AKO FUNGUJE MÝTO NA SLOVENSKU

Jazdite cez Slovensko bez nutnosti manuálneho dobíjania kreditu na palubnú jednotku
Bezproblémová platba za mýto bankovým prevodom
Jednoduchá a rýchla registrácia z pohodlia vašej kancelárie

Na Slovensku musia všetky vozidlá s celkovou hmotnosťou presahujúcou 3,5 t platiť mýto na vybraných úsekoch cestnej premávky a diaľniciach. Výška mýta na 1 km závisí od kategórie vozidla, počtu náprav, ako aj od emisnej triedy vášho vozidla. Mýto na Slovensku podlieha DPH. Oficiálna internetová stránka prevádzkovateľa mýtneho: www.emyto.sk.

S Eurowagom vás čaká jednoduchý registračný proces a prehľad všetkých transakcií a faktúr vo vašom zákazníckom portáli, ktorý je k dispozícii nepretržite online. Zhromaždili sme pre vás niektoré dôležité informácie o mýte na Slovensku.

MÝTO NA SLOVENSKU JE MOŽNÉ UHRADIŤ DVOMI RÔZNYMI SPÔSOBMI

Režim Pre-pay

Pred použitím je palubná jednotka (OBU) "nabitá" na ktoromkoľvek z distribučných miest (t. j. miest, kde možné získať zariadenie OBU). Sumy mýta sa odpočítajú pri ich vzniku. Ak chcete získať OBU, musíte zaplatiť zálohu 50 eur. Táto záloha nemôže byť hradená kartou Eurowag.

Režim Post-Pay

Mýto sa vyúčtováva v pravidelných intervaloch na základe skutočného zaevidovania mýta pomocou palubnej jednotky; Registráciu k režimu post-pay možno vykonať zadarmo vo vašom zákazníckom portáli Eurowag alebo na niekoľkých kontaktných miestach na Slovensku.

Zoznam distribučných a kontaktných miest spolu s ďalšími informáciami môžete nájsť na internetovej stránke poskytovateľa mýta: www.skytoll.sk.

EŠTE NIE STE ZÁKAZNÍK EUROWAGU? JE TO NAOZAJ JEDNODUCHÉ...

Vyplňte jednoduchý formulár nižšie - nezaberie vám to viac než 30 sekúnd

Naše oddelenie starostlivosti o zákazníkov vás v blízkej dobe kontaktuje

Krátko potom bude vaša mýtna registrácia uskutočnená

OBU (PALUBNÁ JEDNOTKA) NA SLOVENSKU

Jednoduchá a malá škatuľka pripevnená k čelnému sklu a napájaná 12V zásuvkou
Objednajte si OBU ako súčasť svojej registrácie k mýtu na našom klientskom portáli
Pre každú objednanú palubnú jednotku je vyžadovaná vratná záloha vo výške € 50.
Záloha sa uhrádza v hotovosti alebo bankovou kartou v mieste, kde sa palubná jednotka vyzdvihuje

ČASTÉ OTÁZKY

◉ Ako môžem vrátiť OBU?

Palubná jednotka v režime pre-pay môže byť vrátená v ľubovoľnom distribučnom alebo kontaktnom mieste.

Palubnú jednotku v režime post-pay možno vrátiť iba na kontaktných miestach.

◉ Aké vozidlá sú oslobodené od platenia mýta?

Vozidlá používané ozbrojenými silami a ministerstvami.

◉ Ako si môžem objednať palubnú jednotku?

Prostredníctvom klientskeho portálu Eurowag

◉ Ako sa inštaluje OBU?

Ak je zmluva o poskytnutí palubnej jednotky vykonaná v režime pre-pay, je palubná jednotka vydaná spolu s príslušenstvom pre inštaláciu do autozásuvky vo vozidle.

V prípade, že zmluva o poskytnutí palubnej jednotky bola vykonaná v režime post-pay, je vyžadovaná pevná inštalácia palubného zariadenia v súlade s objednávkou mýta.

Jednotka sa nesmie montovať na tónovacie pruhy.

◉ Ako sa palubná jednotka aktivuje, ak nie je trvalo inštalovaná vo vozidle?

OBU je jednoducho zapojená do autozásuvky.

◉ Existuje nejaký systém zliav pre slovenské mýto?
◉ Aké kritériá sa používajú na výpočet mýta na Slovensku?
  • Kategória vozidla
  • Počet náprav
  • Emisná trieda
◉ Kde nájdem najaktuálnejší prehľad cien?
◉ Aká je záloha za OBU?

50 EUR. Táto záloha je vyplatená späť, akonáhle je palubná jednotka riadne vrátená.

◉ Sú vykonávané kontroly? Čo sa stane, keď nájdu vozidlo bez OBU?

Aktívne sa vyhľadávajú a zastavujú vozidlá, u ktorých sa zistí podozrenie z priestupku nezaplatenia mýta na základe informácií z Centrálneho informačného systému a zo systému pre výber mýta, ktorý podlieha prevádzkovateľovi systému. Okrem cieleného vyhľadávania vykonáva polícia tiež náhodné kontroly vozidiel, ktoré majú platiť mýto.

Pomocou špeciálnych technických prostriedkov sa tiež kontrolujú zaparkované vozidlá. Systém kontroly výberu mýta pozostáva okrem mobilných jednotiek polície tiež zo siete pevných aj prenosných kontrolných brán, ktoré sa umiestňujú na krajniciach a ktoré automaticky zhromažďujú údaje o vozidlách, ktoré sú podozrivé z nezaplatenie mýta.

Ak je vozidlo bez palubnej jednotky, vodič zaplatí pokutu.

◉ Čo mám robiť, keď moja OBU nefunguje?

Ak je palubná jednotka poškodená počas jazdy na úsekoch, ktoré podliehajú mýtu, je vodič povinný vozidlo v najbližšom možnom mieste zastaviť a ohlásiť poruchu palubnej jednotky prevádzkovateľovi systému pomocou zákazníckej linky. Na účely identifikácie poskytne vodič prevádzkovateľovi systému svoje krstné meno a priezvisko alebo obchodné meno a meno prevádzkovateľa vozidla, registračnú značku vozidla a približnú polohu vozidla. Prevádzkovateľ systému informuje vodiča o kóde udalosti a ten môže pokračovať v jazde k najbližšiemu kontaktnému alebo distribučnému miestu.

◉ Aké vozidlá podliehajú mýtnym poplatkom?

Mýto na Slovensku platí pre vozidlá s maximálnou prípustnou hmotnosťou viac ako 3,5 ton.

Blogy

Nové nákladiaky pripravené na rok 2020

Spiatočníci si pripúšťajú len s odporom, ale moderné nákladné autá sú jednoducho úplne niekde inde, než zvykli byť. Dni jednoduchých vozidiel a pracovných podmienok u diaľkových vodičov, potienia v prehriatych kabínach