AKO FUNGUJE MÝTO V POĽSKU

Jazdite cez Poľsko bez nutnosti manuálneho dobíjania kreditu na palubnú jednotku
Bezproblémová platba za mýto bankovým prevodom
Jednoduchá a rýchla registrácia z pohodlia vašej kancelárie

Mýtu v Poľsku podlieha každé vozidlo s celkovou hmotnosťou viac ako 3,5 tony. Systém mýta v Poľsku je založený na bezdrôtovej komunikácii s krátkym dosahom a je zvyčajne platené pomocou palubnej jednotky viaBOX, s výnimkou poľských diaľníc A1, A2 a A4. Na diaľniciach, ktoré sú obsluhované prevádzkovateľom ViaToll, sa mýto strháva pri prejazde mýtnou bránou. Samotný proces účtovania sumy prebieha celkom automaticky bez nutnosti spomaliť alebo zastaviť vozidlo.

Naši zákazníci môžu platiť priamo kartou Eurowag aj za diaľnice A1 a A2, rovnako tak majú možnosť platiť za diaľnicu A4 v Poľsku pomocou interoperabilnej palubnej jednotky od Telepass.

Oficiálne internetové stránky prevádzkovateľa mýtneho systému nájdete na www.viatoll.pl

MÝTNE TARIFY V POĽSKU

Náš tím dal dohromady rýchly výber taríf mýta v Poľsku.
Podrobný prehľad nájdete na webových stránkach prevádzkovateľa mýtneho systému alebo využite mýtnu kalkulačku.

 

Sadzby elektronického mýta pre vnútroštátne cesty triedy A a S alebo ich úsekov, na ktorých sa vyberá elektronické mýto
Sadzba elektronického mýta vyjadrená v PLN za 1 km cesty na vnútroštátnej ceste. Kategórie vozidiel v eurách v závislosti od limitov emisií výfukových plynov [1]
Kategória vozidla max. EURO 2 EURO 3 EURO 4 min. EURO 5
Vozidlá s maximálnou prípustnou hmotnosťou (2) nad 3,5 tony a menej ako 12 ton 0.40 0.35 0.28 0.20
Vozidlá s maximálnou prípustnou hmotnosťou (2) najmenej 12 ton 0.53 0.46 0.37 0.27
Autobusy bez ohľadu na ich maximálnu prípustnú hmotnosť 0.40 0.35 0.28 0.20
Sadzby elektronického mýta pre vnútroštátne cesty triedy GP a G alebo ich úsekov, na ktorých sa vyberá elektronické mýto
Sadzba elektronického mýta vyjadrená v PLN za 1 km cesty na vnútroštátnej ceste. Kategórie vozidiel v eurách v závislosti od limitov emisií výfukových plynov [1]
Kategória vozidla max. EURO 2 EURO 3 EURO 4 min. EURO 5
Vozidlá s maximálnou prípustnou hmotnosťou (2) nad 3,5 tony a menej ako 12 ton 0.32 0.28 0.22 0.16
Vozidlá s maximálnou prípustnou hmotnosťou (2) najmenej 12 ton 0.42 0.37 0.29 0.21
Autobusy bez ohľadu na ich maximálnu prípustnú hmotnosť 0.32 0.28 0.22 0.16

* Celková maximálna prípustná hmotnosť vrátane celkovej maximálnej prípustnej hmotnosti prívesu (alebo návesu).

Webová stránka viaTOLL ponúka nástroj CalleD mýtna kalkulačka, ktorý umožňuje výpočet výšky mýta za jazdu na konkrétnej trase. Keď používateľ nastaví začiatok a koniec cesty a kategóriu vozidla, mýtna kalkulačka na základe týchto dát vypočíta najkratšiu cestu (najkratší čas strávený na spoplatnených cestách) a približný čas príjazdu a očakávanú výšku mýta.

EŠTE NIE STE ZÁKAZNÍK EUROWAGU? JE TO NAOZAJ JEDNODUCHÉ...

