Bezhotovostná platba mýta

Jazdite po celej Európe bez problémov.
Eurowag ponúka bezproblémové platobné riešenia v 23 krajinách, v 5 tuneloch, na moste Öresund a na diaľniciach A1 a A4.

Bezhotovostná platba mýta

Kam idete?

Vyberte krajinu a zistite viac informácií o mýtnom systéme.
Rakúsko
Rakúsko

Riešenie: Palubná jednotka

Technológia na výber mýta: Mikrovlnná (DSRC)

Vozidlá s povinnosťou platiť mýto: vozidlá s maximálnou povolenou hmotnosť > 3,5 tony.

Sieť spoplatnených ciest: rýchlostné cesty a diaľnice – približne 2 233 km.

DPH: Áno.

Webová stránka prevádzkovateľa mýtneho systému: tu

ZISTIŤ VIAC

Belgicko
Belgicko

Riešenie: Palubná jednotka

Technológia na výber mýta: Satelitná (GNSS)

Vozidlá s povinnosťou platiť mýto: maximálna povolená hmotnosť > 3,5 tony

Sieť spoplatnených ciest: diaľnice, niektoré regionálne a komunálne cesty – približne 6 700 km

DPH: Áno – Valónsko, Nie – Flámsko a Brusel

Oficiálna webová stránka prevádzkovateľa mýtneho systému: tu

ZISTIŤ VIAC

Bulharsko
Bulharsko

Riešenie: Palubná jednotka

Technológia na výber mýta: Satelitná (GNSS)

Vozidlá s povinnosťou platby mýta: maximálna povolená hmotnosť > 3,5 tony

Sieť spoplatnených ciest: diaľnice a cesty 1. triedy – 3 115 km

DPH: Nie

ZISTIŤ VIAC

Česká republika
Česká republika

Technológia na výber mýta: Satelitná (GNSS)

Vozidlá s povinnosťou platby mýta: maximálna povolená hmotnosť > 3,5 tony

Sieť spoplatnených ciest: diaľnice a cesty 1. triedy – približne 2 410 km

DPH: Nie

Oficiálna webová stránka prevádzkovateľa mýtneho systému: tu

ZISTIŤ VIAC

Dánsko
Dánsko

Riešenie: Známka Eurovignette

Technológia na výber mýta: Elektronická známka

Vozidlá s povinnosťou platby mýta: maximálna povolená hmotnosť > 12 ton

Sieť spoplatnených ciest: Most cez Øresund – 7,85 km, Most cez Veľký Belt (Storebæltsbroen) – 18 km, diaľnice – približne 1 000 km

DPH: Nie

Oficiálna webová stránka prevádzkovateľa mýtneho systému: tu

ZISTIŤ VIAC

Estonia
Estonia

Riešenie: SMS známka

Technológia na výber mýta: SMS známka

Vozidlá s povinnosťou platiť mýto: maximálna povolená hmotnosť > 3,5 tony

Sieť spoplatnených ciest: Sieť verejných ciest – približne 40 000 km

DPH: Nie

Oficiálna webová stránka prevádzkovateľa mýtneho systému: tu

ZISTIŤ VIAC

Francúzsko
Francúzsko

Riešenie: Palubná jednotka

Technológia na výber mýta: Mikrovlnná (DSRC)

Vozidlá s povinnosťou platiť mýto: maximálna povolená hmotnosť > 3,5 tony

Sieť spoplatnených ciest: diaľnice + mosty – približne 9 158 km

DPH: Áno

Oficiálna webová stránka prevádzkovateľa mýtneho systému: tu

ZISTIŤ VIAC

Nemecko
Nemecko

Riešenie: Palubná jednotka, úsekové lístky

Technológia na výber mýta: Satelitná (GNSS)

Vozidlá s povinnosťou platiť mýto: maximálna povolená hmotnosť > 7,5 tony

Sieť spoplatnených ciest: diaľnice vrátane odpočívadiel a všetky spolkové komunikácie vrátane mestských oblastí – približne 52 000 km

DPH: Nie

Webová stránka prevádzkovateľa: tu

ZISTIŤ VIAC

Veľká Británia
Veľká Británia

Povinnosť platby mýta vo Veľkej Británii je pozastavené od 1. augusta 2020 do 31. júla 2023

Riešenie: HGV levy

Technológia na výber mýta: Poplatok za využívanie ciest

Vozidlá s povinnosťou platiť mýto: maximálna povolená hmotnosť > 12 ton

Sieť spoplatnených ciest: všetky verejné cesty – približne 49 000 km

DPH: Nie

Webová stránka prevádzkovateľa mýtneho systému tu

ZISTIŤ VIAC

Maďarsko
Maďarsko

Riešenie: Palubná jednotka, úsekové lístky

Technológia na výber mýta: Satelitná (GNSS)

