ELEKTRONICKÁ KNIHA JÁZD A TELEMATIKA OD EUROWAG

Automatický zber dát a možnosť zaznamenania ďalších prevádzkových údajov
Jednoznačné rozlíšenie súkromných a služobných jázd
Ďalšie informácie – jednoduché sledovanie vozidiel vrátane údajov o tankovaní, polohe vozidla a diaľkovej diagnostike

ZABUDNITE NA VYPLŇOVANIE KNIHY JÁZD

Znížte počet najazdených kilometrov a administratívne náklady s elektronickou knihou jázd od Eurowag prostredníctvom systému Webdispečing

Elektronická kniha jázd je moderný variant klasickej papierovej knihy jázd.

Vytvára sa automaticky na základe informácií z tzv. mobilnej jednotky, ktorá je umiestnená vo vozidle. Elektronická kniha jázd poskytuje omnoho väčší komfort ako papierová kniha jázd, pretože jej vytváranie nevyžaduje účasť pracovnej sily. Je presná, pretože informácie o prejdenej trase sú získavané z GPS. Používanie je pohodlné, stačí iba počítač, mobilný telefón alebo tablet pripojený na internet a internetový prehliadač.

Elektronická kniha jázd je viacúčelová…

… pretože okrem bežných informácií môže obsahovať ďalšie údaje, napríklad o čerpaní a spotrebe pohonných hmôt, o čase státia s naštartovaným motorom, maximálnej rýchlosti dosiahnutej počas jazdy a pod. Pomocou jednoduchého prepínača zabudovaného v automobile možno v elektronickej knihe jázd jednoznačne rozlíšiť súkromné a služobné jazdy. V prípade potreby je možné údaje editovať či už v jednotlivých jazdách, alebo hromadne. Celý proces spracovania možno takisto zefektívniť zasielaním elektronickej knihy jázd vo vybranom formáte na zvolené e-mailové adresy a tým opäť ušetriť čas.

PORAĎTE SA S NAŠIMI ŠPECIALISTAMI

+420 233 555 111
8:00–17:00 hod

ÚSPORY S NAŠÍM TELEMATICKÝM SOFTVÉROM

Znížte počet najazdených kilometrov, spotrebu pohonných hmôt a administratívne náklady na vozový park s komplexným riešením od Eurowag

 

Vyše

95 000

vodičov si volí naše
telematické riešenie
každý deň

 

Optimalizujte náklady a zvýšte úspory paliva od prvého dňa

> So systémom správy vozového parku preukázateľne znížite náklady na pohonné hmoty až o 30 %
> Predídete pokusom o podvod a krádeži paliva
> Stiahnite tachograf na diaľku z pohodlia vašej kancelárie
> Zabezpečíte náklad aj vozidlo s automatizovanými hláseniami a upozorneniami zaslanými do telefónu

Zobrazenie porúch vozidla
> Kontrola 150 parametrov vozidiel – jazda v otáčkach, používanie brzdy, tempomat, čas prekročenia povolených otáčok, úsporná jazda atď.
> Vyhodnoťte a aktívne spravujte štýl jazdy vodičov vášho vozového parku
> Buďte informovaní ihneď pri zistení akéhokoľvek defektu

UNIKÁTNY TELEMATICKÝ SOFTVÉR A HARDVÉR

Naša jedinečná platforma poskytuje kompletný prehľad o štýloch jazdy vodičov a tipy, ako dosiahnuť vylepšenie. Poskytuje aj vzdialené sťahovanie dát z digitálnych tachografov.

Sledovanie využitia vozidiel – dokonalá kontrola vodičov: kedy a kde šli.
Zvýšenie efektivity zamestnancov a využitie vozidiel – automatické generovanie knihy jázd, ktorá ponúka jasné rozdelenie medzi súkromnou a služobnou cestou.
Diagnostika vozidiel – ucelený prehľad technického stavu vozidla umožňuje prevenciu závažnejších porúch
Jednoduché rozhranie vo vašom jazyku na sledovanie vozidla a optimalizáciu trás

Plus mobilné aplikácie, ktoré vám umožnia kedykoľvek sledovať činnosť celého vozového parku na vašom mobilnom zariadení a komunikovať s vodičom.

ČASTÉ OTÁZKY

◉ Ako funguje telematika v praxi?