Vyplňte jednoduchý formulár nižšie - nezaberie vám to viac než 30 sekúnd

Naše oddelenie starostlivosti o zákazníkov vás v blízkej dobe kontaktuje

Krátko potom bude vaša mýtna registrácia uskutočnená

OBU (PALUBNÁ JEDNOTKA) V POĽSKU

Mýto za poľské diaľnice sa uhrádza prostredníctvom palubnej jednotky viaTOLL - viaBOX - ktorá je napojená na váš účet Eurowag.

Palubnú jednotku si môžete vyzdvihnúť na kontaktných miestach viaTOLL alebo na hraničných distribučných miestach
Vratná záloha za palubnú jednotku je 120 PLN.
Pre vyzdvihnutie palubnej jednotky je nutné predložiť osvedčenie o evidencii vozidla.
Aby bolo možné vyzdvihnúť viac jednotiek naraz, je nutné mať plnú moc.

Pre viac informácií o palubnej jednotke, prosím, kontaktujte našich obchodných zástupcov.

ČASTÉ OTÁZKY

◉ Aké vozidlá sú oslobodené od mýta?

Vozidlá oslobodené od mýta sú napríklad vojenské vozidlá, colné vozidlá, pohraničná stráž a polícia.

◉ Ako si môžem objednať palubnú jednotku?

Prostredníctvom klientskej zóny Eurowag.

◉ Ako je palubná jednotka nainštalovaná?

Samoobslužná inštalácia na čelnom skle.

◉ Aké kritériá sa používajú na výpočet mýta v Poľsku?

Trieda cesty, maximálna prípustná hmotnosť a emisná trieda.

◉ Kde nájdem najaktuálnejší prehľad cien?
◉ Aká je záloha za OBU?

Vratná záloha je 120 PLN.

◉ Sú vykonávané kontroly? Čo sa stane, keď nájdu vozidlo bez palubnej jednotky?

Výber elektronického mýta zahŕňa systém vymáhania, ktorý overuje, či vozidlo podlieha platbe mýta, a ak áno, či bol postup platby mýta dodržiavaný správne. Inšpektorát cestnej dopravy je oprávnený kontrolovať vozidlá.

Mobilné a prenosné donucovacie jednotky sú vybavené zariadeniami, ktoré sú schopné kontrolovať, či majú vozidlá nainštalované zariadenie viaBOX, či je jednotka inštalovaná a či bolo zaevidované mýto. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí sú tieto informácie automaticky generované spolu s fotografiou vozidla a odoslané do kontrolného strediska. Tieto informácie overia zamestnanci dispečingu. Ak je porušenie povinnosti zaplatiť mýto potvrdené, budú informácie odoslané na mobilnú vymáhaciu jednotku, ktorá podlieha inšpekcii cestnej dopravy. Jej úlohou je zastaviť problematické vozidlo, vypracovať inšpekčnú správu a začať administratívne konanie na účely vynútenia správnej sankcie za neplatenie mýta elektronickou cestou. Ak je vozidlo evidované v zahraničí, majú inšpektori právo pozastaviť vozidlo, pokiaľ nie je pokuta zaplatená.

◉ Ako môžem palubnú jednotku vrátiť?

Zákazník vráti jednotky v kontaktných miestach alebo na hraničných distribučných miestach. Môžu byť tiež vrátené poštou.

V prípade vrátenia všetkých jednotiek je tiež nutné ukončiť zmluvy na základe formulára "Ukončenie zmluvy o cestnej premávke" (k dispozícii na webových stránkach viaTOLL). Originál zmluvy spolu s vrátenými jednotkami predloží klient v mieste predaja, alebo ich vráti poštou viaTOLLu.

◉ Aké vozidlá podliehajú mýtnym poplatkom?
Mýto v Poľsku sa vzťahuje na vozidlá s maximálnou prípustnou hmotnosťou viac ako 3,5 tony a na autobusy s viac ako 9 sedadlami.

Blogy

Nové nákladiaky pripravené na rok 2020

Spiatočníci si pripúšťajú len s odporom, ale moderné nákladné autá sú jednoducho úplne niekde inde, než zvykli byť. Dni jednoduchých vozidiel a pracovných podmienok u diaľkových vodičov, potienia v prehriatych kabínach