AKO FUNGUJE MÝTO V BIELORUSKU

Jazdite cez Bielorusko bez nutnosti manuálneho dobíjania kreditu na palubnú jednotku
Bezproblémová platba za mýto bankovým prevodom
Jednoduchá a rýchla registrácia z pohodlia vašej kancelárie

V Bielorusku existuje systém elektronického výberu mýta "BelToll", ktorý sa týka všetkých motorových vozidiel. Výber mýta sa vykonáva prostredníctvom palubnej jednotky (OBU).

Karta Eurowag je v Bielorusku oficiálnym platobným nástroj používaným pre platby mýta a pre dodanie palubnej jednotky (OBU). Ponúka vám bezproblémovú platbu za mýto pomocou bankového prevodu už pri registrácii z pohodlia vašej kancelárie.

MÝTO V BIELORUSKU SA MÔŽE PLATIŤ DVOMI RÔZNYMI SPÔSOBMI

Režim Pre-Pay

Odporúčané pre malé vozové parky, ktoré používajú spoplatnené cesty v Bielorusku len zriedka. V režime pre-pay budete mať samostatnú zmluvu pre každé z vašich vozidiel. Zakaždým, keď vás palubná jednotka informuje o nízkom zostatku, mali by ste sa ihneď zastaviť v najbližšom zákazníckom centre, ktoré nájdete pozdĺž spoplatnených ciest. Tam môžete navýšiť svoj zostatok pomocou karty Eurowag.

Režim Post-pay

V režime post-pay uzavriete jednu zmluvu pre všetky svoje vozidlá a nebude sa musieť zastavovať v zákazníckych centrách a navyšovať svoj zostatok. Platby za zálohy na palubné jednotky a za mýto budú vyúčtované na bežnej faktúre Eurowag.

Oficiálna internetová stránka prevádzkovateľa mýtneho systému: http://beltoll.by/

EŠTE NIE STE ZÁKAZNÍK EUROWAGU? JE TO NAOZAJ JEDNODUCHÉ...

Vyplňte jednoduchý formulár nižšie - nezaberie vám to viac než 30 sekúnd

Naše oddelenie starostlivosti o zákazníkov vás v blízkej dobe kontaktuje

Krátko potom bude vaša mýtna registrácia uskutočnená

OBU (PALUBNÁ JEDNOTKA) V BIELORUSKU

Vyzdvihnite si palubnú jednotku v jednom z kontaktných miest alebo na hraničných distribučných miestach v Bielorusku
Požadovaná kaucia je 50 EUR za jednotku a je splatná v okamihu vyzdvihnutia jednotky.
Záloha na palubnú jednotku môže byť ľahko uhradená kartou Eurowag.

MÝTNE TARIFY V BIELORUSKU

PREHĽAD SADZIEB
Výška mýta sa vzťahuje k odjazdenej vzdialenosti vrátane poplatkov za znečisťovanie ovzdušia a hluk pre motorové vozidlá
Cenové skupiny Kategória 2
2 nápravy
Kategória 3
3 nápravy
Kategória 4+
4 a viac náprav
Euro Euro Euro
Motorové vozidlá s hmotnosťou vyššou ako 3,5 tony 0.090 0.115 0.145

ČASTÉ OTÁZKY

◉ Aké vozidlá sú oslobodené od mýta?
 • Vozidlá registrované v členských štátoch EEU (Bielorusko, Rusko, Kazachstan, Kirgizsko a Arménsko) s maximálnou hmotnosťou naloženého vozidla nepresahujúcou 3,5 tony, ako aj prípojné vozidlá nimi ťahané;
 • Motocykle a motorky;
 • Kolesové traktory a vozidlá s vlastným pohonom registrované na území Bieloruskej republiky;
 • Vozidlá, na ktoré sa vzťahuje vyhláška č. 349 prezidenta Bieloruskej republiky o zavedení zmien a doplnení vyhlášky prezidenta Bieloruskej republiky zo dňa 10. augusta 2015;
 • Špeciálne prevádzkové vozidlá*;
 • Vozidlá používané na účely zabezpečenia obrannej kapacity a výkonu práva*;
 • Taxíky používané na mestskú prepravu cestujúcich*;
 • Vozidlá používané na reakciu na mimoriadne udalosti alebo prepravu humanitárnej pomoci obyvateľstvu Bieloruskej republiky a iných krajín*
◉ Ako si môžem objednať palubnú jednotku?

