5 dôvodov, prečo prejsť na elektronickú knihu jázd

Kniha jázd – nočná mora všetkých vodičov služobných vozidiel. Neustále vypisovanie papierov, zapisovanie kilometrov a potom zdĺhavé prepisovanie do elektronickej podoby. Teraz vám zhrnieme 5 dôvodov, prečo prejsť na elektronickú knihu jázd a jej hlavné výhody.

Administratíva
S elektronickou knihou jázd ušetrí veľa času tak zamestnávateľ, ako aj zamestnanec. Kniha jázd je generovaná automaticky a tým zamestnávateľovi uľahčí rozlišovanie súkromných/služobných jázd a nároku na stravné. Zamestnancovi tak odpadá povinnosť zdĺhavého vypisovania jednotlivých ciest v papierovej forme a má istotu, že informácie o jeho súkromných cestách sú skryté. Veľkým benefitom je, že všetky dokumenty sú v elektronickej podobe, a tým odpadá povinnosť skenovania dokumentov. Vďaka tomu je všetka archivácia jednoduchšia a prehľadnejšia.

Efektivita
Systém Webdispečing umožňuje optimalizáciu nákladov celého vozového parku. Za hlavnú výhodu možno považovať jednoduché stráženie spotreby pohonných hmôt, technického stavu vozidiel a celkovej nákladnosti prevádzky. V systéme možno tiež monitorovať pravidelné servisné intervaly a tým predísť zbytočným nákladom za poruchy vzniknuté ich nedodržiavaním.

Transparentnosť
Naše riešenie je obojstranne transparentné. Vďaka elektronickej knihe jázd sa stáva všetka evidencia prehľadnou. S jasnými informáciami z našich jednotiek predídete všetkým sporom týkajúcim sa účelov jázd, vykonanej práce vodičom či akýmkoľvek iným dohadom týkajúcim sa efektivity prevádzky.

Rýchlosť
Majte dáta týkajúce sa jázd vašich vodičov ihneď k dispozícii. K týmto informáciám sa ľahko dostanete prostredníctvom webového rozhrania alebo pomocou aplikácie vo vašom smartfóne. Oprávnenie na nahliadanie do systému možno nastaviť s obmedzeným náhľadom aj vaším zamestnancom. Webdispečing umožňuje aj hromadný import dát o tankovaní pohonných hmôt – celý tento proces vám zaberie pár sekúnd a tým ušetríte veľa času s evidenciou nákladov.

Bezpečnosť
Okrem efektivity vozidiel a vodičov je tiež veľmi dôležitá bezpečnosť dopravy. Naše jednotky zaznamenávajú okrem priebehu jazdy aj najvyššie dosiahnuté rýchlosti. Strážte, či vaši zamestnanci dodržujú dopravné predpisy a tým znižujú riziko zranenia seba alebo druhých.

Už ste sa rozhodli? Neváhajte kontaktovať našu zákaznícku linku pre viac informácií.

  • 61
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Blogy

Nové nákladiaky pripravené na rok 2020

Spiatočníci si pripúšťajú len s odporom, ale moderné nákladné autá sú jednoducho úplne niekde inde, než zvykli byť. Dni jednoduchých vozidiel a pracovných podmienok u diaľkových vodičov, potienia v prehriatych kabínach

9 trikov pre minimálne platby za poistenie áut

Ak máte na starosti veľkú flotilu nákladných áut, ich poistenie je nutnosťou. Každopádne s nárastom sadzieb poistného, zvyšujúcimi sa cenami vozidiel a inými súvisiacimi faktormi poistenie nákladných áut vyžaduje veľa