Kredyty bankowe a faktoring –porównanie

Środowisko ekonomiczne, w którym żyjemy, jest wyjątkowo niestabilne i niepewne. Każdy dzień pełen jest niespodzianek i może przynieść Państwa firmie zarówno nowe zagrożenia, jak i możliwości rozwoju. Dla przedsiębiorstw transportowych, takich jak Państwa firma, płynność finansowa jest niewątpliwie jedną z najważniejszych kwestii, którą trzeba mieć ciągle na uwadze, podejmując codzienne decyzje biznesowe.
Zmiany i wyzwania niejednokrotnie wymagają dodatkowego kapitału oraz bardziej stabilnych przepływów pieniężnych, które mniejsze przedsiębiorstwa nie zawsze są w stanie utrzymać. Dziś porównamy dwie opcje szybkiego powiększenia przepływów pieniężnych najbardziej dostępnych dla firm transportowych: kredytu bankowego i faktoringu.

1)    Kredyt bankowy
Pierwsza możliwość to uzyskanie „tradycyjnego“ kredytu bankowego. Zaciągając kredyt dla firm, właściciel może uzyskać środki na utrzymanie kapitału obrotowego i polepszenie krótkoterminowych oraz średnioterminowych przepływów pieniężnych. Instytucje finansowe pożyczają pieniądze pod warunkiem, że właściciel przedsiębiorstwa zwróci kwotę wraz z odsetkami, przy czym wysokość odsetek często zależy od profilu ryzyka firmy. Podstawowym założeniem jest terminowe spłacenie uzgodnionej kwoty. Kolejną możliwą komplikację stanowią warunki udzielenia kredytu, dokumentacja i czas jego zatwierdzania.
W dzisiejszych czasach wielu właścicieli przedsiębiorstw odchodzi od tradycyjnych kredytów bankowych, decydując się na bardziej przystępny system pożyczek wzajemnych (tzw. peer-to-peer), w którym jako przedsiębiorcy pożyczają Państwo pieniądze bezpośrednio od inwestorów. Takie podejście ma swoje zalety oraz wady – z jednej strony czas oczekiwania na pieniądze może być dłuższy, a niejednokrotnie należy przedstawić również swoją prezentację (tzw. pitch) zamiast tradycyjnej dokumentacji biznesowej.

2)    Faktoring
Faktoring czy też faktoring wierzytelności to drugi sposób na szybkie uzyskanie finansowania Państwa firmy.
Jednym z aktywów firmy są tzw. wierzytelności fakturowe, na które składają się długi innej spółki. Spółki faktoringowe owe wierzytelności (faktury) wykupują za preferencyjne ceny w zamian za natychmiastową spłatę. Faktoring, co do zasady, rozwiązuje problemy z przepływami pieniężnymi, spowodowane przez opóźnione płatności klientów albo transakcje długoterminowe.  Banki zawsze były bardziej powściągliwe albo obciążały firmy transportowe większymi prowizjami faktoringowymi, niemniej jednak wraz ze wzmocnieniem gospodarki, przeszkody te stopniowo tracą na znaczeniu.

Jaka jest różnica:
Kredyt dla firm jest w zasadzie pożyczką z instytucji finansowej, w wyniku której przedsiębiorstwo ma
u niej dług, podczas gdy faktoring to transakcja, podczas której spółka sprzedaje niezapłacone faktury. Te dwie transakcje zostaną odnotowane zupełnie inaczej w Państwa sprawozdaniu finansowym.
Kolejna różnica pomiędzy faktoringiem a bankowym/ wzajemnym finansowaniem zafakturowanych należności dotyczy własności faktur. Banki wymagają od Państwa, aby jako poręczenie kredytu zapewnili Państwo zabezpieczenie bądź zastaw, podczas gdy w faktoringu instytucja finansowa rzeczywiście sama kupuje faktury.
To oznacza kolejną różnicę, dlatego że właściciel firmy transportowej nie musi już egzekwować płatności za faktury ponieważ od tej pory właścicielem wierzytelności jest faktor, co może okazać się istotne
w przypadku klientów wysokiego ryzyka i procesie odzyskiwania spisanych na straty długów.
W obu przypadkach właściciel przedsiębiorstwa musi zapłacić jakieś pieniądze. W przypadku kredytu bankowego mamy do czynienia z oprocentowaniem, natomiast w faktoringu jest to różnica pomiędzy faktyczną wartością faktur i preferencyjną ceną, za które je Państwo sprzedają. Przed podjęciem decyzji o tym, jak zoptymalizować przepływy pieniężne i dokonywać zakupów należy się upewnić, że rozważone zostały wszelkie dostępne możliwości, ponieważ warunki czy wymagania pośredników finansowych będą się znacznie różnić ze względu na poziom ich gotowości do podejmowania ryzyka oraz zainteresowania pozyskaniem Państwa jako klienta.

  • 42
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Blogi

Nowe ciągniki siodłowe w roku 2020

Starzy wyjadacze niechętnie przyznają, że nowoczesne ciężarówki są po prostu o niebo lepsze od starszych modeli. Prostych maszyn, w których warunki pracy wołały o pomstę do nieba, a kierowca pocąc się w przegrzanej

9 sposobów na niższe opłaty za ubezpieczenie pojazdu

Dla osób zarządzających dużą flotą ciężarówek kontakt z ubezpieczycielem to codzienność. Każda z nich doskonale wie, że stawki rosną, co przekłada się na wzrost całkowitych kosztów eksploatacji pojazdu. Jednym z

Najlepsze podcasty dla kierowców ciężarówek

Zawartość podcastów jest unikatowa. Nadal jednak nie są tak popularne jak inne rodzaje treści, np. artykuły lub pliki video, jednak ich ilość rośnie w tempie geometrycznym. Podcasty są jednym z najpopularniejszych