Magdalena Bartoś

Chief Financial Officer

Magdalena Bartoś nastúpila do spoločnosti Eurowag ako Chief Financial Officer a členka predstavenstva v septembri 2019. Magdalena má preukázateľné skúsenosti ako úspešná CFO, je zodpovedná za riadenie strategického rastu a finančnej výkonnosti, a bohaté skúsenosti v oblasti M&A.

Pred nástupom do spoločnosti Eurowag viedla Magdalena finančné funkcie v renomovaných podnikoch v oblasti energetiky, palív a výrobného priemyslu, okrem iného ako CFO a členka predstavenstva spoločnosti Paged SA, CFO, MD-Economic & Financial Affairs spoločnosti PGE Group SA, Chief Financial Officer & Finance Director spoločnosti Zelmer SA a Finance Director spoločnosti NIKE Poland.

Magdalena získala postgraduálny titul v odbore obchod (Afrika a ďalšie) na SWPS University vo Varšave a magisterský titul v odbore manažment, Capital Investments and Corporate Financial Strategies na University of Economics and Business v Poznani.