9 trikov pre minimálne platby za poistenie áut

Ak máte na starosti veľkú flotilu nákladných áut, ich poistenie je nutnosťou. Každopádne s nárastom sadzieb poistného, zvyšujúcimi sa cenami vozidiel a inými súvisiacimi faktormi poistenie nákladných áut vyžaduje veľa peňazí.

Jedným z najlepších spôsobom zníženia platieb za poistné je zníženie miery poistných udalostí, čo znamená zníženie miery poistného plnenia zo strany poisťovne. Voľba zníženia miery poistného plnenia spôsobí, že budete viac sledovať rizikové faktory, ktoré by mohli pravdepodobne spôsobiť krádež, poškodenie alebo nehodu Vašej flotily nákladných áut. Jednoducho, zamerajte sa viac na bezpečnosť Vašich vozidiel a zistíte, že miniete menej peňazí na platenie poistného.

 • Zapíšte šoférov Vašich vozidiel do tréningových programov

Poisťovne ponúkajú zľavu na platbách poistného na vozidlá, ktorých šoféri absolvovali schválený kurz alebo dva so zameraním na defenzívne riadenie vozidla.

Šoféri, ktorí podstúpili tréningové programy, by mali šoférovať bezpečnejšie a malo by byť menej pravdepodobné, že uvedú svoje vozidlo do rizikovej situácie, ktorá zvýši Vaše náklady na poistenie.

ČO ROBIŤ: Opýtajte sa vo Vašej poisťovni na rôzne kurzy pre Vašich šoférov, čo spôsobí, že Vaša poisťovňa bude ochotnejšia znížiť Vám Vaše náklady na poistenie. Celkovo by to malo zaručiť, že úsilie, ktoré vložíte do kurzov, rovnako ako aj peniaze, by sa mali vrátiť vo forme úspor.

 • Udržiavajte vozidlá v bezpečnom prostredí, pokiaľ ich nepoužívate

Nákladné autá, umiestnené v bezpečnom a chránenom prostredí sú vystavené menšiemu riziku, že budú odcudzené, a teda to zníži Vaše poistné. Samozrejme budete chcieť zaistiť, že Vaša poisťovňa Vám za to poskytne určitú zľavu. Oplotenie parkovacej plochy, na ktorej sú odstavené nákladné autá, by malo zadržať zlodejov. Bezpečnostné kamerové systémy udržiavajú dohľad nad vozidlami v prípade, že ľudský faktor zlyhá.

ČO ROBIŤ: Preukážte Vašej poisťovni alebo poisťovaciemu agentovi, že vozidlá nie sú vystavené riziku ich odcudzenia, keď nie sú v prevádzke, a to rapídne zníži Vaše poistné náklady.

 • Používajte sledovacie zariadenia

Využívanie zariadení na sledovanie polohy vozidiel zvyšuje bezpečnosť akéhokoľvek typu vozidla. Nie len že to Vám a Vašej poisťovni prináša pocit istoty a bezpečnosti, ale taktiež by ste mali byť schopní monitorovať pohyb šoférov a sledovať, ako sa im darí.

ČO ROBIŤ: Optimalizujte náklady, zvýšte úspory na palive a znížte náklady na poistenie s telematickým softvérom. Zaistenie toho, že vozidlá sú sledované a monitorované, Vám zníži cenu poplatkov za poistenie, ktoré by ste inak platili, a riadenie flotily vozidiel značte zjednoduší.

 • Venujte zvláštnu pozornosť mladým šoférom

Mladí šoféri majú väčšiu tendenciu spôsobovať riziko nehôd a poškodení vozidiel a podobne, preto im venujte zvláštnu pozornosť. Nakoľko je nevyhnutné mať vo svojom týme aj mladých šoférov, bezpečnosť je potrebné zvýšiť tým, že im nebude zverené vozidlo bez dohľadu alebo budú mať stanovené hodiny, kedy nesmú šoférovať, a podobne.

