JAK FUNGUJE MÝTNÉ NA SLOVENSKU

Jezděte přes Slovensko bez nutnosti manuálního dobíjení kreditu na palubní jednotku
Bezproblémová platba mýtného bankovním převodem
Jednoduchá a rychlá registrace z pohodlí vaší kanceláře

Na Slovensku musí všechna vozidla s celkovou hmotností přesahující 3,5 t platit mýtné na vybraných silnicích a dálničních úsecích. Sazba mýtného na 1 km závisí na kategorii vozidla, počtu náprav a na emisní třídě vašeho vozidla. Mýtné na Slovensku podléhá DPH. Oficiální internetové stránky provozovatele mýtného: www.emyto.SK.

S Eurowag vás čeká jednoduchý registrační proces a přehled všech transakcí a faktur ve vašem zákaznickém portálu, který je k dispozici nepřetržitě online. Shromáždili jsme pro vás některé důležité informace o mýtném na Slovensku.

MÝTNÉ NA SLOVENSKU LZE UHRADIT DVĚMA RŮZNÝMI ZPŮSOBY

Režim Pre-pay

Před použitím je palubní jednotka (OBU) "nabita" na kterémkoli z distribučních míst (tj. místa, kde lze získat OBU zařízení). Částky mýtného se odečtou při jejich vzniku. Chcete-li získat OBU, musíte zaplatit zálohu 50 EUR. Tato záloha nemůže být hrazena kartou Eurowag.

Režim Post-pay

Mýtné se vyúčtovává v pravidelných intervalech na základě skutečného zaevidování mýta pomocí palubní jednotky; Registraci k režimu post-pay lze provést zdarma ve vašem Eurowag zákaznickém portálu nebo na několika kontaktních místech na Slovensku.

Seznam distribučních a kontaktních míst spolu s dalšími informacemi lze nalézt na internetových stránkách provozovatele mýtného: www.skytoll.sk.

JEŠTĚ NEJSTE ZÁKAZNÍKEM EUROWAG? JE TO OPRAVDU JEDNODUCHÉ...

Níže vyplňte jednoduchý formulář - bude to trvat méně než 30 sekund

Naše zákaznické oddělení se s vámi brzy spojí

Krátce poté bude vaše registrace k mýtu provedena

OBU (PALUBNÍ JEDNOTKA) NA SLOVENSKU

Jednoduchá a malá krabička připevněná k čelnímu sklu a napájena 12V zásuvkou
Objednejte si OBU jako součást vaší registrace k mýtnému na našem klientském portálu
Pro každou objednanou palubní jednotku je vyžadována vratná záloha ve výši €50.
Záloha se hradí hotově nebo bankovní kartou v místě, kde se palubní jednotka vyzvedává

F.A.Q.

◉ Jak mohu palubní jednotku vrátit?

Palubní jednotka v režimu pre-pay může být vrácena v libovolném distribučním nebo kontaktním místě.

Palubní jednotku v režimu post-pay lze vrátit pouze na kontaktních místech.

◉ Jaká vozidla jsou osvobozena od poplatků?

Vozidla používaná ozbrojenými silami nebo ministerstvy.

◉ Jak si mohu objednat palubní jednotku?

Prostřednictvím klientského portálu Eurowag.

◉ Jak je palubní jednotka nainstalována?

Pokud je smlouva o poskytnutí palubní jednotky provedena v režimu pre-pay, je palubní jednotka vydána spolu s příslušenstvím pro instalaci do autozásuvky ve vozidle.

V případě, že byla smlouva o poskytnutí palubní jednotky provedena v režimu postpaid, je vyžadována pevná instalace palubního zařízení v souladu s objednávkou mýtného.

Jednotka se nesmí montovat na tónovací pruhy.

◉ Jak se palubní jednotka aktivuje, pokud není trvale instalována ve vozidle?

Palubní jednotka je jednoduše zapojena do autozásuvky.

◉ Existuje nějaký systém slev pro slovenské mýtné?
◉ Jaká kritéria se používají pro výpočet mýtného na Slovensku?
  • Kategorie vozidla
  • Počet náprav
  • Emisní třída
◉ Kde najdu nejaktuálnější přehled cen?
◉ Kolik je kauce na palubní jednotku?

50 EUR. Tato záloha je vyplacena zpět, jakmile je palubní jednotka řádně vrácena.

◉ Jsou prováděny kontroly? Co se stane, když najdou vozidlo bez palubní jednotky?

Aktivně se vyhledávají a zastavují vozidla, u kterých je zjištěno podezření z přestupku nezaplacení mýta, na základě informací z Centrálního informačního systému a ze systému pro výběr mýta, který podléhá provozovateli systému. Kromě cíleného vyhledávání provádí policie také namátkové kontroly vozidel, která mají platit mýtné.

Pomocí speciálních technických prostředků se také kontrolují zaparkovaná vozidla. Systém kontroly výběru mýtného se skládá kromě mobilních jednotek policie také ze sítě pevných i přenosných kontrolních bran, které se umisťují na krajnicích a které automaticky shromažďují údaje o vozidlech, která jsou podezřelá z nezaplacení mýtného.

Pokud je vozidlo bez palubní jednotky, musí řidič zaplatit pokutu.

◉ Co mám dělat, když moje palubní jednotka nefunguje?

Pokud je palubní jednotka poškozena během cesty na úsecích, které podléhají mýtnému, je řidič povinen vozidlo v nejbližším možném místě zastavit a ohlásit poruchu palubní jednotky provozovateli systému pomocí zákaznické linky. Pro účely identifikace řidič vozidla poskytne provozovateli systému své křestní jméno a příjmení nebo obchodní firmu a jméno provozovatele vozidla, registrační značku vozidla a přibližnou polohu vozidla. Provozovatel systému informuje řidiče o kódu události a řidič může pokračovat v jízdě k nejbližšímu kontaktnímu nebo distribučnímu místě.

◉ Jaká vozidla podléhají mýtnému?

Mýtné na Slovensku platí pro vozidla s maximální přípustnou hmotností nad 3,5 tun.

◉ Jak mohu palubní jednotku vrátit?

Palubní jednotka v režimu pre-pay může být vrácena v libovolném distribučním nebo kontaktním místě.

Palubní jednotku v režimu post-pay lze vrátit pouze na kontaktních místech.

blogy