Vozidlá s povinnosťou platiť mýto: maximálna povolená hmotnosť > 3,5 tony

Sieť spoplatnených ciest: diaľnice, rýchlostné cesty a štátne cesty – vyše 7 000 km

DPH: Áno

Webová stránka prevádzkovateľa mýtneho systému: tu

ZISTIŤ VIAC

Taliansko
Taliansko

Riešenie: Palubná jednotka

Technológia na výber mýta: Mikrovlnná (DSRC)

Vozidlá s povinnosťou platiť mýto: maximálna povolená váha > 3,5 tony

Mýtna sieť: Diaľnice - približne 6 003 km

DPH: Áno

Webová stránka prevádzkovateľa: tu

ZISTIŤ VIAC

Lotyšsko
Lotyšsko

Riešenie: SMS známka

Technológia na výber mýta: SMS známka

Vozidlá s povinnosťou platiť mýto: maximálna povolená hmotnosť > 3,5 tony

Sieť spoplatnených ciest: Diaľnice a tunely – približne 3 500 km

DPH: Nie

Webová stránka prevádzkovateľa mýtneho systému: tu

ZISTIŤ VIAC

Litva
Litva

Riešenie: SMS známka

Technológia na výber mýta: SMS známka

Vozidlá s povinnosťou platiť mýto: maximálna povolená hmotnosť > 3,5 tony

Sieť spoplatnených ciest: Diaľnice a tunely – približne 1 729 km

DPH: Nie

Webová stránka prevádzkovateľa mýtneho systému: tu

ZISTIŤ VIAC

Luxembursko
Luxembursko

Riešenie: Známka Eurovignette

Technológia na výber mýta: Elektronická známka

Vozidlá s povinnosťou platiť mýto: maximálna povolená hmotnosť > 12 ton

Sieť spoplatnených ciest: Diaľnice

DPH: Nie

Webová stránka prevádzkovateľa: tu

ZISTIŤ VIAC

Holandsko
Holandsko

Riešenie: Známka Eurovignette

Technológia na výber mýta: Elektronická známka

Vozidlá s povinnosťou platiť mýto: maximálna povolená hmotnosť > 12 ton

Sieť spoplatnených ciest: Diaľnice – približne 20 km

DPH: Nie

Webová stránka prevádzkovateľa: tu

ZISTIŤ VIAC

Polsko
Polsko

Riešenie: Palubná jednotka

Technológia na výber mýta: Satelitná (GNSS)

Vozidlá s povinnosťou platiť mýto: vozidlá s maximálnou povolenou hmotnosťou > 3,5 tony

S nami si zabezpečíte aj platby na diaľniciach A1, A2 a A4

Sieť spoplatnených ciest: Národné komunikácie – približne 3 677 km, 468 km koncesiou

DPH: Nie

Webová stránka prevádzkovateľa mýtneho systému: tu

ZISTIŤ VIAC

Portugalsko
Portugalsko

Riešenie: Palubná jednotka

Technológia na výber mýta: Mikrovlnná (DSRC)

Vozidlá s povinnosťou platiť mýto: vozidlá s maximálnou povolenou hmotnosťou > 3,5 tony

Sieť spoplatnených ciest: Diaľnice + mosty – približne 2 949 km

DPH: Áno

Oficiálna webová stránka prevádzkovateľa mýtneho systému: tu

ZISTIŤ VIAC

Rumunsko
Rumunsko

Riešenie: Roviniete

Technológia na výber mýta: Elektronická známka

Vozidlá s povinnosťou platiť mýto: všetky

Sieť spoplatnených ciest: Národné diaľnice – približne 800 km

Známku Roviniete si môžete objednať aj na Dunajský most

DPH: Áno

Oficiálna webová stránka prevádzkovateľa mýtneho systému: tu

ZISTIŤ VIAC

Slovensko
Slovensko

Riešenie: Palubná jednotka

Technológia na výber mýta: Satelitná (GNSS)

Vozidlá s povinnosťou platiť mýto: vozidlá s maximálnou povolenou hmotnosťou > 3,5 tony

Sieť spoplatnených ciest: diaľnice, rýchlostné cesty, cesty 1. triedy, cesty 2. triedy a cesty 3. triedy – takmer 17 770 km

DPH: Áno

Webová stránka prevádzkovateľa: tu

ZISTIŤ VIAC

Slovinsko
Slovinsko

Riešenie: Palubná jednotka

Technológia na výber mýta: Mikrovlnná (DSRC)

