Spoločenská zodpovednosť

Naozaj úspešná firma by mala vytvárať udržateľné hodnoty
a uvedomovať si svoju úlohu v spoločnosti.

Naše projekty

Dobročinnosť a vy
Deň dobrovoľníctva Be Better Day
Nadácia TruckHelp

Dobročinnosť a vy

Našou ambíciou je darovať 1 % ročného zisku pred zdanením.

Každý zamestnanec dostane svoj vlastný rozpočet a má možnosť vybrať si koho podporí.

  • V roku 2019 sme darovali viac ako 140 000 EUR
  • Miera účasti zamestnancov je 76 %
  • Každý môže pomôcť v oblasti, ktorá si zaslúži pomoc, a podľa vlastného presvedčenia

Komu sme pomohli

Filantropia Eurowagu spolu s Vašimi darcovskými projektami rôzneho druhu.
Tu je prehľad niekoľkých z nich, ktoré sme podporili v roku 2019.

Dobrý anjel

Nadácia DOBRÝ ANJEL je jednou z najväčšia charít v Českej republike, podporujúca rodiny s chorými deťmi.

Ekostráž

Naši zamestnanci su živým dôkazom hodnôt, ktoré si ctíme. Spolu vyzbierali čiastku 8.800 EUR, ktorú venovali Ekostráž-i zvieraciemu útulku vo Wroclawe v Poľsku

Rize Kultur

"Rize Kultur" nadácia podporujúca chudobné deti v Turecku

Foundation Nadace onkoláčkům

Nadácia Nadace onkoláčkům podporuje deti bojujúce s onkologickými a inými vážnymi ochoreniami.

Nadácia TruckHelp

Ako líder v odvetví dopravy a mobility sme si veľmi dobre vedomí nebezpečnej stránky nášho priemyslu. Prostredníctvom nadácie TruckHelp podporujeme rodiny, ktoré prišli o najbližších pri výkone svojej práce profesionálneho vodiča.