky ("viněta"), zatímco vozidla nad 3,5 tun používají různé platební prostředky. Mýtné ve Slovinsku se určuje podle typu vozidla a podléhá DPH.

Pro platbu mýtného ve Slovinsku je potřeba palubní jednotka jednotka Dars Go, kterou si můžete buď předplatit a použít v režimu pre-pay nebo ji propojit s kartou Eurowag a používat ji v režimu post-pay. Většina našich zákazníků upřednostňuje režim post-pay, který lze jednoduše aktivovat.

S Eurowag vás čeká jednoduchý registrační proces a přehled všech transakcí a faktur ve vašem zákaznickém portálu, který je k dispozici nepřetržitě online. Shromáždili jsme pro vás některé důležité informace o mýtném na Slovinsku.

PLACENÍ MÝTNÉHO VE SLOVINSKU S EUROWAG JE JEDNODUCHÉ

Krok 1

Zaregistrujte se a obdržíte palubní jednotku Dars go v sekce klienti na Dars go oficiálních stránkách

Krok 2

Obdržíte palubní jednotku Dars-Go poštou nebo si ji vyzvednete na jednom ze servisních míst

Krok 3

Zastavte se na jednom z Dars-Go servisních místech a propojte palubní jednotku s kartou Eurowag. Proces nezabere více než 5 minut.

JEŠTĚ NEJSTE ZÁKAZNÍKEM EUROWAG? JE TO OPRAVDU JEDNODUCHÉ...

Níže vyplňte jednoduchý formulář - bude to trvat méně než 30 sekund

Naše zákaznické oddělení se s vámi brzy spojí

Krátce poté bude vaše registrace k mýtu provedena

OBU (PALUBNÍ JEDNOTKA) VE SLOVINSKU

Jednoduché použití palubní jednotky, která se umísťuje na čelní sklo vašich vozidel
Poplatek ve výši 10 EUR je splatný v okamžiku objednání jednotky.
Jednotku obdržíte poštou do kterékoli země v rámci Evropské unie. V případě zemí mimo EU kontaktujte zákaznické oddělení.
Jednotka může být použita v režimu pre-pay i post-pay.

K použití v režimu post-pay budete muset jednotku propojit s kartou Eurowag. Propojení lze provést v každém Dars Go servisním místě a trvá to jen několik minut.

Seznam servisních míst Dars Go

F.A.Q.

◉ Je možné převést palubní jednotku z jedné firmy (A) na jinou firmu (B) v případě, že jednotka zůstane ve stejném vozidle – se stejnou SPZ.

Společnost A bude muset OBU vrátit do Dars (Dars bude blokovat toto OBU) a poté bude moci společnost B objednat novou (na jméno společnosti B).

Je možné zažádat o palubní jednotku paralelně, ale zároveň se automaticky zablokuje první OBU (staré). Pro jedno vozidlo lze registrovat pouze jednu palubní jednotku.

Pokud zákazník nevrátí palubní jednotku nebo odhlásí jednotku ze systému, bude riskovat zneužití jeho jednotky "třetí osobou" a ponese všechny následky.

◉ Je již možné provést registraci prostřednictvím DarsGo webového portálu (e-DarsGo)?

Webové stránky www.darsgo.si jsou již připraveny k registraci. Zákazníci zde také mohou platit administrativní náklady a objednávat DarsGo zařízení. Webová stránka obsahuje podrobné pokyny, které povedou zákazníka registračním procesem - manuál pro registraci do DarsGo systému.

◉ Je možné provést kompletní registraci přímo na DarsGo servisních místech?

Ano. Musíte předložit své Dokumenty obsahující údaje o vozidle (osvědčení o registraci vozidla, osvědčení o emisní třídě EURO). Pokud neposkytnete certifikát emisní třídy EURO, bude vozidlo registrováno jako emisní třída EURO 0.

◉ Jak je to s režimem post-pay? Mohu si vybrat již na začátku, jestli chci použít režim pre-pay nebo post-pay?

Na e-DarsGo je možné objednat pouze jednotky v pre-pay režimu. Režim Post-pay s napojením Eurowag karty na palubní jednotku je možné pouze v DarsGo servisních místech. Řidič musí mít Eurowag kartu fyzicky předložit.

Odkaz: https://darsgo.si/portal/en/points-map

Zákazník může během první registrace napojit svou Eurowag kartu na palubní jednotku, pokud provede registraci u DarsGo služby, kde osoba na DarsGo Service provede spárování jednotky s kartou Eurowag. Tento proces opravdu nebude možné prostřednictvím webového portálu.

◉ Jak mohu získat DarsGo jednotku?

Zákazníci budou moci získat své DarsGo units na všech DarsGo servisních místech. Uživatelé, kteří mají adresu v Evropské unii, budou také moci získat poštou po dokončení procesu registrace na e-DarsGo a zaplacení správního poplatku.

◉ Jak bude řešena dodání palubní jednotky?

Palubní jednotka bude doručena na adresu, kterou zákazník zadal prostřednictvím registračního procesu.

◉ Kde nastavit doručovací adresu, pokud se liší od fakturační adresy společnosti?

Zákazník může nastavit dodací adresu v části 2- Vytvoření účtů společnosti a účtů vozidel; Přidání firemního účtu – zde je možnost zadat doručovací adresu, ale faktura bude zaslána na adresu sídla společnosti.

◉ Co mám dělat v případě ztráty/krádeže/poškození palubní jednotky?

Musíte navštívit nejbližší DarsGo servisní místo s osvědčením o registraci vozidla pro jednotku, která byla ztracena/odcizena atd. (odpovědnost zákazníka), a budou blokovat staré OBU a dát mu nový. Je také nutné uhradit správní náklady ve výši 20 EUR/OBU, aby bylo možné v těchto případech obdržet novou.

◉ Je nějaká speciální adresa pro vrácení palubní jednotky?

Adresa: DARS, d.d., Center cestninskega operační, Dunajská 7, 1000 Ljubljana, Slovinsko.

◉ Je možné změnit SPZ pro konkrétní palubní jednotku?

Ne, každá palubní jednotka má své vlastní číslo vozidla. Změnou registračního čísla vozidla musí být palubní jednotka vrácena do Dars. Zákazník obdrží novou a provede novou registraci.

blogy