Čas čítanie: 4 min
19.12.2022

Myslíme na budúcnosť a spoločenskú zodpovednosť. K čomu sme sa zaviazali?

Eurowag je rýchlo rastúca európska spoločnosť na poli komerčnej cestnej prepravy. Uvedomujeme si zvýšenú zodpovednosť za celé odvetvie, ktorú ako popredný hráč na trhu nesieme. Pre udržateľnosť našej činnosti robíme maximum.

Myslíme na budúcnosť a spoločenskú zodpovednosť. K čomu sme sa zaviazali?

Eurowag a záväzky v rámci CSR (spoločenská zodpovednosť firiem)

Patríme k spoločnostiam, ktoré si uvedomujú svoju zodpovednosť voči spoločnosti aj životnému prostrediu. Rozvoj každej spoločnosti musí byť sprevádzaný krokmi, ktoré znižujú negatívny dopad

na životné prostredie a ktoré majú pozitívny vplyv na ľudskú spoločnosť.

Napokon práve celé odvetvie dopravy prechádza aktuálne dlhodobou transformáciou, ktorej cieľom je zníženie negatívnych dopadov prepravy osôb a tovaru na životné prostredie. Našimi vlastnými záväzkami v rámci CSR (z angl. Corporate Social Responsibility, t.j. spoločenská zodpovednosť firiem) k tomuto cieľu prispievame.

Na ESG sme nezabudli. O čo sa jedná?

Často môžete okrem CSR naraziť tiež na podobný termín s označením ESG (z anglického Environmental, Social, and Governance). ESG je reakciou na skutočnosť, že CSR má podobu skôr obecnejších deklarácií, ktoré navyše jednotlivé spoločnosti implementujú v rámci svojej činnosti dobrovoľne. Z toho vyplývajú viaceré nedostatky – problematická komparácia jednotlivých spoločností či ťažké nezávislé vyhodnocovanie toho, nakoľko zodpovedne sa firmy skutočne správajú.

ESG je konceptom, ktorý má externe definované environmentálne (E) a spoločenské (S) ukazovatele. Tie sú doplnené kritériami zodpovedného riadenia spoločnosti (G). Vďaka tomu, že firmy implementujú svoje ciele na základe externe stanovených princípov, je napokon oveľa jednoduchšie plnenie týchto cieľov vyhodnocovať a vzájomne porovnávať.

Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že ESG je novou a lepšou verziou CSR, platí, že CSR a ESG nie sú vzájomne zameniteľné koncepty, skôr sa dopĺňajú. Kým CSR si naďalej zachováva svoj nezávislý a dobrovoľný charakter, minimálne v rámci EU bude ESG postupne regulatorne vyžadované vrátane pravidelného reportovania.

Ako sa mení svet automobilovej prepravy?

U osobných automobilov si nemôžeme nevšimnúť dlhodobého tlaku na znižovanie emisií, ktorý je realizovaný vďaka úspornejším spaľovacím motorom v nových vozidlách. Ďalším krokom bude s najväčšou pravdepodobnosťou plošný zákaz predaja áut so spaľovacím motorom a prechod na elektromobilitu. Plán zákazu predaja spaľovacích motorov od roku 2035 síce už schválil Európsky parlament, jeho konkrétne znenie či termíny sa ale ešte môžu zmeniť na základe vyjednávania jednotlivých členských štátov EÚ. Jednania aktuálne prebiehajú.

V prípade nákladných vozidiel či autobusov (mimo lokálnu prevádzku v logistických parkoch či v mestách) nie je situácia tak jasná. Dočkáme sa možno skôr roztrieštenia odvetvia, kedy dnes dominujúce dieselové motory budú nahradené niekoľkými technológiami alternatívnych pohonov, či už ide o elektrinu, CNG a LNG, alebo vodík a syntetické palivá.

Sú aj ďalšie spôsoby, ako prispieť k zníženiu emisií

Obmena vozových parkov je však záležitosťou, ktorá potrvá desiatky rokov. Spotrebu a teda aj emisie možno ale aj u stávajúcich vozidiel ihneď znížiť efektívnejšou jazdou a plánovaním. Práve v tomto ohľade môže Eurowag prispieť najviac. Vďaka nášmu systému pre riadenie vozového parku môžu firmy znížiť spotrebu paliva až o 20 %. Telematika by nemala v žiadnej spoločnosti prevádzkujúcej vozový park chýbať.

Aké konkrétne záväzky sme si v rámci CSR resp. ESG stanovili?

K udržateľnejšej planéte nechceme prispievať len nepriamo prostredníctvom našich služieb pre dopravné spoločnosti. Aj naša prevádzka prechádza zmenami.

  • V porovnaní s rokom 2019 chceme mať do roku 2030 o 50 % nižšie emisie skleníkových plynov.
  • Do roku 2025 chceme dosiahnuť 40% zastúpenie žien vo vedúcich pozíciách.
  • Chceme patriť medzi 25 % spoločností s najlepším skóre angažovanosti zamestnancov.
  • Na charitatívne účely poskytujeme minimálne 1 % nášho konsolidovaného zisku pred zdanením.