Vozidlá s povinnosťou platiť mýto: vozidlá s maximálnou povolenou hmotnosťou > 3,5 tony

Sieť spoplatnených ciest: diaľnice a rýchlostné cesty – 623,3 km

Palubnú jednotku môžete použiť aj v tuneli Karavanke

DPH: Áno

Webová stránka prevádzkovateľa mýtneho systému: tu

ZISTIŤ VIAC

Španielsko
Španielsko

Riešenie: Palubná jednotka

Technológia na výber mýta: Mikrovlnná (DSRC)

Vozidlá s povinnosťou platiť mýto: vozidlá s maximálnou povolenou hmotnosťou > 3,5 tony

Sieť spoplatnených ciest: Diaľnice + tunel – približne 3 404 km

DPH: Áno

Webová stránka prevádzkovateľa mýtneho systému: tu

ZISTIŤ VIAC

Švédsko
Švédsko

Riešenie: Známka Eurovignette

Technológia na výber mýta: Elektronická známka

Vozidlá s povinnosťou platiť mýto: maximálna povolená hmotnosť > 12 ton

Sieť spoplatnených ciest: všetky diaľnice a vybrané cestné úseky

DPH: Nie

Webová stránka prevádzkovateľa mýtneho systému: tu

ZISTIŤ VIAC

Švajčiarsko
Švajčiarsko

Riešenie: Cestná daň LSVA

Technológia na výber mýta: Cestná daň LSVA

Vozidlá s povinnosťou platiť mýto: vozidlá s maximálnou povolenou hmotnosťou> 3,5 tony

Sieť spoplatnených ciest: Diaľnice – približne 20 000 km

DPH: Nezaťažené DPH

Webová stránka prevádzkovateľa mýtneho systému: tu

ZISTIŤ VIAC

Tunely, mosty a diaľnice, na ktoré sa vzťahuje mýto EW
Tunel Frejus

Riešenie: Karta Frejus a Mont Blanc

Technológia na výber mýta: Špeciálna karta pre tunely

Vozidlá s povinnosťou platiť mýto: všetky

Sieť spoplatnených ciest: tunel – 12,87 km

DPH: Áno

Webová stránka prevádzkovateľa mýtneho systému: tu

ZISTIŤ VIAC

Tunel Liefkenshoek

Riešenie: Palubná jednotka

Technológia na výber mýta: Súčasť palubnej jednotky

Vozidlá s povinnosťou platiť mýto: všetky

Sieť spoplatnených ciest: tunel – 1,37 km

DPH: Nezaťažené DPH

Webová stránka prevádzkovateľa mýtneho systému: tu

ZISTIŤ VIAC

Tunel Herren

Riešenie: Palubná jednotka

Technológia na výber mýta: Súčasť palubnej jednotky

Vozidlá s povinnosťou platiť mýto: všetky

Sieť spoplatnených ciest: tunel – približne 860 km

DPH: Nie

Webová stránka prevádzkovateľa mýtneho systému: tu

ZISTIŤ VIAC

Tunel Mont Blanc

Riešenie: Karta Frejus a Mont Blanc

Technológia na výber mýta: Špeciálna karta pre tunely

Vozidlá s povinnosťou platiť mýto: všetky

Sieť spoplatnených ciest: tunel – 11,6 km

DPH: Áno

Webová stránka prevádzkovateľa mýtneho systému: tu

ZISTIŤ VIAC

Tunel Warnow

Riešenie: Palubná jednotka

Technológia na výber mýta: Súčasť palubnej jednotky

Vozidlá s povinnosťou platiť mýto: všetky

Sieť spoplatnených ciest: tunel – 790 m

DPH: Nie

Webová stránka prevádzkovateľa mýtneho systému: tu

ZISTIŤ VIAC

Most cez Öresund

Riešenie: OBU

Technológia na výber mýta: Microwave (DSRC)

Vozidlá s povinnosťou platiť mýto: všetky

Sieť spoplatnených ciest: most

DPH: Áno

Webová stránka prevádzkovateľa mýtneho systému: tu

ZISTIŤ VIAC

Diaľnice A1 a A4 (Poľsko)

Riešenie: Diaľnice A1 a A4 (Poľsko)
Technológia na výber mýta: Technológia: Video tolling
Vozidlá s povinnosťou platiť mýto: všetky
Sieť spoplatnených ciest: A1 (Gdansk - Toruň (152 km)) a A4 (Vroclav - Gliwice (163 km); Krakov - Katovice (52 km))
DPH: Áno
Webová stránka prevádzkovateľa mýtneho systému A1 tu
Webová stránka prevádzkovateľa mýtneho systému A4 tu
ZISTIŤ VIAC