Hotline

Co je to AdBlue?

AdBlue je 32,5% vodný roztok močoviny, netoxický a nehořlavý. Tento produkt je také znám jako AUS 32, což je anglická zkratka pro Aqueous Urea Solution (vodný roztok močoviny). Je speciálně vyvinutý pro naftové motory, jejichž výfukový systém je opatřen selektivní katalytickou redukcí (systém SCR).

Jak funguje?

AdBlue je injektován do výfukových plynů uvnitř katalyzátoru naftového motoru za účelem snížení škodlivých emisí oxidu dusíku (NOX). Tímto způsobem vyhovuje emisním normám Euro 4, Euro 5 a Euro 6. Po injektáži AdBlue do výfukových plynů vyprodukuje močovina obsažená v roztoku amoniak (NH3) a oxid uhličitý (CO2). Vše probíhá o vysoké teplotě. Amoniak (NH3) dále reaguje s oxidy dusíku (NOX), které vznikají při spalování nafty. Výsledkem chemické reakce je neškodný dusík (N2) a vodní pára (H2O) vycházející z výfuku. Tento proces se nazývá selektivní katalytická redukce (SCR).

Další vlastnosti

Bod tuhnutí je -11,5°C, při opětovném rozmrznutí jej lze bez omezení dále používat. Hustota AdBlue při 20°C je 1087 - 1093 kg/m3. Má silně korosivní vlastnosti, proto nesmí přijít do kontaktu s barevnými kovy, některými plasty atd.

Dávkování přísady AdBlue, která je uložena v samostatné nádrži, probíhá ve vozidlech plně automaticky, dle požadavků řídící jednotky. V případě úrovně Euro 4 odpovídá množství přidaného aditiva AdBlue asi 3-4 % množství spotřebovaného paliva, pro úroveň emisí Euro 5 až 5-7 %. AdBlue snižuje spotřebu nafty v některých případech až o 7 %, takže částečně kompenzuje vyšší pořizovací náklady na automobily splňující normu EURO 4 a EURO 5.

Pro srovnání zhruba 35 nových vozidel s AdBlue vylučuje stejné množství pevných částic jako 10 let staré vozidlo bez systému SCR. 7 vozů s AdBlue vylučuje stejné množství oxidů dusíku jako jeden současný vůz.
Kontaktujte nás

Vyberte si kartu na míru

Karty Eurowag  jsou uzpůsobené přímo na míru Vašemu podnikání

Řešení pro velké a střední dopravní společnosti

Pro tyto společnosti je ideálním řešením palivová karta Eurowag One.

Více o Eurowag One

Řešení pro spediční společnosti

Speciálně pro spedice a jejich smluvní dopravce jsme navrhli unikátní produkt – kartu Eurowag Vector.

Více o Eurowag Vector

Řešení pro menší dopravce

Přímo pro menší dopravce a firemní vozidla je navržena předplacená karta Eurowag Easy.

Více o Eurowag Easy

Řešení pro firmy s flotilami osobních a dodávkových vozidel                           

Přímo pro firmy s flotilami osobních vozidel je navržena předplacená karta Eurowag Fleet.

Více o Eurowag Fleet