5 dôvodov, prečo prejsť na elektronickú knihu jázd

Kniha jázd – nočná mora všetkých vodičov služobných vozidiel. Neustále vypisovanie papierov, zapisovanie kilometrov a potom zdĺhavé prepisovanie do elektronickej podoby. Teraz vám zhrnieme 5 dôvodov, prečo prejsť na elektronickú knihu jázd a jej hlavné výhody.

Administratíva
S elektronickou knihou jázd ušetrí veľa času tak zamestnávateľ, ako aj zamestnanec. Kniha jázd je generovaná automaticky a tým zamestnávateľovi uľahčí rozlišovanie súkromných/služobných jázd a nároku na stravné. Zamestnancovi tak odpadá povinnosť zdĺhavého vypisovania jednotlivých ciest v papierovej forme a má istotu, že informácie o jeho súkromných cestách sú skryté. Veľkým benefitom je, že všetky dokumenty sú v elektronickej podobe, a tým odpadá povinnosť skenovania dokumentov. Vďaka tomu je všetka archivácia jednoduchšia a prehľadnejšia.

Efektivita
Systém Webdispečing umožňuje optimalizáciu nákladov celého vozového parku. Za hlavnú výhodu možno považovať jednoduché stráženie spotreby pohonných hmôt, technického stavu vozidiel a celkovej nákladnosti prevádzky. V systéme možno tiež monitorovať pravidelné servisné intervaly a tým predísť zbytočným nákladom za poruchy vzniknuté ich nedodržiavaním.

Transparentnosť
Naše riešenie je obojstranne transparentné. Vďaka elektronickej knihe jázd sa stáva všetka evidencia prehľadnou. S jasnými informáciami z našich jednotiek predídete všetkým sporom týkajúcim sa účelov jázd, vykonanej práce vodičom či akýmkoľvek iným dohadom týkajúcim sa efektivity prevádzky.

Rýchlosť
Majte dáta týkajúce sa jázd vašich vodičov ihneď k dispozícii. K týmto informáciám sa ľahko dostanete prostredníctvom webového rozhrania alebo pomocou aplikácie vo vašom smartfóne. Oprávnenie na nahliadanie do systému možno nastaviť s obmedzeným náhľadom aj vaším zamestnancom. Webdispečing umožňuje aj hromadný import dát o tankovaní pohonných hmôt – celý tento proces vám zaberie pár sekúnd a tým ušetríte veľa času s evidenciou nákladov.

Bezpečnosť
Okrem efektivity vozidiel a vodičov je tiež veľmi dôležitá bezpečnosť dopravy. Naše jednotky zaznamenávajú okrem priebehu jazdy aj najvyššie dosiahnuté rýchlosti. Strážte, či vaši zamestnanci dodržujú dopravné predpisy a tým znižujú riziko zranenia seba alebo druhých.

Už ste sa rozhodli? Neváhajte kontaktovať našu zákaznícku linku pre viac informácií.

  • 61
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Blogy

9 trikov pre minimálne platby za poistenie áut

Ak máte na starosti veľkú flotilu nákladných áut, ich poistenie je nutnosťou. Každopádne s nárastom sadzieb poistného, zvyšujúcimi sa cenami vozidiel a inými súvisiacimi faktormi poistenie nákladných áut vyžaduje veľa

Najlepší podcast pre vodičov kamiónov

Podcast má jedinečný obsah. Jeho obľúbenosť sa síce stále nevyrovná médiám, ako sú články alebo videá, ale rastie exponenciálne. Podcasty sú tou najobľúbenejšou cestou, ako „konzumovať” zvukové informácie na cestách a