Václav Řehoř

Chief Commercial Officer

Václav má vyššiu úroveň skúseností zo sektora dopravy a zo súvisiacich odvetví. Počas jeho sedemročného pôsobenia ako výkonného predsedu pražského letiska/spoločnosti Český Aeroholding viedol Václav strategické iniciatívy vrátane úspešnej digitálnej transformácie, ktorá pomohla spoločnostiam pretvoriť letecký priemysel a neletecké obchodné oblasti a zvýšiť ziskovosť.

Pred tým, ako začal pracovať v leteckom priemysle, pôsobil Václav ako finančný riaditeľ pre Európu v platobnej spoločnosti FleetCor, kde mal na starosti výkonnostné aktivity spoločnosti a primárne sa zameriaval na transformáciu, iniciatívy po fúzii a medzinárodnú expanziu. Predtým pracoval ako zastupujúci výkonný riaditeľ obchodnej oblasti palivových kariet spoločnosti Fleetcor CCS a ako finančný riaditeľ spoločnosti Skoda Power (súčasť spoločnosti Doosan).

Václav má titul MBA v oblasti obchodu a podnikania z univerzity PIBS Manchester Metropolitan University a titul PhD z odboru ekonomika a riadenie podniku z Českej poľnohospodárskej univerzity v Prahe.