Bankové úvery vs. faktoring – skutočné porovnanie

Ekonomické prostredie, v ktorom žijeme, je mimoriadne nestabilné a neisté. Každý deň sa rozdávajú nové karty, čo môže znamenať nové hrozby pre prežitie vášho podniku, rovnako ako príležitosti pre jeho rast. Pre dopravné spoločnosti, ako je aj tá vaša, je peňažný tok bezpochyby jedným z najdôležitejších tém, ktoré treba mať na pamäti pri každodenných obchodných rozhodnutiach.
Zmeny a výzvy často vyžadujú dodatočný kapitál a silnejší peňažný tok, na čo nemusia byť malé podniky pripravené. Dnes sme sa v Eurowagu rozhodli porovnať dve z najschodnejších možností pre dopravné spoločnosti, ktorými môžete rýchlo zvýšiť svojsvoj peňažný tok: bankový úver a faktoring.

1)    Bankový úver
Prvou možnosťou je získať „tradičný“ bankový úver. V podnikateľskom úvere môže majiteľ získať peniaze na udržanie pracovného kapitálu a zlepšenie krátkodobých až strednodobých peňažných tokov. Finančná inštitúcia peniaze požičia pod podmienkou, že majiteľ podniku vráti sumu s aplikovanou úrokovou sadzbou, pričom úroky často závisia od rizikového profilu vašej firmy. Základným predpokladom je včasné zaplatenie dohodnutej sumy. Ďalšou možnou komplikáciou sú požiadavky na poskytnutie úveru, dokumentácia a čas schválenia.
Mnohí majitelia podnikov sa v dnešnej dobe presunuli z tradičných bankových úverov na cenovo dostupnejší systém vzájomných pôžičiek (tzv. peer-to-peer), kde si ako spoločnosť požičiavate peniaze priamo od investorov. Taký prístup má svoje výhody aj nevýhody – na jednej strane môže prijatie peňazí trvať dlhšie a často musíte pripraviť svoju prezentáciu (tzv. pitch) skôr, než tradičný balík obchodnej dokumentácie.

2)    Faktoring
Faktoring pohľadávok je druhý spôsob, ako rýchlo financovať vašu dopravnú spoločnosť.
Jedno z aktív podniku sú tzv. účtovné pohľadávky, ktoré sa skladajú z dlhovnejakej spoločnosti. Faktoringové spoločnosti tieto dlhy (faktúry) nakupujú za zvýhodnenú cenu výmenou za okamžitú platbu. Faktoring v podstate rieši problémy peňažných tokov spôsobené pomaly platiacimi zákazníkmi alebo dlhodobými transakciami. Banky boli vždy rezervovanejšie alebo dopravným spoločnostiam účtovali silnejšie faktoringové provízie. Nakoľko však ekonomiky posilňujú, tieto prekážky postupne slabnú.

Aký je rozdiel?
Podnikový úver je v zásade výberom z finančnej inštitúcie, kde podniku vzniká dlh, zatiaľ čo faktoring je transakcia, pri ktorej spoločnosť predáva nezaplatené faktúry. Tieto transakcie sú vo vašej účtovnej uzávierke zaznamenané veľmi odlišne.
Ďalší rozdiel medzi faktoringom a bankovým/vzájomným financovaním účtovných pohľadávok zahŕňa vlastníctvo faktúr. Banky od vás požadujú, aby ste ako zaručenie úveru poskytli kolaterál alebo zálohu, zatiaľ čo pri faktoringu finančná inštitúcia skutočne sama nakupuje faktúry.
Tu sa nám ukazuje ďalší rozdiel, pretože majiteľ faktoringového podnikania je oslobodený od toho, aby od zákazníkov vymáhal zaplatenie svojich faktúr, pretože mu už nedlhujú, čo vám tiež môže pomôcť v prípade rizikových zákazníkov a boja proti nedobytným pohľadávkam.
V oboch prípadoch musí majiteľ podniku vyplatiť nejaké peniaze. S bankovým úverom ide o úrokovú sadzbu, zatiaľ čo pri faktoringu je to rozdiel medzi skutočnou hodnotou faktúr a zvýhodnenou cenou, za ktorú ich predávate. Pred prijatím rozhodnutia o tom, ako optimalizovať peňažné toky a nakupovať, sa uistite, že ste zvážili všetky dostupné možnosti, pretože podmienky a požiadavky medzi rôznymi finančnými sprostredkovateľmi sa budú výrazne líšiť na základe ich ochoty podstupovať riziko a záujmu získať vás ako zákazníka.

  • 42
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Blogy

Nové nákladiaky pripravené na rok 2020

Spiatočníci si pripúšťajú len s odporom, ale moderné nákladné autá sú jednoducho úplne niekde inde, než zvykli byť. Dni jednoduchých vozidiel a pracovných podmienok u diaľkových vodičov, potienia v prehriatych kabínach