Hotline

Eurowag wspiera

Nasza firma nie jest skupiona wyłącznie na tworzeniu zysku. Jesteśmy świadomi szerszego znaczenia przedsiębiorstw w społeczeństwie, dlatego nieodłącznym elementem naszej filozofii jest również pomoc potrzebującym. Z uwzględnieniem najbardziej palących problemów współczesności, spółka W.A.G. celowo i regularnie przeznacza środki na wsparcie kilku specyficznych projektów i akcji charytatywnych.

Przy pomocy środków finansowych wspieramy w szczególności programy zwalczające korupcję, projekty zorientowane na transparentną przedsiębiorczość i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Drugim kierunkiem są również działania związane z edukacją dzieci pozbawionych rodzin lub wsparcie rodzin, które straciły ojca podczas wykonywania zawodu kierowcy zawodowego.

Nasze wsparcie otrzymały następujące projekty i stowarzyszenia:

yourchance o.p.s.

Projekt „Začni správně” („Dobrze zacznij“) – zorientowany na pomoc młodym ludziom, którzy opuszczają domy dziecka, udzielającym indywidualnej pomocy połączonej z adaptacją do zwykłego życia i mentoringiem.

Cesta domů (Droga do domu)

Stowarzyszenie oferuje opiekę specjalistyczną osobom umierającym i ich bliskim, prowadzi domowe hospicjum i punkt doradztwa dla nieuleczalnie chorych i ich rodzin, wspiera zmiany społeczne w celu lepszej opieki nad osobami na schyłku życia.

Lata - programy pro mládež a rodinu, z.ú. (Lata - programy dla młodzieży i rodziny)

Stowarzyszenie, które poprzez wyszkolonych ochotników świadczy młodym osobom przede wszystkim wsparcie ze strony rówieśników, za pośrednictwem których pomaga radzić sobie z niekorzystnymi lub zagrażającymi życiu sytuacjami i wzmacnia ich niezależność.

Nadace TruckHelp (Fundacja TruckHelp)

Fundacja wspierająca rodziny, które straciły ojca w ramach wykonywania pracy kierowcy zawodowego.

Spolek Otec vlasti Karel IV., z.s. (Związek Ojciec Narodu Karl IV., z.s.)

Projekt „Živá historie do škol” („Żywa historia do szkół“), którego celem jest wzbudzenie u dzieci i młodzieży zainteresowania okresem historii, w którym na tronie zasiadał Karol IV. oraz ich głębsze zaznajomienie z przekazem pozostawionym przez władcę europejskiego formatu.

Učená společnost České republiky (Związek uczonych Republiki Czeskiej)

Stowarzyszenie wiodących naukowców, którego celem jest inspirowanie wolnego rozwijania nauki, budzenie chęci poznania i radość z pozyskiwania wiedzy, popularyzowanie w społeczeństwie wyników prac naukowych, wsparcie podnoszenia poziomu edukacji i twórczego, racjonalnego i przyjaznego człowiekowi klimatu w Republice Czeskiej.

Innoversity

Spółka studencka, która organizuje konkursy studenckich przedsiębiorstw typu start-up.

Kverulant

Organizacja, która stara się udoskonalać prace administracji publicznej i pomaga rozwiązywać sprawy, w których obywatele stali się ofiarą łamania prawa.

 

 

Oprócz tych organizacji spółka W.A.G. wspiera również pozostałe działania w zakresie kultury i sportu. W ten sposób pragniemy również Państwa poprosić o pomoc dla wyżej wymienionych organizacji pozarządowych i fundacji – dzięki czemu pomogą Państwo ludziom, którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji życiowej i zapoczątkują pozytywne zmiany w naszym społeczeństwie.

Zachęcamy do kontaktu z nami