Palubnú jednotku si môžete objednať pomocou klientskeho portálu Eurowag.

◉ Aká je záloha za OBU?

Záloha je 50 EUR a môžete za ňu zaplatiť s vašou kartou Eurowag.

◉ Ako je palubná jednotka nainštalovaná?

Set na inštaláciu palubnej jednotky obsahuje podrobný návod a vysvetľuje, ako ju nainštalovať do vozidla. Pokyny sú k dispozícii v štyroch jazykoch (angličtina, poľština, bieloruština, ruština). Tieto pokyny popisujú jednoduchý proces inštalácie palubnej jednotky.

◉ Ako sa palubná jednotka aktivuje, ak nie je trvalo inštalovaná vo vozidle?

Palubná jednotka nepotrebuje žiadny zdroj energie vo vozidle.

◉ Existuje nejaký zľavový systém pre mýto v Bielorusku?

Bohužiaľ, neexistuje.

◉ Sú vykonávané kontroly? Čo sa stane, keď nájdu vozidlo bez OBU?

Existujú rôzne druhy porušovania zákona, každý typ porušenia zodpovedá určitej výške náhradného poplatku.

Druh porušenia je špecifikovaný v určitom čísle dodatku o porušení zákona. Okrem toho je k dispozícii podrobné vysvetlenie jednotlivých čísel zodpovedajúcich určitému typu porušenia: http://beltoll.by/index.php/en/beltoll-system/toll-violations/types-of-violations

◉ Čo mám robiť, keď moja OBU nefunguje?

Fungujúca palubná jednotka pípa pri prejazde mýtnou bránou. V prípade, že jednotka vôbec nepípa pri prejazde bránou, tak nefunguje správne. Pri nákladnom vozidle spoznáte nefunkčnú jednotku aj tak, že pri stláčaní tlačidla nevidíte žiadny svetelný signál.

Chybná alebo poškodená palubná jednotka musí byť okamžite vymenená v najbližšom zákazníckom stredisku.

◉ Aké kritériá sa používajú na výpočet mýta v Bielorusku?

Výška platby v systéme BelToll závisí od nasledujúcich faktorov:

 • Dĺžka úseku spoplatnenej cesty;
 • Kategória vozidla (napr. vozidlá s maximálnou hmotnosťou naloženého vozidla nepresahujúcou 3,5 tony a vozidlá presahujúce 3,5 tony);
 • Počet náprav.

Tabuľka aktuálnych cien je k dispozícii tu: http://beltoll.by/index.php/EN/beltoll-System/Toll-fees

◉ Ako môžem palubnú jednotku vrátiť?

Ak už palubnú jednotku nepotrebujete, môžete ju vrátiť v najbližšom zákazníckom centre.

◉ Aké vozidlá podliehajú mýtnym poplatkom?
 • Motorové vozidlá s maximálnou naloženou hmotnosťou vyššou ako 3,5 tony;
 • Motorové vozidlá s maximálnou naloženou hmotnosťou 3,5 tony a menej, registrované mimo colnej únie.

Blogy

Nové nákladiaky pripravené na rok 2020

Spiatočníci si pripúšťajú len s odporom, ale moderné nákladné autá sú jednoducho úplne niekde inde, než zvykli byť. Dni jednoduchých vozidiel a pracovných podmienok u diaľkových vodičov, potienia v prehriatych kabínach