Emma Copland

Chief HR Officer

Emma Copland nastúpila do spoločnosti Eurowag ako členka výkonného výboru v júni 2022. Emma je skúsená manažérka ľudských zdrojov s rozsiahlymi skúsenosťami v technologických a zákazníckych podnikoch.

Pred nástupom do spoločnosti Eurowag pôsobila Emma ako riaditeľka ľudských zdrojov v spoločnosti RM plc, kde pomáhala navrhnúť nový prevádzkový model so zameraním na účel a hodnoty spoločnosti. Predtým formovala firemnú kultúru a riadila agendu ľudských zdrojov ako HR riaditeľka v spoločnostiach Centrica a The Bicester Collection.

Emma získala kvalifikáciu Chartered Institute of Personnel Development (CIPD) na Westminsterskej univerzite.