 • Nainštalujte kamery do vnútra vozidiel

Kamery vnútri vozidiel pomáhajú chrániť ako šoféra, tak aj vozidlo, pred zlodejmi a poškodením. Existujú kamery, ktoré nahrávajú záznam nepretržite, nie iba keď je vozidlo v pohybe. Týmto spôsobom budete môcť vidieť, čo sa deje s vozidlom aj v prípade, že sa nepoužíva. Kamery vo vozidle sú taktiež veľmi užitočné, ak sa snažíte vyriešiť sťažnosti. Okrem toho Vám pomáhajú na dlhej ceste k získaniu dôvery voči Vašim šoférom a motivujú ich, aby boli zodpovední.

ČO ROBIŤ: Do každého vozidla namontujte kameru.

 • Nainštalujte zariadenia proti krádeži

Zatiaľ čo kamery môžu ponúknuť dôkaz o krádeži, existujú zariadenia, ako sú imobilizéry, zámky alebo alarmy, ktoré by mali predchádzať krádežiam a odradiť zlodejov od týchto krádeží. Skvelé sú taktiež riešenia, ako napríklad priečky, ktoré bránia zlodejom, aby vôbec videli do vozidla. Investovanie do týchto zariadení zvyšuje bezpečnosť vozidiel a nechá myseľ všetkých zainteresovaných strán odpočívať.

ČO ROBIŤ: Zostaňte pokojní s telematickým softvérom od Eurowag, ktorý Vám pomôže kontrolovať viac ako 150 parametrov vozidiel a upozorní Vás v prípade nečakaných porúch vozidla.

 • Vyhýbajte sa nevýhodným dobám pre prepravu

V závislosti od toho, pre aký obchod sa flotila vozidiel používa, je skvelým spôsobom zvýšenia ich bezpečnosti naplánovanie ich pohybu počas denných hodín. Aj keď krádeže sú rovnako populárne cez deň aj v noci, riziko je vyššie v noci.

ČO ROBIŤ: Nechajte, nech telematický softvér od Eurowag naplánuje Vaše trasy, vyhľadá ďalšie zastávky a sleduje všetky detaily o vozidle.

 

 • Do oblastí s vysokou kriminalitou posielajte viac než jedného šoféra

Pokiaľ posielate svoje vozidlo do oblasti s vysokou kriminalitou, uistite sa, že v ňom bude tým dvoch šoférov. Pokiaľ využívate šoférky, je nutné im prideliť druhého šoféra mužského pohlavia, nakoľko ženy – šoférky sú pre zlodejov najlepším cieľom.

 • Kontrolujte miesta parkovania

V súčasnosti zlodeji nákladných áut potrebujú už iba 40 sekúnd na vniknutie do vozidla, vytvorenie skratu motora a únik! Šoféri by si to mali uvedomovať a teda byť ostražitejší z hľadiska toho, kde počas svojich prestávok parkujú. Parkovať by mali na bezpečných a otvorených miestach, kde sú krádeže menej pravdepodobné.

ČO ROBIŤ: Prezrite si zoznam parkovacích miest od Eurowag, čo Vám zaručí plnú ochranu a bezpečnosť Vašich vozidiel.

Zatiaľ čo zabezpečenie Vašich vozidiel môže byť veľmi drahé, je zároveň nevyhnutné. Prijatie opatrení, uvedených vyššie, zvýši zabezpečenie vozidiel a z dlhodobého hľadiska Vám pomôže ušetriť peniaze, vynaložené na úhradu poistenia vozidiel.

 • 42
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Blogy

Nové nákladiaky pripravené na rok 2020

Spiatočníci si pripúšťajú len s odporom, ale moderné nákladné autá sú jednoducho úplne niekde inde, než zvykli byť. Dni jednoduchých vozidiel a pracovných podmienok u diaľkových vodičov, potienia v prehriatych kabínach