Václav Řehoř

Chief Commercial Officer

Václav posiada doświadczenie z najwyższego szczebla w sektorze transportowym i branżach pokrewnych. Podczas siedmioletniej kadencji jako prezes zarządu portu lotniczego w Pradze / Český Aeroholding a.s. Václav kierował strategicznymi inicjatywami, w tym udaną transformacją cyfrową, która pomogła firmom przekształcić działalność lotniczą i pozalotniczą oraz poprawić rentowność.

Przed przejściem do sektora lotniczego Václav pełnił funkcję dyrektora finansowego na Europę w firmie płatniczej FleetCor, gdzie prowadził działania związane z wydajnością firmy i skupiał się głównie na transformacji, inicjatywach będących skutkiem fuzji oraz ekspansji międzynarodowej. Wcześniej sprawował funkcję p.o. dyrektora generalnego firmy FleetCor (CCS) w zakresie kart paliwowych, jak również dyrektora finansowego Skoda Power (spółka Doosan).

Václav posiada tytuł MBA w zakresie zarządzania biznesem, który uzyskał w Praskiej Międzynarodowej Szkole Zarządzania (PIBS) – Uniwersytet Manchester Metropolitan, a także doktorat z ekonomii i zarządzania biznesem, który otrzymał na czeskim Uniwersytecie Przyrodniczym w Pradze.