Hotline

Štandardná refundácia DPH

Eurowag ponúka možnosť refundácie dane z pridanej hodnoty zo všetkých krajín Európskej únie. Štandardná refundácia znamená, že vrátenú daň získate ihneď po vybavení žiadosti finančným úradom. Eurowag disponuje vlastným zázemím a skúseným personálom. Vďaka týmto podmienkam ponúkame pri riešení týchto agend skutočne profesionálne služby a predovšetkým rýchle vybavenie žiadosti.

Štandardná vratka DPH – budete mať všetko pod kontrolou

Vďaka modernému spôsobu výkazníctva budete mať možnosť kontrolovať stav vybavenia vašej žiadosti. Stačí sa iba prihlásiť na svoj používateľský účet, kde môžete sledovať všetku agendu týkajúcu sa vašich refundácií vrátane predpokladaného dátumu, keď by vám mali byť peniaze na účet poukázané. Štandardné vrátenie DPH, respektíve jeho agenda, predstavuje pomerne náročný a zdĺhavý proces – dovoľujeme si preto urobiť všetky administratívne úkony za vás.

Štandardné vrátenie dane – preferujeme rýchlosť

Štandardná refundácia dane v profesionálnom podaní Eurowag znamená predovšetkým výrazne skrátené lehoty pre vašu výplatu DPH. To v praxi znamená obdobie 3 týždňov až niekoľko mesiacov (podľa krajiny čerpania). Prostriedky z vrátenej dane sa tak môžu veľmi rýchlo stať súčasťou vašich firemných aktív a pozitívne ovplyvniť vaše cash-flow.

Celý systém preferuje predovšetkým rýchlosť administratívnych úkonov, takže lehoty pre výplaty môžu byť skrátené až o celý jeden mesiac za kvartál. Okrem týchto výhod vám výška DPH poslúži ako záruka v prípade poskytnutia úverového limitu na nákup pohonných hmôt a platby mýta.

Štandardná vratka DPH v podaní Eurowag predstavuje skutočne rýchly spôsob refundácie DPH zo všetkých krajín Európskej únie. Ak chcete mať pod kontrolou vaše výdavky, využite náš systém štandardnej refundácie daní.

Zaujala vás naša ponuka? Kontaktujte nás
prostredníctvom on-line formulára.
Mám záujem o ponuku