Čas čítanie: 3 min
07.12.2016

Spoločnosť W.A.G. payment solutions vstupuje na trh „inteligentných“ dát

W.A.G. payment solutions enters the “smart” data market W.A.G. kúpil jednotku na trhu v ČR v oblasti telematických služieb Značka Eurowag tak vstupuje do nového segmentu zákazníkov Poskytovanie „inteligentných“ dát z prevádzky vozidiel je celosvetovo rýchlo rastúca oblasť

Spoločnosť W.A.G. payment solutions, známa aj pod obchodnou značkou Eurowag (EW), popredný poskytovateľ platobných riešení pre cestnú mobilitu v Európe, dnes oznámila dokončenie kúpy firmy Princip, ktorá je najväčším subjektom na trhu telematických služieb pre nákladné a osobné vozidlá v Česku. Transakciou, ktorej finančné podmienky si obe strany nepriali zverejniť, W.A.G. payment solutions prenikne do rýchlo rastúcej oblasti telematických služieb. Telematické systémy poskytujú správcom vozových parkov on-line údaje o prevádzke a stave vozidiel, vyhodnocujú dáta a sprostredkovávajú ich výmenu s ďalšími systémami (navigácie, tachografy atď.). Výrazne tak uľahčujú riadenie vozových parkov a umožňujú dosiahnuť vysoké úspory na prevádzkových nákladoch (až do výšky 30 %).

Od akvizície si W.A.G. sľubuje dosiahnutie synergických efektov v produktovej oblasti a okamžitý zisk významného portfólia v segmente zákazníkov s flotilami osobných vozidiel. „Spojenie telematických systémov s dátami o čerpaní palív a spotrebe mýta, prípadne ďalšími prevádzkovými systémami, nám umožní poskytovať zákazníkom celkom novú úroveň kontroly a komfortu pri riadení a prevádzke vozového parku,“ uvádza Martin Vohánka, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti W.A.G. payment solutions, a dodáva: „Kúpa firmy Princip je v súlade s našou dlhodobou stratégiou byť kľúčovým partnerom prevádzkovateľov vozových parkov, a to prostredníctvom dodávok inteligentných a ucelených riešení v oblasti cestnej mobility.“

Pre kupovanú firmu Princip poskytuje táto transakcia unikátnu príležitosť preniknúť so svojimi produktmi na zahraničné trhy. „Prepojenie so spoločnosťou W.A.G. payment solutions dáva nášmu biznisu celkom nový rozmer tak na českom trhu, ako aj najmä v zahraničí. Vzniká tým bezprecedentná synergia produktov a služieb na poli dopravnej telematiky,“ uvádza Marie Vejvodová, členka predstavenstva spoločnosti Princip.

Predmetom transakcie bol nákup 100 % podielu v spoločnosti Princip a Hi software, hlavného dodávateľa front-endových riešení spoločnosti Princip.

Doplňujúce informácie:

O spoločnosti W.A.G. payment solutions, a.s.

Spoločnosť W.A.G. payment solutions, vystupujúca pod značkou Eurowag (EW), patrí medzi 6 najväčších európskych poskytovateľov platobných riešení pre cestnú mobilitu. Zákazníkmi W.A.G. sú profesionálne dopravné a špedičné spoločnosti a najnovšie aj firmy prevádzkujúce flotily osobných vozidiel. Na platobné riešenie Eurowag sa spolieha viac než 250-tisíc vodičov z celej Európy. Obrat W.A.G. v roku 2016 presiahol 25 miliárd korún. Spoločnosť dosahuje dlhodobý rast o 25 % ročne.

W.A.G. bol založený v roku 1996. Spoločnosť sídli v Prahe a svoje regionálne zastúpenia má v Rakúsku, Bulharsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, na Slovensku, v Srbsku, Macedónsku, Španielsku, Portugalsku, Slovinsku, Turecku, Estónsku, Litve, Taliansku a na Ukrajine. Ďalšie informácie nájdete na www.eurowag.com.

Majoritu v spoločnosti vlastní Martin Vohánka, ktorý spoločnosť založil a riadi dodnes. V januári 2016 získala 33 % podiel vo firme americká firma TA Associates, jedna z najväčších súkromných investičných spoločností na svete. Viac informácií o TA Associates nájdete na www.ta.com.

O spoločnosti Princip, a.s.

Spoločnosť Princip je dominantným poskytovateľom webovej služby pre monitoring, riadenie a optimalizáciu vozových parkov v Českej republike. Jej jedinečné softvérové riešenie je spolu s automobilovou elektronikou každodenným nástrojom zvyšovania efektivity autoprevádzky pre viac než 70-tisíc vozidiel 4 000 súkromných spoločností a štátnych inštitúcií. Spoločnosť založil Vladimír Vejvoda v roku 1991 a sídli v Prahe.