Marketingový súhlas

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, KOMU SÚHLAS DÁVATE?

Súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov spoločnosťou W.A.G payment solutions, a.s. (IČ 264 15 623) a ďalej všetkými členmi W.A.G. Group. Sú to najmä spoločnosti W.A.G. Issuing Services, a.s. (IČ 050 21 910), Princip a.s. (IČ 416 90 311), HI Software a.s. (IČ 032 26 140) a ďalšie spoločnosti, ktoré sú zaregistrované na aktualizovanej verzií zoznamu spoločností, ktoré sú k dispozícií na webovej stránke www.eurowag.com.

KTORÉ OSOBNÉ ÚDAJE BUDEME SPRACOVÁVAŤ?

Informácie, ktoré plánujeme spracovávať obsahujú vaše identifikačné údaje, kontaktné údaje, podrobnosti o vašej solventnosti a dôveryhodnosti, podrobnosti o využívaní služieb poskytovaných spoločnosťou W.A.G. Group, informácie o polohe a informácie z takzvaných súborov cookie.

NA ČO BUDU VAŠE ÚDAJE POUŽITÉ?

Súhlasíte s tým, že uskladníme Vaše osobné údaje vo W.A.G. Group, a budeme ich využívať za účelom prieskumov trhu a obchodnej komunikácií, najmä pri propagácií a ponuke tovarov a služieb od spoločnosti W.A.G. Group a našich obchodných partnerov, podľa okolností. Kvôli úmyslu podrobne porozumieť vašim potrebám súhlasíte aj so zhromažďovaním a analýzou vašich osobných údajov (manuálne aj automatizovane). Radi by sme Vás kontaktovali najmä prostredníctvom e-mailov, SMS, telefonických hovorov, sekcií klientskych webov poskytovaných členmi W.A.G. Group, mobilných aplikácií, štandardnou poštou alebo osobne prostredníctvom obchodných zástupcov.

NA AKO DLHO ZÍSKAME VÁŠ SÚHLAS?

Vaše osobné údaje budeme používať 3 roky od udelenia súhlasu. Ak ste (alebo sa stanete) klientom ktorejkoľvek zo spoločností W.A.G. Group, vaše údaje budeme používať počas celého trvania zmluvného vzťahu a 5 rokov od ukončenia takéhoto vzťahu z ktoroukoľvek zo spoločností W.A.G. Group. Váš súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek (úplne alebo čiastočne) stiahnuť buď spôsobom opísaným v dokumente „Politika ochrany súkromia a osobných údajov“. Tieto pravidlá sú dostupné na webe www.eurowag.com a okrem všeobecných informácií o spracovaní osobných údajov obsahuje zoznam a vysvetlenie vašich práv týkajúcich sa osobných údajov.

EUROWAG - W.A.G. payment solutions, a.s. Na Vítězné pláni 1719/4 / 140 00 Praha 4 / Česká republika / IČ: 26415623 / DIČ: CZ26415623 / wag@eurowag.com Registrovaný v obchodnom registri pod spisovou značkou B 6882 na Mestskom súde v Prahe, Česká republika (registračné číslo 26415623 ).