MÔŽEME VÁM POMÔCŤ UŠETRIŤ PENIAZE PRI VRÁTENÍ DANÍ

Profesionálne služby s osobným prístupom vo vašom jazyku
Vrátenie DPH a spotrebnej dane z faktúr Eurowagu, ako aj z faktúr tretích strán
Webový portál so všetkými informáciami o vašej refundácii daní je dostupný nepretržite online
Vrátenie spotrebnej dane

Vratky spotrebnej dane sú významným a často prehliadaným zdrojom príjmov. S nami zvládnete túto administratívno náročnú agendu pre všetky krajiny, kde možno časť spotrebnej dane vrátiť.

DETAIL PRODUKTU

NET Invoicing

Služba NET Invoicing vám umožní získať DPH späť takmer okamžite. Pomocou tejto služby vám financujeme refundáciu DPH a rýchlejšie prevedieme prostriedky, čo pre vás znamená lepší peňažný tok.

DETAIL PRODUKTU

Štandardná refundácia DPH

Štandardná refundácia vám umožní získať späť DPH za palivo, mýto, opravy, výstavy a veľtrhy, ubytovanie, zastupovanie, poradenstvo a právne služby za tie najnižšie náklady.

DETAIL PRODUKTU

NIEKOĽKO DÔVODOV, PREČO SI VYBRAŤ PRE REFUNDÁCIU DANÍ EUROWAG

Spracovanie všetkých typov daňových dokladov vrátane tých za palivo, mýto, ubytovanie atď.
Výrazné skrátenie doby, ktorá je potrebná na spracovanie vašej refundácie DPH a spotrebnej dane
Webový portál dostupný 24/7, kde nájdete všetky detaily
Kompletná dokumentácia refundácie DPH a spotrebnej dane od A do Z
Profesionálne služby s osobným prístupom vo vašom jazyku
Certifikácia ISO ako záruka kvality a štandardu

Poraďte sa s našimi odborníkmi

+421 35 321 1000

Nonstop

Blogy

Najlepší podcast pre vodičov kamiónov

Podcast má jedinečný obsah. Jeho obľúbenosť sa síce stále nevyrovná médiám, ako sú články alebo videá, ale rastie exponenciálne. Podcasty sú tou najobľúbenejšou cestou, ako „konzumovať” zvukové informácie na cestách a

Bankové úvery vs. faktoring – skutočné porovnanie

Ekonomické prostredie, v ktorom žijeme, je mimoriadne nestabilné a neisté. Každý deň sa rozdávajú nové karty, čo môže znamenať nové hrozby pre prežitie vášho podniku, rovnako ako príležitosti pre jeho rast. Pre dopravné