Vyberte faktúry, na ktorých
chcete zmeniť menu
Novú faktúru môžete jednoducho vybrať v klientskom portáli
Požiadame vás o uhradenie faktúry v novej mene podľa vášho výberu

ČO ZÍSKATE S MOŽNOSŤOU PLATBY V INEJ MENE

Určite získate viac času, ktorý by ste inak strávili vybavovaním v bankách alebo zmenárňach. Tiež menej starostí s dlhodobým držaním zahraničných mien na svojich účtoch.

  • Jednoducho a za pár sekúnd preveďte meny na faktúrach
  • Preveďte až 13 mien
  • Výmenné kurzy sa aktualizujú denne na základe ECB
  • Nie je potrebná aktivácia

AKO FUNGUJE PREVOD MIEN

Celý proces vybavíte niekoľkými kliknutiami myšou a
trvá kratšie ako prečítanie nasledujúcich pokynov.

  1. Prihláste sa do klientského portálu spoločnosti EUROWAG a prejdite na časť „Billing“ (Fakturácia). Každá faktúra obsahuje tlačidlo „Detail“ (Podrobnosti). Kliknite na neho a potom kliknite na tlačidlo „Change currency“ (Zmeniť menu). Zobrazia sa vám výmenné kurzy všetkých 13 mien, ktoré ponúkame.
  2. Vyberte si menu, na ktorú chcete previesť svoju faktúru.
  3. V časti „Unpaid Documents“ (Nezaplatené dokumenty) sa vám zobrazí nové PDF s pokynmi vo vybranej mene. Pôvodnú faktúru, ktorú budete používať pre účely účtovníctva, nájdete v časti „All Documents“ (Všetky dokumenty). Vaša pôvodná faktúra sa prevodom meny nezmení, mení sa iba záväzok voči spoločnosti EUROWAG.

KOĽKO STOJÍ PREVOD MENY

Nič navyše. Malé poplatky za prevod sú už zahrnuté v konečnom výmennom kurze.

Všetky výmenné kurzy sú založené na aktuálnych kurzoch Európskej centrálnej banky a aktualizujeme ich denne o 14:15.

MÁM ZÁUJEM O VIAC INFORMÁCIÍ

Služba prevodu mien je štandardne dostupná pre klientov spoločnosti EUROWAG bez potreby aktivácie.

Blogy

Nové nákladiaky pripravené na rok 2020

Spiatočníci si pripúšťajú len s odporom, ale moderné nákladné autá sú jednoducho úplne niekde inde, než zvykli byť. Dni jednoduchých vozidiel a pracovných podmienok u diaľkových vodičov, potienia v prehriatych kabínach