JAK FUNGUJE MÝTNÉ V BĚLORUSKU

Jezděte přes Bělorusko bez nutnosti manuálního dobíjení kreditu na palubní jednotku
Bezproblémová platba mýtného bankovním převodem
Jednoduchá a rychlá registrace z pohodlí vaší kanceláře

V Bělorusku existuje systém elektronického výběru mýtného" BelToll ", který se týká všech motorových vozidel. Výběr mýtného se provádí prostřednictvím palubní jednotky (OBU).

Eurowag karta je v Bělorusku oficiální platební nástroj používaný pro platby mýtného a pro dodání palubní jednotky (OBU). Nabízí vám bezproblémovou platbu za mýtné pomocí bankovního převodu již při registraci z pohodlí vaší kanceláři.

MÝTNÉ V BĚLORUSKU LZE UHRADIT DVĚMA RŮZNÝMI ZPŮSOBY

Režim Pre-pay

Doporučeno pro malé vozové parky, které používají zpoplatněné silnice v Bělorusku jen zřídka. V režimu pre-pay budete mít samostatnou smlouvu pro každé z vašich vozidel. Pokaždé, když vás palubní jednotka informuje o nízkém zůstatku, měli byste se ihned zastavit nejbližším zákaznickém centru, které najdete podél zpoplatněných cest. Tam můžete navýšit svůj zůstatek pomocí karty Eurowag.

Režim Post-pay
V režimu post-pay uzavřete jednu smlouvu na všechna svá vozidla a nebude se muset zastavovat v zákaznických centrech a navyšovat svůj zůstatek. Platby za zálohy na palubní jednotky a za mýtné budou vyúčtovány na obvyklé Eurowag faktuře.

Oficiální internetové stránky provozovatele mýtného systému: http://BelToll.by/

ZAREGISTRUJTE SE K MÝTNÉMU V BĚLORUSKU S EUROWAG

Níže vyplňte jednoduchý formulář - bude to trvat méně než 30 sekund

Naše zákaznické oddělení se s vámi brzy spojí

Krátce poté bude vaše registrace k mýtu provedena

OBU (PALUBNÍ JEDNOTKA) V BĚLORUSKU

Vyzvedněte palubní jednotku v jednom z kontaktních míst nebo na hraničních distribučních místech v Bělorusku.
Požadovaná kauce je 50 EUR za jednotku a je splatná v okamžiku vyzvednutí jednotky.
Záloha na palubní jednotku může být snadno uhrazena kartou Eurowag.

TARIFY MÝTNÉHO V BĚLORUSKU

Přehled sazeb
Výše mýtného se vztahuje k ujeté vzdálenosti včetně poplatků za znečištění ovzduší a hluk pro motorová vozidla
Skupiny sazeb Kategorie 2
2 nápravy
Kategorie 3
3 nápravy
Kategorie 4 +
4 nápravy a více
EURO EURO EURO
Motorová vozidla
s hmotnost více než 3,5 tun
0.090 0.115 0.145

F.A.Q.

◉ Jaká vozidla jsou osvobozena od mýtného?
 • Vozidla registrovaná v členských státech EEU (Bělorusko, Rusko, Kazachstán, Kyrgyzstán a Arménie) s maximální hmotností naloženého vozidla nepřesahující 3,5 tun, a přívěsy taženými jimi;
 • Motocykly;
 • Kolové traktory a samohybná vozidla registrovaná na území Běloruské republiky;
 • Vozidla spadající pod vyhlášku č. 349 prezidenta Běloruské republiky o zavedení změn a dodatků k dekretu prezidenta Běloruské republiky ze dne 10.2015;
 • Speciální provozní vozidla *;
 • Vozidla používaná pro účely zajištění obrany a výkonu práva *;
 • Taxíky používané pro městskou dopravu cestujících *;
 • Vozidla používaná pro reakci na mimořádné události nebo přepravu humanitární pomoci obyvatelstvu Běloruské republiky a dalších zemí *.
◉ Jak si mohu objednat palubní jednotku?

Palubní jednotku si můžete objednat pomocí klientského portálu Eurowag.

◉ Kolik je kauce na palubní jednotku?

Záloha je 50 EUR na palubní jednotku a můžete ji zaplatit kartou Eurowag.

◉ Jak je palubní jednotka nainstalována?

Sada na instalaci palubní jednotky také obsahuje Podrobné pokyny a vysvětluje, jak ji nainstalovat do vozidla. Pokyny jsou k dispozici ve čtyřech jazycích (angličtina, polština, běloruština, ruština). Tyto pokyny popisují jednoduchý proces instalace palubní jednotky.

◉ Jak se palubní jednotka aktivuje, pokud není trvale instalována ve vozidle?
 • Palubní jednotka nepotřebuje žádný zdroj energie ve vozidle.
◉ Existuje nějaký slevový systém pro mýtné v Bělorusku?

Bohužel, neexistuje.

◉ Jsou prováděny kontroly? Co se stane, když najdou vozidlo bez palubní jednotky?

Existují různé typy porušení a každý typ odpovídá určité výši pokuty.

Druh porušení je specifikován v určitém čísle dodatku o porušení zákona. Kromě toho je k dispozici podrobné vysvětlení jednotlivých čísel odpovídajících určitému typu porušení: http://beltoll.by/index.php/en/beltoll-system/toll-violations/types-of-violations

◉ Co mám dělat, když moje palubní jednotka nefunguje?

Fungující palubní jednotka pípá při průjezdu mýtnou branou. V případě, že jednotka vůbec nepípá při průjezdu branou, tak nefunguje správně. U nákladního vozidla také poznáte nefunkční jednotku tak, že při mačkání tlačítka nevidíte žádný světelný signál.

Vadná nebo poškozená palubní jednotka musí být okamžitě vyměněna v nejbližším zákaznickém středisku.

◉ Jaká kritéria se používají pro výpočet mýtného v Bělorusku?

Výše platby v systému BelToll závisí na následujících faktorech:

 • délka úseku zpoplatněné silnice;
 • kategorie vozidel (např. vozidla s maximální hmotností naloženého vozidla nepřesahující 3,5 tun a vozidla překračující 3,5 tun);
 • počet náprav.

Tabulka aktuálních cen je k dispozici zde: http://BelToll.by/index.php/EN/BelToll-System/Toll-fees

◉ Jak mohu palubní jednotku vrátit?

Pokud již palubní jednotku nepotřebujete, můžete ji vrátit do nejbližšího zákaznického centra.

◉ Jaká vozidla podléhají mýtnému?
 • Motorová vozidla o maximální naložené hmotnosti vyšší než 3,5 tun;
 • Motorová vozidla s maximální naloženou hmotností 3,5 tun a méně registrovaná mimo celní unii.

blogy