Pokiaľ chcete získať telematické údaje z vozidiel, najdôležitejšia vec, ktorú potrebujete, je mobilná jednotka, ktorá sa inštaluje vnútri vozidla. Táto jednotka vám bude posielať dáta o vozidle cez mobilnú sieť. K nej budete mať prístup z akéhokoľvek zariadenia s internetovým prehliadačom. Aby sme vám zaistili to najväčšie pohodlie, môžete použiť aplikáciu na vašom telefóne alebo tablete. Použitím špeciálnej aplikácie od nás sa dostanete k požadovaným dátam, ale nielen to. Pomocou aplikácie môžete priamo riadiť váš vozový park, optimalizovať trasy, komunikovať s vodičmi atď.

◉ Pre aký druh spoločností a vozidiel je telematika vhodná?
Telematika je vhodná pre každého, kto má aspoň jedno firemné vozidlo a chce výrazne znížiť prevádzkové náklady. Nezáleží na tom, či je to osobné, alebo nákladné vozidlo, stavebné alebo poľnohospodárske stroje alebo civilná doprava.
◉ Aká náročná je inštalácia zariadenia do vozidla pre vzdialený prenos dát?

Inštalácia nie je nijako náročná, ale záleží na individuálnej potrebe zákazníka a vybranej verzii. Najjednoduchší variant zahŕňa pripojenie zariadenia do 12 V autozásuvky. V iných situáciách môže byť potrebná pevná inštalácia, v takom prípade je zariadenie namontované mimo dosahu vodiča. Inštaláciu urobí schválený odborník a bude trvať menej než 1 hodinu.

◉ Ako mi telematika pomôže ušetriť peniaze?

Jednoduchou inštaláciou mobilnej jednotky budete eliminovať straty paliva vo vašich vozidlách. Prevádzkové dáta vám následne umožnia znížiť množstvo zbytočne najazdených kilometrov a spotrebu paliva. Získané dáta pomôžu zabrániť vážnejším poruchám, ktoré sa vyskytnú pri vašich vozidlách a ktoré by sa mohli stať pri realizácii dôležitých objednávok. Zjednodušenie komunikácie prostredníctvom špeciálnej aplikácie vám ušetrí peniaze pri komunikácii s vodičmi.

◉ Čo všetko telematika ponúka?

Telematické údaje umožňujú riadiť váš vozový park s maximálnou účinnosťou. Pomocou týchto údajov môžete eliminovať neoprávnenú manipuláciu s palivom a kilometrami. Sledovaním štýlu jazdy vašich vodičov a technického stavu vozidiel môžete tiež zabrániť vážnejším poruchám vozidiel. Poskytnuté údaje vám umožnia sledovať stav vašich objednávok v reálnom čase.

◉ Aké konkrétne údaje získam od vozidla?

Budete mať informácie o polohe vozidla a tiež všetky údaje uvedené na palubnej doske (rýchlosť vozidla, radenie prevodových stupňov, otáčky motora, stav palivovej nádrže atď.), o diagnostike vozidla (ako je úroveň prevádzkových kvapalín, informácie týkajúce sa technickej spôsobilosti motorových vozidiel) a údaje z akýchkoľvek ďalších prvkov (zaťaženie nápravy, spájanie/odpájanie prípojného vozidla, uhlu sklonu atď.). Budete mať tiež kontrolu nad teplotou v dopravnom priestore a informácie o dodržiavaní Európskej dohody AETR o hodinách vodičov.

◉ Koľko ma telematické riešenie bude stáť?

Záleží na individuálnych požiadavkách klienta. V ideálnom prípade predstavujú počiatočné náklady približne 130 eur s mesačnými balíčkami od 5 eur. Zákazníci čoskoro vidia návratnosť tejto počiatočnej investície.

Blogy

Nové nákladiaky pripravené na rok 2020

Spiatočníci si pripúšťajú len s odporom, ale moderné nákladné autá sú jednoducho úplne niekde inde, než zvykli byť. Dni jednoduchých vozidiel a pracovných podmienok u diaľkových vodičov, potienia v prehriatych kabínach

9 trikov pre minimálne platby za poistenie áut

Ak máte na starosti veľkú flotilu nákladných áut, ich poistenie je nutnosťou. Každopádne s nárastom sadzieb poistného, zvyšujúcimi sa cenami vozidiel a inými súvisiacimi faktormi poistenie nákladných áut vyžaduje veľa