Hotline

Chránime vaše osobné údaje

Podľa ustanovenia zákona o ochrane osobných údajov nám poskytujete svoje osobné údaje pri zaregistrovaní na našu webovú stránku www.eurowag.com.

Plne si uvedomujeme a rešpektujeme dôvernosť vašich osobných údajov získaných registráciou. Osobné dáta sú zabezpečené proti akémukoľvek zneužitiu, slúžia výhradne pre našu potrebu a nebudú uvádzané iným subjektom.

Na písomnú žiadosť vám budú osobné údaje z databázy vymazané a nebudeme ich ďalej spracovávať.