Spoločenská zodpovednosť

Naozaj úspešná firma by mala vytvárať udržateľné hodnoty
a uvedomovať si svoju úlohu v spoločnosti.

Naše projekty

Dobročinnosť a vy
Deň dobrovoľníctva Be Better Day
Nadácia TruckHelp

Dobročinnosť a vy

Našou ambíciou je darovať 1 % z nášho ročného EBT.

Každému zamestnancovi poskytujeme individuálny rozpočet a dávame mu slobodu pri výbere príjemcu.

2021 Philanthropy & You výsledky:

  • V roku 2021 sme darovali viac ako 238 600 EUR
  • Miera účasti zamestnancov dosiahla 80,7 %
  • Každý môže podľa svojho výberu pomôcť tam, kde je to najviac potrebné

Komu sme pomohli

Filantropia Eurowagu spolu s Vašimi darcovskými projektami rôzneho druhu.
Tu je prehľad niekoľkých z nich, ktoré sme podporili v roku 2021.

Fundacja Dzieciom „Zdążyć Z Pomocą”

Dar na podporu postihnutého dieťaťa (Maranowski Julian)

Good Angel

Nadácia Dobrý anjel je jednou z najväčších charitatívnych organizácií v Českej republike a podporuje rodiny s ťažko chorými deťmi.

Cesta domov, z.ú.

Poskytovanie paliatívnej starostlivosti ľuďom v terminálnej fáze života.

ENACH Asociacion

Pomoc pri výskume vzácnych ochorení.

Asociatia Help Little Simona

Pomohli sme 13-ročnému dievčaťu so syndrómom GoldenHar s rehabilitáciou po viacerých operáciách chrbtice.

Pomoc pre Snežanu Karlakaševovú

Liečba chorej kolegyne.

Peter Mikulášik

Pomoc pre dcéru Zuzanu so sklerózou multiplex.

Nadácia TruckHelp

Ako líder v odvetví dopravy a mobility sme si veľmi dobre vedomí nebezpečnej stránky nášho priemyslu. Prostredníctvom nadácie TruckHelp podporujeme rodiny, ktoré prišli o najbližších pri výkone svojej práce profesionálneho vodiča.