Hotline

Standardowy zwrot podatku VAT

Eurowag oferuje zwrot podatku od wartości dodanej ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Standardowy zwrot oznacza, że zwrot podatku otrzymają Państwo niezwłocznie po rozpatrzeniu wniosku przez urząd skarbowy. Eurowag posiada własne zaplecze oraz doświadczony personel. Dzięki temu możemy zaoferować Państwu prawdziwie profesjonalne usługi do rozwiązywania problemów w tym zakresie, a przede wszystkim szybkie rozpatrzenie Państwa wniosku.

Standardowy zwrot podatku VAT – będą mieli Państwo wszystko pod kontrolą

Dzięki nowoczesnej formie raportów, będą mieli Państwo możliwość kontroli stanu, w jakim znajduje się rozpatrywany wniosek. W celu bieżącej kontroli postępów wszelkich prac związanych z Państwa refundacją oraz uzyskania informacji na temat zakładanego terminu przelania pieniędzy na Państwa konto, wystarczy jedynie zalogować się na posiadane przez Państwa konto użytkownika. Standardowy zwrot podatku VAT jest stosunkowo trudnym i długotrwałym procesem – w związku z tym oferujemy możliwość wykonania za Państwa wszelkich zadań administracyjnych z tym związanych.

Standardowy zwrot podatku VAT  – najważniejsza jest dla nas szybkość

Profesjonalne usługi Eurowag w zakresie standardowego zwrotu podatku oznaczają wyraźne skrócenie terminów związanych z wypłatą VAT. W praktyce oznacza to okres od 3 tygodni do kilku miesięcy (w zależności od kraju). Środki ze zwróconego podatku mogą w ten sposób bardzo szybko stać się częścią Państwa aktywów firmowych i pozytywnie wpłynąć na przepływ gotówki w Państwa firmie.

Cały system preferuje przede wszystkim szybkość postępowania administracyjnego, w związku z czym terminy wypłat mogą zostać skrócone aż o  miesiąc na wniosek. Oprócz tych korzyści kwota podatku VAT posłuży Państwu jako gwarancja w przypadku nadania limitu kredytowego na zakup paliw oraz uiszczanie opłat autostradowych.

Usługi Eurowag w zakresie standardowego zwrotu podatku oznaczają realnie szybki sposób zwrotu VAT ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo mieć pod kontrolą swoje finanse, warto skorzystać z naszego systemu zwrotu podatków.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Skontaktuj się z nami
za pomocą formularza on-line.
Jestem zainteresowany ofertą