Alternatívne palivá

LNG, CNG, biometán, vodík a syntetické palivá

Benefity

Viac ako 300 plniacich staníc na LNG v Európe
Viac ako 3 800 plniacich staníc na CNG v Európe

Ponúkame najvyššiu flexibilitu a pohodlie

Vyberte si LNG, CNG alebo biometán ako vaše alternatívne palivá a vykročte s nami na spoločnú cestu za čistejšou dopravou s efektívnejšie vynaloženými nákladmi.

  • O 20 % menej emisií CO2 a až o 95 % menej CO2 pri použití biometánu
  • Menej pevných častíc, nižšie emisie oxidov dusíka a síry
  • O 50 % nižšia hlučnosť
  • Až o 20 % nižšie náklady na palivo
  • K dispozícii sú vozidlá na LNG a CNG
  • Výnimky na platby mýta a dotácie na nákup

Kontaktujte nás

Chcete zistiť viac o alternatívnych palivách
a výhodách pre vašu spoločnosť? Vypíšte svoje kontaktné údaje a náš tím vás bude kontaktovať.

Vaše kontaktné údaje

*Meno a priezvisko nie je správne
*Váš e-mail nie je správny
Názov spoločnosti
Telefónne číslo
DIČ
Počet vozidiel
Otázka