Sunny Mehta

Chief Commercial Officer

Sunny Mehta bol v septembri 2020 vymenovaný za Chief Commercial Officer a člena predstavenstva spoločnosti Eurowag. Sunny je zodpovedný za stanovenie stratégie rastu a budovanie najlepších obchodných operácií vo svojej triede. Riadi všetky obchodné aktivity spoločnosti Eurowag vrátane regionálnych geopredajných tímov, strategických partnerstiev, značky, marketingu, úspechu zákazníkov a obchodných operácií.

Sunny má viac ako 12 rokov skúseností s obchodným riadením, predtým zastával vedúce pozície v spoločnostiach Blue-chip vrátane spoločností Google a Apple, kde riadil zavádzanie inovatívnych technologických platforiem v regióne EMEA. Sunny má hlboké odborné znalosti v technologickom sektore a skúsenosti so zavádzaním, rozširovaním a komercializáciou nových technológií na kľúčových evolučných križovatkách, ktoré spôsobujú seizmické zmeny v priemyselných normách.

Sunny je autorizovaný účtovník a získal postgraduálny titul v oblasti Corporate Strategy na University of Nottingham.