Hotline

Opłaty drogowe w Belgii

W dniu 01.04.2016r. w Belgii zaczął obowiązywać system satelitarnych opłat drogowych. Jednak sama rejestracja w systemie była już możliwa od października zeszłego roku. Pierwotnie obowiązujące naklejki okresowe tzw. Eurovignette zostały całkowicie zastąpione przez nadzorowane satelitarne opłaty drogowe.

Nowy system opłat drogowych obowiązuje na wszystkich autostradach i drogach krajowych Flandrii, Walonii i rejonu Belgii i dotyczy wszystkich krajowych i zagranicznych pojazdów ciężarowych o całkowitej masie dopuszczalnej przekraczającej 3,5 tony.

Opłaty drogowe, których wysokość uzależniona jest od parametrów pojazdu, stają się trendem w całej UE, również stawki opłat drogowych w Belgii zależą obecnie od całkowitej masy dopuszczalnej, klasy emisji spalin EURO i kategorii drogowej.

Uruchomienie satelitarnego systemu opłat drogowych w Belgii nie obeszło się jednak bez komplikacji. Według dostępnych informacji firmy ViaPass (administratora systemu) zarejestrowano awarie systemu i problemy związane z dostarczaniem jednostek pokładowych OBU niezbędnych do monitorowania opłat drogowych. Wspomniane jednostki OBU można zamówić po dokonaniu rejestracji w punktach serwisowych na terenie Belgii lub za pośrednictwem Eurowag, które umożliwia:

  • wygodną rejestrację on-line;
  • zamawianie jednostek OBU z możliwością doręczenia na wskazany adres;
  • płatności bezgotówkowe za opłaty drogowe i jednostki OBU;
  • rozliczenia on-line umożliwiające przejrzyste wystawianie faktur za wszystkie uiszczone opłaty drogowe.

Zachęcamy do kontaktu z nami