Attila Dsupin

Senior Vice President Energy BU

Attila Dsupin nastúpil do spoločnosti Eurowag v júli 2016 ako Sales Director a potom sa stal Senior Vice Presidentom Energy BU. Attila je zodpovedný za všetky energetické služby v spoločnosti Eurowag, ktoré umožňujú CRT priemyslu pokračovať v pohybe. Kľúčovým prvkom jeho úlohy je urýchlenie prechodu na nízkouhlíkové technológie s alternatívnymi palivami, ako sú LNG a vodík, ako aj posilňovanie ďalších doplnkových služieb pre zákazníkov CRT na cestách.

Predtým pracoval viac ako desať rokov v medzinárodnej energetickej skupine MOL na rôznych pozíciách od obchodnej po finančnú. Attila niekoľko rokov viedol funkciu controllingu skupiny a roky viedol činnosť skupiny MOL v Českej republike ako CEO.  

Attila vyštudoval University of Economics v Maďarsku.