Nasze kierownictwo

Wyższa Kadra Zarządzająca stanowi podstawę, na której zbudowana jest struktura W.A.G., stojąc również na straży wartości przyświecających firmie. Zarząd Spółki to zespół składający się z osób różnych narodowości, o szerokim profilu zawodowym, doświadczeniu i kompetencjach. Zespół, który łączy wysoki poziom uczciwości oraz dbałość o interes firmy i jej pracowników. Takie połączenie sprawia, że W.A.G. jest znakomicie działającą organizacją o wysokim potencjale twórczym i wykonawczym, z jasno określoną wizją rozwoju.

Martin Vohánka

CEO i Prezes

Krótko po ukończeniu szkoły średniej Martin założył W.A.G., którym obecnie kieruje jako prezes zarządu. W.A.G. Payment Solutions, a.s. jest jednym z sześciu największych dostawców rozwiązań płatniczych związanych z mobilnością w Europie. Martin wykłada na Uniwersytecie Ekonomicznym w Pradze i posiada tytuł MBA na Uniwersytecie w Pittsburghu.

Martin od dawna zajmuje się rozwijaniem społeczeństwa obywatelskiego i jest współzałożycielem Nadační fond nezávislé žurnalistiky (Fundacja Niezależnego Dziennikarstwa) i Nadace BLÍŽKSOBĚ (Fundacja Bliżej Razem).

W 2014 roku był finalistą konkursu EY - przedsiębiorca roku.

Attila Dsupin

Dyrektor handlowy transportu drogowego, członek zarządu

Attila spędził w sumie 18 lat pracując na wielu stanowiskach związanych z bisnesem i finansami w międzynarodowej firmie MOL - przedsiębiorstwie związanym z energią i naftą. Przez kilka lat pracował jako dyrektor generalny MOL w Republice Czeskiej.

Od sierpnia 2016 pracuje w W.A.G. na stanowisku dyrektora handlowego transportu drogowego (CCO).

Klaus Burkart

CSO, Członek Zarządu

Klaus posiada bogate doświadczenie w dziedzinie rozwiązań mobilnych dla firm transportowych. W trakcie swojej kariery pracował w wielu krajach europejskich, a także w Chinach. Przed dołączeniem do W.A.G. pracował 8 lat na różnych stanowiskach w niemieckiej firmie DKV, między innymi jako wiceprezes regionu Eurazji.

Klaus rozpoczął pracę w W.A.G. w grudniu 2016 roku i został mianowany jako nowy CSO.

Tomáš Michek

Dyrektor finansowy, Członek Zarządu

Po ukończeniu studiów ekonomicznych, Tomáš pracował w Fujitsu Siemens Computers w ltach 2005 - 2008, najpierw jako kontroler, a później jako kontroler regionalny dla Europy Środkowej i Wschodniej.

Z W.A.G. związany od października 2008 roku - najpierw był szefem działu rachunkowości i kontroli, a od kwietnia 2015 roku pracuje jako dyrektor finansowy (CFO).

Martin Hannsmann

Główny Specjalista ds.jakości, Członek zarządu

Po studiach z dziedziny statystyki i prawdopodobieństwa, Martin uczył się na Uniwersytecie Zachodnich Czech w Pilznie przez kilka lat. W 1996 roku został mianowany menedżerem jakości dla PLM - szwedzkiej firmy, która później przekształciła się w Rexam i Petainer. W 2003 roku został mianowany kierownikiem zakładu Aš i odebrał wiele uznanych nagród w trakcie swojej kadencji trwającej ponad dziesięć lat.

Dołączył do W.A.G. w październiku 2014 roku jako głównh specjalista ds. jakości (CQO).

Ivan Jakúbek

Główny Specjalista rozwoju korporacyjnego, Członek Zarządu

Ivan posiada ponad 15 lat doświadczenia w szybko rozwijających się firmach. Przed dołączeniem do W.A.G. pracował dla inwestorów korporacyjnych, gdzie zdobył różnorodne doświadczenie w dziedzinie produktów oprogramowania, usług finansowych i międzynarodowego transportu ciężarowego. Ivan przyczynił się do budowania udanych strategii, dla firm takich jak AVG Technologies, Kofola i std Donivo. Ivan wspierał organizacje społeczene, zwłaszcza w dziedzinie edukacji. Jest również przewodniczącym Słowackiego Stowarzyszenia Rozwoju Kapitału.

Od kwietnia 2017 roku pracuje dla W.A.G.

Blogi

Najlepsze podcasty dla kierowców ciężarówek

Zawartość podcastów jest unikatowa. Nadal jednak nie są tak popularne jak inne rodzaje treści, np. artykuły lub pliki video, jednak ich ilość rośnie w tempie geometrycznym. Podcasty są jednym z najpopularniejszych

Kredyty bankowe a faktoring – porównanie

Środowisko ekonomiczne, w którym żyjemy, jest wyjątkowo niestabilne i niepewne. Każdy dzień pełen jest niespodzianek i może przynieść Państwa firmie zarówno nowe zagrożenia, jak i możliwości rozwoju. Dla przedsiębiorstw