Kristi Ansberg

Chief People Officer

Kristi Ansbergová nastúpila do spoločnosti Eurowag v januári 2020 ako Senior Vice President People & Culture. Úlohou Kristi je poskytovať podporu podniku, budovať systémy a stratégie pre ľudí, ktoré umožnia spoločnosti transformáciu, škálovanie a dosiahnutie jej vízie. Jej tím zabezpečuje, aby organizácia napredovala v oblasti rozvoja talentov a vedúcich pracovníkov, stratégií získavania a udržiavania talentov a integrácie talentov po fúzii, pričom v centre všetkých operácií oddelenia Ľudia zostáva rozmanitosť a inklúzia.

Kristi má viac ako 15 rokov skúseností s riadením HR v technologických a fintech organizáciách, a to tak súkromných, ako aj verejne obchodovaných. Do spoločnosti Eurowag prišla zo spoločnosti Playtech plc, kde pôsobila ako head of HR. Kristi pracovala aj v spoločnostiach EveryPay a Cash On Go v riadiacich funkciách v oblasti HR. Získala titul MBA na University of Tartu v Estónsku.