Ivan Jakúbek

Chief Strategy Officer

Ivan je Chief Strategy Officer skupiny a do tejto funkcie bol vymenovaný v júli 2021. Ivan predtým zastával funkciu Group’s Chief Corporate Development Officer od apríla 2017 do júla 2021. Pred nástupom do Skupiny bol Ivan viceprezidentom stredoeurópskej private equity skupiny Enterprise Investors, do ktorej nastúpil v auguste 2005. V rámci tejto funkcie získal Ivan rozsiahle skúsenosti s vedením rýchlo rastúcich podnikov v globálnom meradle. Zastával pozíciu Non-Executive Director v spoločnosti AVG Technologies (neskôr odkúpenej spoločnosťou AVAST), ktorá bola v tom čase kótovaná na newyorskej burze, a bol členom dozornej rady spoločnosti Kofola, výrobcu nealkoholických nápojov kótovaného na pražskej burze, a spoločnosti STD Donivo, poprednej stredoeurópskej spoločnosti v oblasti medzinárodnej nákladnej dopravy a prepravy. Pred nástupom do Enterprise Investors pracoval Ivan ako finančný asistent v spoločnosti Deloitte.

Ivan získal magisterský titul v odbore Financie, bankovníctvo a investovanie na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Ivan absolvoval kurzy výkonného manažmentu v oblasti vedenia a produktového manažmentu na University of California, Berkeley (Haas School of Business) a London Business School.

Ivan má kvalifikáciu ACCA a je členom Association of Chartered Certified Accountants.