Spoločenská zodpovednosť

Naozaj úspešná firma by mala vytvárať udržateľné hodnoty
a uvedomovať si svoju úlohu v spoločnosti.

Naše projekty

Dobročinnosť a vy
Deň dobrovoľníctva Be Better Day
Nadácia TruckHelp

Dobročinnosť a vy

Fond Eurowag začal fungovať s rozpočtom 100 000 EUR.

Naši zamestnanci mali možnosť prideliť 180 EUR z Fondu Eurowag neziskovým projektom podľa vlastného výberu.

  • V roku 2020 bolo vyplatených 93 600 EUR
  • Zúčastnilo sa 520 zamestnancov

Komu sme pomohli

Filantropia Eurowagu spolu s Vašimi darcovskými projektami rôzneho druhu.
Tu je prehľad niekoľkých z nich, ktoré sme podporili v roku 2020.

Good Angel

Nadácia Dobrý anjel je jednou z najväčších charitatívnych organizácií v Českej republike a podporuje rodiny s ťažko chorými deťmi.

Czech Brain

Zamestnanci EW zbierali peniaze na podporu rozvoja jednoročného Filipka, žijúceho s ťažkým zdravotným postihnutím. Teraz sa Filipek začal pohybovať, využívať svoje svaly a rastie.

Fundacja Dzieciom „Zdążyć Z Pomocą”

Bol poskytnutý dar na podporu zdravotne postihnutých detí: Nosek Łucja, Maja Tomasik, Potera Antonina, Kłosowska Alicja, Maranowski Julian.

Dogpoint

Bola poskytnutá finančná podpora pre psy žijúce v útulku, pre zabezpečenie jedla, veterinárnej starostlivosti a ďalších nevyhnutných potrieb.

Asociatia Help Little Simona

Pomohli sme 13-ročnému dievčaťu so syndrómom GoldenHar s rehabilitáciou po viacerých operáciách chrbtice.

Nadácia TruckHelp

Ako líder v odvetví dopravy a mobility sme si veľmi dobre vedomí nebezpečnej stránky nášho priemyslu. Prostredníctvom nadácie TruckHelp podporujeme rodiny, ktoré prišli o najbližších pri výkone svojej práce profesionálneho vodiča.