Hotline

Prečo využívať palivové karty Eurowag?

Náklady na pohonné hmoty a mýto zaujímajú v odvetví cestnej dopravy veľmi výrazný podiel celkových prevádzkových výdavkov, pričom marže v doprave sú trvale pod tlakom. Naším cieľom je zaistiť maximálnu ochranu a minimalizáciu spotreby vašich finančných prostriedkov.

Vďaka našim investíciám do najvyspelejších technológií môžete využiť nasledujúce výnimočné vlastnosti kariet Eurowag:

Pohodlie

 • Bezhotovostná platba paliva a mýta takmer po celej Európe
 • Refundácia DPH a spotrebnej dane.
 • On-line registrácia do mýtnych systémov z pohodlia kancelárie bez zbytočného papierovania.

Bezpečnosť

 • On-line overenie transakcií v rámci celej európskej siete.
 • Black-listovanie odcudzených kariet robí zákazník sám na clients.eurowag.com. Blokácia sa uskutoční do 30 minút.
 • Prevencia podozrivých transakcií na zaistenie maximálnej ochrany proti zneužitiu.

Dokonalý prehľad

 • Informácie o cenách nafty, bionafty a Adblue.
 • Plne elektronický reporting mýtnych transakcií.
 • Elektronická fakturácia na zrýchlenie príjmu daňových dokladov a lepšiu kontrolu nad vašimi transakciami.

Veľkí dopravcovia

Najväčšie dopravné firmy strednej Európy využívajú profesionálne riešenie na platbu paliva, mýta a sprievodných služieb od Eurowag.

 • Riešenie šité vám na mieru
 • Pridelený obchodný reprezentant
 • Maximálna bezpečnosť a používateľský komfort

Pre koho je karta One určená?

Pre stredné a veľké dopravné spoločnosti.

Viac o Eurowag One

Špedičné spoločnosti

Eurowag Vector je nástroj na úhrady palív, mýta a sprievodných služieb pre špedičné spoločnosti a ich zmluvných dopravcov.

 • Provízia z transakcií paliva aj mýta
 • Prehĺbenie väzby medzi vami a dopravcami
 • On-line sledovanie finančného salda a automatické blokácie dopravcov

Pre koho je karta Vector určená?

Pre špedičné spoločnosti.

Viac o Eurowag Vector

Menší dopravcovia

Výhodná palivová karta len pre veľkých dopravcov? Unikátna predplatená karta Eurowag Easy vám dokáže pravý opak! Karta Easy vám prinesie:

 • Jednoduché používanie, bezpečnosť a veľká úspora nákladov
 • Bez nutnosti bankovej garancie
 • Prehľadné výkazníctvo 

Pre koho je karta Easy určená?

Pre menších dopravcov a firmy s flotilami dodávkových a osobných vozidiel.

Viac o Eurowag Easy