Refundace není sprosté slovo

Reamon Tax, a.s. je naše dceřiná společnost, která se zabývá refundacemi DPH a spotřební daně ze zahraničí. Co si pod tím představit? Je to příprava a podání žádosti pro naše zákazníky o vrácení DPH zaplaceného za transakce uskutečněné v zahraničí, případně žádosti o vrácení části spotřební daně obsažené v ceně paliva. Vše se samozřejmě řídí platnou legislativou EU jednotlivých zemí. Jeví se to jako nuda a šeď, že? Ale není. Pokaždé, když si kolegové myslí, že vše ví a znají, přijde nějaká změna legislativy, neobvyklý požadavek od zákazníka nebo nápad na vylepšení a zrychlení celého procesu od kolegů. S rostoucím počtem zákazníků také narůstá potřeba automatizace jednotlivých procesů, takže je to práce dynamická a plná změn.

Nejvíce práce mají v Reamonu od konce ledna do konce května, kdy zákazníci zasílají největší objem dokladů k refundaci DPH za předchozí rok. Magické datum je 30.9. V rámci refundací jde o nejdůležitější termín v roce, do kterého musí být podány veškeré žádosti o refundaci DPH za rok předcházející.

A co vlastně několikrát zmíněný proces refundací všechno zahrnuje? Začíná nastavením zákazníka v systému a sběrem potřebné dokumentace. Pokračuje zpracováním zaslaných dokladů, vyplněním formuláře žádosti a jeho odesláním na příslušný zahraniční finanční či celní úřad (většinou elektronicky). Následně čekání na  rozhodnutí finančního či celního úřadu. Stává se, že si úřady vyžádají další podklady. V případě kladného vyřízení žádosti nakonec dochází k zaslání platby, na jejímž základě náš finanční tým celou žádost účetně vypořádá a uzavře. Kromě toho má zákazník možnost využít i služby tzv. předfinancování, kdy zákazník dostává očekávanou částku DPH přeplacenou dopředu a na úhradu od finančního úřadu čeká místo něj EUROWAG.

 

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

blogy